[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 30.

Gloria Vidmar (2017) Funkcijski prostori, odvod in integral. Magistrsko delo.

Nina Potočar (2017) Riemannov upodobitveni izrek. Diplomsko delo.

Tina Špringer (2017) Globalni izreki o sklenjenosti krivulj. Diplomsko delo.

Maja Hladnik (2017) Diskretne harmonične in analitične funkcije. Diplomsko delo.

Sabina Šubic (2017) Sistemi diferencialnih enačb in interakcije med dvema populacijama. Magistrsko delo.

Tina Orejaš (2017) Neštevne množice in igra realnih števil. Diplomsko delo.

Maruša Turk (2017) Integracija in pozitivna mera. Magistrsko delo.

Razija Kurspahić (2016) Linearne diferencialne enačbe 2. reda in nihanje. Diplomsko delo.

Petra Čačkov (2016) Eliptične krivulje nad različnimi obsegi. Diplomsko delo.

Teja Koprivnikar (2016) Model SIR. Diplomsko delo.

Marko Obid (2016) Banachovo skrčitveno načelo. Diplomsko delo.

Sara Brezec (2016) Hausdorffov paradoks. Diplomsko delo.

Anja Tisovec (2016) Dolžina loka v ravninski p-metriki. Diplomsko delo.

Polona Šenkinc (2016) Reševanje linearnih diferencialnih enačb drugega reda s pomočjo potenčnih vrst. Diplomsko delo.

Katja Skubic (2016) Teoretični in didaktični vidiki verižnih ulomkov. Magistrsko delo.

Ida Femc (2016) Primerjava med realno in p-adično analizo. Magistrsko delo.

Špela Zobavnik (2016) Aksiomatska konstrukcija naravnih števil. Magistrsko delo.

Matjaž Kraus (2016) Ničle polinoma. Diplomsko delo.

Rozalija Grešak (2015) p-adična števila. Magistrsko delo.

Sabina Šubic (2015) Logistična diferencialna enačba. Diplomsko delo.

Lara Pirjevec (2015) Osnove modalne logike. Diplomsko delo.

Gloria Vidmar (2015) Konstrukcija nikjer odvedljive zvezne funkcije. Diplomsko delo.

Nika Petelin (2015) Weierstrassov izrek in Mittag-Lefflerjev izrek. Magistrsko delo.

Maruša Turk (2014) Lebesgueova mera in Riemannov integral. Diplomsko delo.

Ida Femc (2014) p-adične norme in p-adična števila. Diplomsko delo.

Katja Skubic (2014) Verižni ulomki in neskončne vrste. Diplomsko delo.

Silva Bohinc (2014) Neskončne vrste in neskončni produkti. Diplomsko delo.

Urša Zadnik (2013) Fibonaccijevo zaporedje pri pouku biologije in naravoslovja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nika Hren (2013) Integrali racionalnih funkcij. Diplomsko delo.

Rozalija Grešak (2013) Konstrukcija realnih števil. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 03:58:23 CEST.