[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 73.

Barbara Hribar Pavli (2018) Razvijanje bralne zmožnosti pri domačem branju in bralni znački v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Magistrsko delo.

Sabina Bahorič (2018) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo: primerjava pravljice in risanke. Magistrsko delo.

Mia Nardin Žagar (2018) Tri generacije šolskih beril in tematik v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Mesojedec (2017) Družabna igra in govorne zmožnosti prvošolcev. Magistrsko delo.

Karmen Cimermančič (2017) Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Jasmina Melavc (2017) Bralne navade podeželskih in mestnih otrok. Magistrsko delo.

Agnes Pajsar (2017) Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev. Magistrsko delo.

Ksenja Knez (2017) Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko. Magistrsko delo.

Katja Cegnar (2017) Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Petkovšek (2017) Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev. Magistrsko delo.

Ana Kočevar (2017) Odzivi bralcev na sporočilnost slikanice brez besedila. Magistrsko delo.

Rosana Šenk (2017) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo - primerjava pravljice in risanke. Magistrsko delo.

Katja Gašperič (2016) Z didaktično igro razvijajmo predopismenjevalne zmožnosti. Magistrsko delo.

Barbara Strnad (2016) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo - primerjava pravljice in risanke. Diplomsko delo.

Anja Čemažar (2016) Mladinska poezija Barbare Gregorič Gorenc. Diplomsko delo.

Tanja Črv Kompara (2016) Metoda dolgega branja besedil. Diplomsko delo.

Tjaša Mihelič (2016) Vpliv družinskega branja pravljic na bralno pismenost otrok. Magistrsko delo.

Martina Mauhar (2016) Doživljanje Pavčkove pripovedne pesmi pred vstopom v prvi razred osnovne šole. Magistrsko delo.

Leonida Novak (2016) Spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem področju v prvem triletju. Doktorska disertacija.

Maja Mivšek (2016) Učinkovitost konstruktivističnega modela opismenjevanja. Magistrsko delo.

Renata Himelrajh (2016) Pravljica kot sredstvo razreševanja konfliktov identitete v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Tina Prešeren (2016) Mladinski opus Bine Štampe Žmavc. Diplomsko delo.

Mojca Pažon (2016) Projekt ohranjanja ljudskih pripovedi. Magistrsko delo.

Katja Farkaš (2016) Razvijanje ustvarjalnosti pri književnosti v 2. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Klavdija Turk Suka (2016) Spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Alenka Lukaček (2016) Klasična pravljica v prvem triletju osnovne šole in družinska pismenost. Magistrsko delo.

Ana Eržen (2016) Vpliv večkratnega branja slikanice brez besedila na pripovedovanje zgodbe. Magistrsko delo.

Naja Savarin (2016) Obravnava slovstvene folklore v četrtem razredu osnovne šole v Obalno-Kraški regiji. Magistrsko delo.

Veronika Pavlič (2015) O pomenu pravljic: reševanje otrokove stiske. Diplomsko delo.

Svetlana Stokanovič (2015) Motivacija staršev za branje zahtevnih besedil skupaj z otroki v prvem razredu devetletke. Diplomsko delo.

Monika Gojkošek (2015) Zgodbe iz Narnije C. S. Lewisa in domišljija. Diplomsko delo.

Andrejka Štimpfel (2015) Didaktični pristop pri pouku književnosti za učenca priseljenca v tretjem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Ines Završnik (2015) Bralne učne strategije pri pouku književnosti v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole. Magistrsko delo.

Katarina Grom (2015) Uvajanje Cankarjevega tekmovanja v prvi razred osnovne šole. Magistrsko delo.

Simona Jenko (2014) Poezija Simona Jenka v 4. in 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Maja Vidmar (2014) Sporočilnost slikanice ob izbranem primeru slikanice brez besedila. Diplomsko delo.

Jana Medvešček (2014) Knjižna, književna in knjižnična vzgoja v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Suzana Fartek (2014) Sodobnost slikaniške govorice ob izbranih primerih slovenske slikanice. Diplomsko delo.

Manca Pirc (2014) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo – primerjava pravljice in risanke. Diplomsko delo.

Urška Romih (2014) Bralna motivacija mlajših osnovnošolcev z bralno-napisovalnimi težavami. Magistrsko delo.

Petra Fabjan (2013) Interpretacija klasičnega besedila Janeza Trdine Bajke in povesti o Gorjancih pri pouku slovenščine. Diplomsko delo.

Renata Logar (2013) Motivacija učencev 3. razredov pri branju za domače branje in Bralno značko. Diplomsko delo.

Rebeka Škamperle (2013) Domače branje v osnovnih šolah na območju Krasa. Diplomsko delo.

Karin Sirk (2013) Primerjava poustvarjanja ob umetnostnih besedilih v 3. razredih mestnih in podeželskih šol na Goriškem. Diplomsko delo.

Tjaša Fern (2013) Slovenski in španski književni pouk v 1. in 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Bojana Bohinc (2013) Bralna pismenost učencev prvega razreda na OŠ Vič. Diplomsko delo.

Nataša Uršič (2013) Pripovedovanje pri uri pravljic. Diplomsko delo.

Ema Hozjan (2013) Projekti in programi za spodbujanje bralne motivacije pri fantih. Diplomsko delo.

Mateja Oberč (2013) Obravnavanje pravljic Anje Štefan v 1. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Saša Martinčič (2013) Družinska pismenost v vrtcu. Diplomsko delo.

Petra Plot (2013) Uporaba didaktičnih iger pri začetnem opismenjevanju v prvem in drugem razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Helena Krivec (2013) Priprava, izvedba in vrednotenje govornih nastopov v 1. in 3. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Eva Židanek (2013) Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo - primerjava pravljice in risanke. Diplomsko delo.

Barbara Tršan (2013) Problemske teme in odzivi bralcev na spletnih forumih. Diplomsko delo.

Zdenka Hosta (2013) Bralna pismenost učencev petega razreda na OŠ Vič. Diplomsko delo.

Urška Kranjec (2013) Pravljice in pripovedovanje Anje Štefan. Diplomsko delo.

Tanja Trček (2012) Motivacija staršev za skupno branje književnih besedil v 4. in 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Ana Meglič (2012) Družinsko branje v 1. triletju osnovne šole; Oblikovanje poti za spodbujanje družinskega branja. Diplomsko delo.

Jana Habjanič (2012) Različnost deškega in dekliškega v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 2011/2012. Diplomsko delo.

Ines Pavlin (2012) Romska problematika v slikanicah. Diplomsko delo.

Tamara Udovč (2012) Pismenost v vrtcu. Diplomsko delo.

Silva Ajdovec (2012) Motiviranost staršev za družinsko branje književnih besedil v 1. in 2. razredu devetletke. Diplomsko delo.

Sandra Železnik (2012) Interpretacija drugačnosti v sodobni mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Katarina Gorše (2012) Obravnavanje literarnih del Majde Koren pri pouku na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Katja Terčič (2012) Analiza besedil iz serije Blazno resno pisateljice Dese Muck. Diplomsko delo.

Marjana Strgar (2012) Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri obravnavi pravljic v 3. razredu. Magistrsko delo.

Tina Jazbec (2011) Otroška književnost v reviji Ciciban po letu 2000. Diplomsko delo.

Barbara Hrovat (2011) Različnost deškega in dekliškega v izbranih osnovnošolskih berilih. Diplomsko delo.

Milena Ristić (2011) Opismenjevanje z elementi pedagogike M. Montessori. Diplomsko delo.

Eva Budna (2011) Ljudsko slovstvo v Zgornji Savinjski dolini. Diplomsko delo.

Karmen Hudi (2011) Mladinska pripoved Maje Novak in branje v nadaljevanjih v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Lina Zupančič (2011) Župančičevi Mehurčki v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Andreja Šuštar (2011) Analiza in vrednotenje likovne ustvarjalnosti Jelke Reichman. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 03:58:31 CEST.