[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 47.

Ana Slabe (2015) Integracija ustvarjalnega giba v 3. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Marijana Jerković (2015) Uporaba Tibetančkov za otroke v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Klara Tomazin (2015) Kako uporabimo pravljico "Nekega deževnega dne" za plesno dramatizacijo. Diplomsko delo.

Tjaša Škrlj (2015) Tehnike sproščanja in njihov vpliv na učence. Diplomsko delo.

Nina Zver (2015) Ples kot interesna dejavnost na razredni stopnji v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Irena Humar (2014) Masaže za otroke v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Staša Berkopec (2014) Učenje športnega plesa preko ustvarjalnega giba. Diplomsko delo.

Darija Močnik (2014) Plesna dramatizacija: Živali pri babici Zimi. Diplomska naloga.

Pia Arhar (2014) Spoznavanje baleta Hrestač v vrtcu. Diplomska naloga.

Mateja Rozman (2014) Ustvarjanje z gibom in ritmom v gibalnem/športnem programu Mali sonček v vrtcu Dobrova. Diplomsko delo.

Nastasia Končina (2014) Osmišljanje študijske izmenjave z vključevanjem pridobljenih izkušenj v predmetnik tretjega razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Sabina Osolin (2014) Vpliv joge in masaž na učence pri učenju matematike. Diplomsko delo.

Tina Hawlina (2014) Sprostitvene tehnike za otroke od 2. do 3. leta starosti. Diplomsko delo.

Petra Treven (2014) Izražanje s telesnim gibanjem kot motivacijska spodbuda za učenje tujega jezika. Diplomsko delo.

Jana Podlogar (2014) Parki, vrtovi in arboretumi kot plesna spodbuda. Diplomsko delo.

Sonja Maček (2014) Plesna dramatizacija zgodbe O petelinčku, ki se je učil kikirikati, z od 3 do 5 let starimi otroki. Diplomsko delo.

Anja Valerija Jalšovec (2014) Ustvarjalni gib v 5. razredu. Diplomsko delo.

Klavdija Bukovec (2014) Plesna dramatizacija pravljice Peter in volk. Diplomsko delo.

Lucija Jamnik (2014) Plesna dramatizacija po ruski ljudski pripovedki Zajčkova hišica. Diplomsko delo.

Eva Firšt (2014) Ohranjanje plesne kulturne dediščine na območju Ljubnega ob Savinji. Diplomsko delo.

Branka Crnobrnja (2014) Plesna dramatizacija pravljice Volk in sedem kozličkov v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Jacinta Kraner (2013) Socialno učenje s plesnim izražanjem in z gibanjem. Diplomsko delo.

Ester Lužnik (2013) Tolminski punt kot plesna dramatizacija v vrtcu. Diplomska naloga.

Lidija Špelič (2013) Sprostilne igre v podaljšanem bivanju. Diplomsko delo.

Lara Živec (2013) Otroški plesi, ki izvirajo iz folklore. Diplomska naloga.

Saša Trontelj (2013) Stres in sprostitvene tehnike v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Martina Prosenik (2013) Reševanje konfliktov s plesno dramatizacijo v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tina Žakelj (2013) Učenje prilagajanja na vodo po ustaljeni metodi in metodi z vključevanjem ustvarjalnega giba. Diplomsko delo.

Kristina Živic (2013) Ustvarjalni gib kot interesna dejavnost v prvem in drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Jerneja Rožman (2013) Drevesa za domišljijske zgodbe in plesno dramatizacijo. Diplomska naloga.

Mateja Terčelj (2013) Obredi pri otrocih starih 2. do 3. let. Diplomska naloga.

Darja Grimšič (2013) Plesno ustvarjanje kot odziv na slike domišljijskih dreves. Diplomska naloga.

Tadeja Likar (2013) Domišljijska drevesa kot nova spodbuda za otroško domišljijo. Diplomsko delo.

Staša Strežek (2013) Ples v krogu – od prazgodovine do vrtca. Diplomsko delo.

Tjaša Kadivec (2012) Tibetančki za predšolske otroke v vrtcu. Diplomska naloga.

Alenka Vodiškar (2012) Poletje v povezavi s plesnim izražanjem pri otrocih, starih 2-3 let. Diplomska naloga.

Polona Zrimšek (2012) Didaktične kartice pri plesni vzgoji. Diplomska naloga.

Nina Štor (2012) Ples pri športni vzgoji v 2. razredu. Diplomsko delo.

Tamara Božič (2012) Poučevanje skozi ustvarjalni gib v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Martina Žemljič (2012) Igre zaupanja in sodelovanja med otroki. Diplomska naloga.

Mateja Bevc (2012) Otroške gibalne igre v skupini 1-2 let. Diplomska naloga.

Maja Čuden (2012) Vodena vizualizacija kot spodbuda za plesno izražanje. Diplomska naloga.

Eva Hudolin (2012) Domišljijska drevesa kot spodbuda za plesno izražanje. Diplomsko delo.

Katarina Meža (2011) Priročnik za interesno plesno dejavnost v vrtcu. Diplomska naloga.

Damjana Lončar (2011) Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 2. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Nika Buček (2011) Vključevanje ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces podaljšanega bivanja. Diplomsko delo.

Natalija Pek (2011) Vpliv ustvarjalnega giba na hipoaktivne učence. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 04:02:36 CEST.