[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 55.

Bogdan Urdih (2018) Nekonvencionalni načini poučevanja rekurzije. Magistrsko delo.

Matej Mavri (2018) Poznavanje in varna uporaba spleta ter oblačnih storitev med osnovnošolskimi učlitelji. Magistrsko delo.

Katarina Sučič (2018) Uporaba IKT v muzejski pedagogiki. Magistrsko delo.

Ana Zgonc Možina (2018) Analiza in vrednotenje spletnih orodij za sprotno preverjanje znanja. Magistrsko delo.

Sara Drožđek (2017) Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo. Magistrsko delo.

Anja Luštek (2017) Zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini. Magistrsko delo.

Domen Brglez (2017) Programiranje izobraževalnih iger v programu Unity. Diplomsko delo.

Urša Svetek (2017) Analiza interaktivnih gradiv Explorers za poučevanje angleščine v prvem in drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Šmitek (2017) Učenje računalništva v šolah s prilagojenim programom. Magistrsko delo.

Polona Mlinar (2016) Vpliv učnih stilov na rezultate uporabe interaktivne table pri pouku matematike v 7. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Kunčič (2016) Spletni dnevnik v prvem obdobju osnovne šole. Doktorska disertacija.

Anže Rozman (2016) Razvijanje algoritmičnega mišljenja osnovnošolcev s pripomočkom Lego Mindstorms. Diplomsko delo.

Andreja Gorše (2016) Interaktivna tabla kot učni pripomoček v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom pri poučevanju tem iz računalništva. Magistrsko delo.

Valentina Gartner (2016) Računalniška pismenost in koncept lastnega ocenjevanja znanja učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Manca Pogladič (2016) Razlike med spoloma pri računalništvu v povezavi s tekmovanjem Bober. Magistrsko delo.

Ana Zgonc (2016) Poučevanje programskih spremenljivk z uporabo problemskega pristopa v 4. in 7. razredu. Diplomsko delo.

Saša Bukovec (2016) Poučevanje šifriranja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Jure Simon (2016) Izdelava aplikacije za preverjanje znanja in organizacijo praktičnega pedagoškega usposbaljanja. Diplomsko delo.

Žiga Štamcar (2016) Zasnova spletnega orodja za prijavo na govorilne ure v sistemu Plone. Diplomsko delo.

Gorazd Potočnik (2016) E-izobraževanje in kompetence v gospodarski družbi X. Diplomsko delo.

Brigita Klemen (2016) Sodelovalno učenje in reševanje problemsko zasnovanih nalog s tabličnimi računalniki. Magistrsko delo.

Andrej Benedičič (2015) Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Katja Zupančič (2015) Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike. Magistrsko delo.

Sabina Perenič (2015) Konstruktivistični pristop pri poučevanju varne rabe interneta v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Alen Kopić (2015) Stališča učiteljev računalništva do računalniškega izobraževanja v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Davor Zupan (2015) MOOC: Varnost na internetu. Diplomsko delo.

Sara Drožđek (2015) Mayerjeva načela v poučevanju programiranja. Diplomsko delo.

Nik Hlade (2015) Specifikacija in implementacije programske rešitve za računalniško podprto sodelovalno delo oseb s področja specialno rehabilitacijskih vsebin. Diplomsko delo.

Tadej Bogataj (2015) Primerjava razvojnih orodij za programiranje Android aplikacij. Diplomsko delo.

Ines Medved (2015) Vpeljava načela vključitev in izključitev z razlago na daljavo. Magistrsko delo.

Špela Šmitek (2015) Učenje programiranja z uporabo LEGO WeDo. Diplomsko delo.

Mateja Bevčič (2015) Uporaba nalog s tekmovanja Bober za poučevanje računalništva v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tajda Štrukelj (2015) Učne analitike v izobraževanju. Magistrsko delo.

Jasmina Selko (2015) Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Irena Mrak Merhar (2015) Računalniška izobraževanja v formalnem in neformalnem izobraževanju. Diplomsko delo.

Mihela Lekše (2014) Računalništvo v osnovni šoli in medpredmetno povezovanje. Diplomsko delo.

Tajda Štrukelj (2014) Poučevanje rekurzije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Sandra Vatovec (2013) Splet 3.0 in njegov pomen pri poučevanju računalništva. Diplomsko delo.

Tea Vode (2013) Stališča osnovnošolskih učiteljev do e-dnevnika in e-redovalnice. Diplomsko delo.

Drago Žerjav (2013) Programsko orodje za vnos in obdelavo rezultatov športnih tekmovanj. Diplomsko delo.

Špela Ravnik (2013) Generacijske razlike pri računalniškem opismenjevanju. Diplomsko delo.

Tina Kosovel (2013) Tekmovanja in zanimanje učencev za računalništvo. Diplomsko delo.

Anja Miklič (2013) Računalniška igra za učenje glasbe. Diplomsko delo.

Brigita Klemen (2013) Prilagoditve IKT za učence s specifičnimi učnimi težavami. Diplomsko delo.

Maja Zupančič (2013) Izobraževalna računalniška igra za poučevanje algoritmov. Diplomsko delo.

Manca Pogladič (2013) Razlike med spoloma pri predmetu računalništvo. Diplomsko delo.

Maruša Kobal (2012) Uporaba družabnih medijev pri poučevanju v šoli. Diplomsko delo.

Dejan Dobnikar (2012) Geometrijska predstava tridimenzionalnega prostora s pomočjo prenosnih naprav. Diplomsko delo.

Mateja Karo in Alma Cikotić (2012) Didaktične igre pri poučevanju programiranja. Diplomsko delo.

Karmen Kolar (2012) Novi pristopi pri poučevanju programiranja. Diplomsko delo.

Brigita Kotar (2012) Resne igre. Diplomsko delo.

Marjana Strgar (2012) Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri obravnavi pravljic v 3. razredu. Magistrsko delo.

Primož Lajovic (2011) Sistem za podporo učenju z uporabo večpredstavnosti. Diplomsko delo.

Dijana Pantović (2011) Uporaba programov za delo z grafiko v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Gaja Brulc (2011) Izobraževanje starejših odraslih za uporabo IKT. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen ned. 17. feb. 2019 05:04:51 CET.