[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 47.

Tamara Biderman (2018) Načrtovanje glasbenodidaktičnih iger pri pouku glasbene umetnosti v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Eva Zore (2018) Odnos razrednih učiteljev do poučevanja glasbene umetnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Lea Šifrer (2018) Usmerjene glasbene dejavnosti za otroke 1. starostnega obdobja. Diplomsko delo.

Ana Kavčič (2017) Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Maja Jakič (2017) Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih. Magistrsko delo.

Urša Grm (2017) Spodbujanje ustvarjalnosti v poletnih počitniških varstvih, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana. Magistrsko delo.

Maja Obolnar Hrnjičić (2017) Glasbene dejavnosti kot spodbuda za razvoj fonološkega zavedanja in branja pri učencu z disleksijo. Magistrsko delo.

Maja Podvršič (2016) Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in spoznavanja okolja v prvem triletju. Diplomsko delo.

Nadja Zgonc (2016) Uresničevanje načela uravnotežene zastopanosti glasbenih dejavnosti v vrtcu. Diplomska naloga.

Estera Stojko (2016) Pevski repertoar v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Neža Zdešar (2016) Stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti. Magistrsko delo.

Jerneja Žnidaršič (2016) Medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje in zgodovine ter vgrajevanje ciljev kulturno umetnostne vzgoje. Doktorska disertacija.

Urška Rupnik (2016) Vpliv družine na razvoj interesa otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Magistrsko delo.

Mateja Bavčar (2016) Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi. Magistrsko delo.

Iva Dobovičnik (2016) Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija.

Petra Zore (2016) Odnos razrednih učiteljev do petja pri pouku glasbene umetnosti. Diplomsko delo.

Irena Melinc (2016) Pesmi in glasbene pravljice Janeza Bitenca. Diplomska naloga.

Kristina Šegel (2016) Pomen otroškega ljudskega izročila v glasbenih zgodbah. Diplomsko delo.

Urška Korelec (2016) Prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Metka Knific (2015) Vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Melita Golob (2015) Vključevanje inštrumenta cajon v glasbene dejavnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Petra Antolin (2014) Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti otrok v 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Tina Drobnič (2014) Učna diferenciacija in individualizacija pri glasbeni umetnosti. Diplomsko delo.

Lucija Stanjko (2014) Odnos vzgojiteljic do poslušanja glasbe v 1. starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Konstanca Zalar (2014) Narativne in dialoške razsežnosti "Orff-Schulwerka". Doktorska disertacija.

Anita Ješe (2013) Odnos vzgojiteljic do petja v vrtcu. Diplomska naloga.

Špela Oblak (2013) Otroški ljudski plesi in rajalne igre v učnem načrtu za glasbeno vzgojo od 1. do 5. razreda. Diplomsko delo.

Darja Škrlj (2013) Pedagoški portret slovenske skladateljice Brine Jež Brezavšček. Diplomsko delo.

Janja Medvešek (2013) Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva v prvem triletju devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Neža Hribar (2013) Glasbeno opismenjevanje v enoglasnem otroškem pevskem zboru. Diplomsko delo.

Ada Holcar Brunauer (2013) Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Judita Nemeček (2013) Kulturna dediščina - ljudska pesem v Litiji. Magistrsko delo.

Urška Volarič (2012) Stališča razrednih učiteljev do didaktičnih gradiv za glasbeno vzgojo. Diplomsko delo.

Karmen Levak (2012) Poučevanje slovenskih ljudskih plesov v drugem triletju. Diplomsko delo.

Irena Grdešič (2012) Glasbena kompetentnost vzgojiteljic. Diplomska naloga.

Laura Vöröš (2012) Madžarska ljudska glasba pri pouku glasbene vzgoje na razredni stopnji na dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju. Diplomsko delo.

Ana Rozman (2012) Odnos učencev, staršev in učiteljev do zvočnega okolja. Diplomsko delo.

Katja Banovec (2012) Glasbene interesne dejavnosti na osnovnih šolah v občini Črnomelj. Diplomsko delo.

Andreja Verbovšek (2012) Motivacija in usposobljenost vzgojiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi otroki drugega starostnega obdobja. Diplomska naloga.

Neža Kralj (2012) Zborovodski lik Janeza Kuharja. Diplomsko delo.

Anja Prevc (2012) Usposobljenost razrednih učiteljev za petje z vidika vokalne tehnike. Diplomsko delo.

Marija Zanjkovič (2012) Vpliv glasbeno didaktičnih iger na učenje socialnih veščin pri učencih z motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Katja Jarc (2012) Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami v povojnem okolju. Specialistično delo.

Alenka Radičević (2011) Motiviranost učiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi učenci. Diplomsko delo.

Irena Mavrič (2011) Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje na razredni stopnji z vidika učiteljevih kompetenc. Diplomsko delo.

Jožica Mohar (2011) Pedagoški lik Janeza Kuharja. Diplomsko delo.

Jožko Lango (2011) Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Doktorska disertacija.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 04:02:49 CEST.