[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 23.

Eva Šebjanič (2018) Primeri dobre prakse pouka na prostem v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Magistrsko delo.

Mija Pustoslemšek (2017) Vaja tišine in pozornost otrok v javnih vrtcih. Diplomsko delo.

Veronika Pogačnik (2017) Specialni in rehabilitacijski pedagogi o uporabi materialov Montessori pri pouku naravoslovja. Magistrsko delo.

Maja Lazar (2016) Pozornost otrok pri poslušanju pravljic v javnih vrtcih in vrtcih montessori. Diplomska naloga.

Katarina Vene (2016) Vpliv različnih metod poučevanja na pojmovanja otrok o živem in neživem v javnem vrtcu in vrtcu montessori. Diplomsko delo.

Maja Podvršič (2016) Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in spoznavanja okolja v prvem triletju. Diplomsko delo.

Barbara Terbuc (2016) Vključevanje slikanic v pouk naravoslovja od prvega do petega razreda. Diplomsko delo.

Maja Uštević (2016) Značilnosti pedagogov montessori v Sloveniji. Diplomsko delo.

Eva Vidmar (2016) Vpliv izkušenj učiteljev razrednega pouka na njihovo mnenje o vključevanju šolskega vrta v pouk. Magistrsko delo.

Karmen Mandelj (2016) Mnenje učencev 5. razredov osnovne šole o naravoslovnem dnevu. Diplomsko delo.

Manja Lamovšek (2015) Raziskovalne škatle - didaktični pripomoček za otroke iz različnih jezikovnih okolij. Diplomsko delo.

Lea Cankar (2015) Pogostost uporabe pouka na prostem v 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Urška Jeranko Perkovič (2015) Pouk zunaj učilnice pri spoznavanju okolja. Diplomsko delo.

Anja Lužnik (2014) Uporaba sistema tekočega učenja Jospeha Cornella. Diplomsko delo.

Nejka Mazi (2014) Vpliv montesorijskih materialov za vaje vsakdanjega življenja na otroke javnega vrtca. Diplomsko delo.

Klasja Stankovič (2013) Naravoslovna pismenost in učni cilji v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Kaja Vlahinja (2012) Pisno preverjanje in ocenjevanje naravoslovnega znanja v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Matjaž Mavhar (2012) Otroške predstave o čebelah. Diplomsko delo.

Irena Brbre (2012) Raziskovalne škatle za aktivno preživljanje prostega časa v domu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Živa Sterniša (2012) Približevanje narave otrokom in mladostnikom z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Vesna Pačnik (2011) Multimedijski didaktični pripomoček za samostojno učenje. Diplomsko delo.

Katja Muhič (2011) Analiza vprašanj v učbenikih in delovnih zvezkih pri predmetu naravoslovje in tehnika. Diplomsko delo.

Tjaša Novak (2011) Preverjanje in ocenjevanje znanja naravoslovja v II. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 12:09:20 CEST.