[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 33.

Špela Tršinar (2018) Spodbujanje pripovednih sposobnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in/ali odstopanji v motoričnem razvoju. Magistrsko delo.

Nina Sorić (2017) Prepričanja učiteljev o pomenu gibanja in uporaba gibalnih dejavnosti pri poučevanju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Tjaša Janežič (2017) Značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Nika Černe (2017) Rezilientnost vzgojiteljev v povezavi z njihovim profesionalnim razvojem. Diplomsko delo.

Barbara Bon (2017) Rezilientnost učiteljev razrednega pouka in njihova pripravljenost za spodbujanje rezilientnosti pri učencih. Magistrsko delo.

Iva Habjan (2016) Prepričanja učiteljev razrednega pouka o poučevanju in vključevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo. Diplomsko delo.

Ana Rogelj (2016) Razlike med spoloma v izražanju čustev pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Tina Rejec (2016) Strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami pri mladostnikih z disleksijo: samoporočanje mladostnikov in poročanje njihovih razrednih učiteljev ter mater. Magistrsko delo.

Polona Rems (2016) Spoznanja o delovanju možganov in nevromiti pri bodočih učiteljih razrednega pouka. Magistrsko delo.

Urška Sedevčič (2016) Doživljanje plesno-gibalnih delavnic mlajših odraslih v okviru Sončka - Zveze društev za cerebralno paralizo. Diplomsko delo.

Mojca Rolih (2016) Učinki treninga socialno-interaktivnih veščin na nasilno vedenje učencev 4. razreda. Magistrsko delo.

Barbara Košir (2016) Otrokovo izražanje jeze v vrtcu. Diplomsko delo.

Neja Čopič (2016) Izkušnje mladostnikov in staršev pred, po in v procesu usmerjanja v Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Maja Cerar (2015) Uravnavanje čustev pri učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v vrtcih. Diplomsko delo.

Mojca Miko Zorman (2015) Primernost slikanic za čustveno opismenjevanje predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Maja Obid (2015) Razvijanje socialnih spretnosti v razredih z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Špela Ravnikar (2014) Osebnostne značilnosti in učna uspešnost gluhih in naglušnih mladostnikov iz specializiranih šol. Diplomsko delo.

Dragana Sterdjević (2013) Učitelji o dejavnikih, ki vplivajo na učno uspešnost učencev. Diplomsko delo.

Tanja Jerič (2013) Primerjava strategij uravnavanja čustev med razrednimi učitelji in odraslimi v drugih poklicih. Diplomsko delo.

Katja Šmuc (2013) Samostojnost učencev in njihova prepričanja o dejavnikih učne uspešnosti. Diplomsko delo.

Martina Croselli (2013) Učiteljeve izkušnje z disleksijo. Diplomsko delo.

Jerneja Pirc (2013) Vloga socialnega pedagoga pri spodbujanju strategij za učinkovito ravnanje s čustvi učencev v šoli. Diplomsko delo.

Maja Knez (2013) Vpliv terapevtskega psa na psihosocialno področje razvoja učencev. Diplomsko delo.

Tina Rejec (2013) Čustveno doživljanje in odzivanje učencev s PPPU pri spoprijemanju s težavami. Diplomsko delo.

Anja Virant (2012) Prehranjevanje in odnos do hrane pri osnovnošolcih in njuna povezanost s samospoštovanjem. Diplomsko delo.

Nina Pleško (2012) Stališča staršev o dejavnikih učne uspešnosti učencev. Diplomsko delo.

Simona Sušnik (2012) Stališča različno starih učencev o dejavnikih učne uspešnosti. Diplomsko delo.

Helena Kastelic (2012) Osebnostne značilnosti gluhih in naglušnih učencev v večinski osnovni in srednji šoli in njihova povezanost z učno uspešnostjo. Diplomsko delo.

Barbara Križe (2012) Osebna pojmovanja o ljubezni v poznem mladostništvu in zgodnji odraslosti. Diplomsko delo.

Barbara Humar Slapnik (2012) Samospoštovanje gluhih in naglušnih mladostnikov v večinskih in zavodskih šolah. Diplomsko delo.

Tjaša Spruk (2012) Razumevanje in uravnavanje čustev pri razrednih učiteljih osnovnih šol glede na delovne izkušnje. Diplomsko delo.

Daša Svetlič (2012) Razumevanje in uravnavanje čustev pri razrednih učiteljih glede na starost učencev. Diplomsko delo.

Monika Nataša Medvešček Peterka (2011) Učne strategije učencev pri šolskem delu doma. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 03:58:29 CEST.