[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 73.

Ema Štokovnik (2017) Brezdomstvo med priseljenci v Sloveniji. Magistrsko delo.

Tamara Zaner (2017) Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja. Magistrsko delo.

Matej Žalig (2017) Oblastno nasilje nad ne-državljani na Madžarskem: golo življenje na mejah trdnjave. Diplomsko delo.

Špela Marussig (2017) Negotovost pred odpustom in postpenalna obravnava obsojenk. Diplomsko delo.

Nika Sedmak (2017) Dobre prakse uvajanja sprememb in profesionalni razvoj pedagoških delavcev. Diplomsko delo.

Tjaša Leskovšek (2017) Vrnitev mladostnikov v Slovenijo po življenju v tujini. Diplomsko delo.

Larisa Korva (2017) Položaj sorojencev v družini z izkušnjo odvisnosti. Diplomsko delo.

Doris Špurej (2017) Vloga prostovoljcev pri integraciji beguncev. Magistrsko delo.

Jerneja Pirc (2017) Obremenjenost vzgojiteljev v dijaškem domu. Magistrsko delo.

Urša Železnikar (2017) Stanovanjsko ranljive družine. Magistrsko delo.

Greta Škarabot (2017) Sodelovanje nevladnih organizacij s šolsko svetovalno službo pri obravnavi nasilja v družini. Magistrsko delo.

Špela Adam (2017) Uporaba metode igre na področju obravnave zasvojenosti. Magistrsko delo.

Taja Lampe (2017) Medvrstniško nasilje v osnovni šoli z vidika učencev in strokovnih delavcev. Magistrsko delo.

Špela Pucelj (2016) Povezanost neformalno pridobljenega znanja s samozaposlitvijo socialnih pedagogov. Diplomsko delo.

Špela Počivalšek (2016) Doživljanje prehoda na trg dela z vidika socialnih pedagoginj. Magistrsko delo.

Sabina Mujkanović (2016) Udejanjanje interkulturnosti v srednji poklicni in strokovni šoli. Magistrsko delo.

Dejana Omerza (2016) Medkulturna vzgoja in izobraževanje v učnih načrtih in gradivih za poučevanje. Magistrsko delo.

Sandra Pegam (2016) Uporaba tobaka med študentsko populacijo. Diplomsko delo.

Anamarija Bukovec (2016) Kralji ulice. Diplomsko delo.

Valerina Skopec (2016) Izkušnje srednješolcev z drogami in preventivnimi programi. Diplomsko delo.

Adriana Vučković (2016) Policaji v glavi: povezava med gledališčem zatiranih in gestalt terapijo. Diplomsko delo.

Sabina Kosmač Brezar (2016) Reprezentacije učiteljev o romskih učencih. Doktorska disertacija.

Pavlina Ošlak (2016) Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev na osnovni šoli. Magistrsko delo.

Vesna Štefanec (2016) Pomen družbenih razmerij moči za socialno pedagoško delo. Diplomsko delo.

Petra Pezdirc Stopar (2016) Vrtec kot vključujoča skupnost. Magistrsko delo.

Milka Podobnik (2016) Pilotski projekt dela z osebami z izkušnjo brezdomstva: ʺNevid(e)na Lublanaʺ. Magistrsko delo.

Sandra Piršič (2015) Homeseksualnost v športu. Diplomsko delo.

Tina Koselj (2015) Potrditev spola in raznolikost spolnih identitet. Diplomsko delo.

Martina Mole (2015) Afganistanski mladostniki v Republiki Sloveniji. Magistrsko delo.

Matejka Glogovčan (2015) Uspešno vključevanje učencev priseljencev v osnovno šolo. Magistrsko delo.

Klara Otorepec (2015) Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks. Diplomsko delo.

Ana Kralj (2015) Samski moški. Diplomsko delo.

Anja Mislej (2015) Starševanje dvojčkom. Diplomsko delo.

Milka Podobnik (2015) Menstrualnost skozi individualno izkušnjo. Diplomsko delo.

Nina Šturm (2015) Položaj islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Diplomsko delo.

Nina Perger (2015) Percepcija seksizma v visokošolskem prostoru. Magistrsko delo.

Mojca Sovdat (2015) Senzorično gledališče z vidika ustvarjalcev in udeležencev. Diplomsko delo.

Neža Černe (2015) Identiteta odraščajočih deklet s priseljenskim ozadjem. Magistrsko delo.

Tadeja Hikel (2014) Izkušnja razkritja pri istospolno usmerjenih odraslih in njihovih starših. Diplomsko delo.

Maruša Meglič (2014) Vloga skupine za samopomoč pri socialnem vključevanju odraslih oseb s težavami v duševnem zdravju. Diplomsko delo.

Maja Zavrtanik (2014) Kje boš pa ti danes spal? Nastanitvena podpora za brezdomce v Novi Gorici. Diplomsko delo.

Nina Marin (2014) Izobraževanje kot del integracije mladih migrantov brez osnovnošolske izobrazbe v Sloveniji. Diplomsko delo.

Marjeta Kos (2014) Stiske in priložnosti v dobi potrošništva. Diplomsko delo.

Mateja Šarlija (2014) Socialno-kulturna animacija kot metoda dela v socialni pedagogiki. Diplomsko delo.

Katarina Gradišar Seifert (2014) Socialna integracija dijakov iz albansko govorečega okolja. Diplomsko delo.

Milan Grah (2014) Neoliberalizem skozi prizmo pedagogike zatiranih. Diplomsko delo.

Irena Strelec (2014) Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve ranljivih skupin. Doktorska disertacija.

Renata Časar (2014) Vloga staršev in šole pri ohranjanju narodne identitete. Magistrsko delo.

Ines Godeša (2014) Potreba po mladinskem centru v občini Cerknica. Diplomsko delo.

Marija Trnovec (2014) Vidik vzgojiteljic pri delu z albansko govorečimi otroki v vrtcu. Diplomsko delo.

Laura Velkner (2014) Doživljanje mladostnika in staršev ob namestitvi v vzgojni zavod. Diplomsko delo.

Nina Perger (2014) Spol in vzgoja po družinskem modelu v slovenskih izven-družinskih vzgojnih institucijah. Diplomsko delo.

Urška Bedek (2014) Pojem smrti v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nastja Prijatelj (2013) Mladostniki Prevzgojnega doma Radeče in večkulturnost. Diplomsko delo.

Kristina Debenjak (2013) Mali medkulturni prostor – med svobodo posameznika in soustvarjanjem skupnega. Diplomsko delo.

Martina Mole (2013) Integracijska hiša kot ena izmed možnih nastanitvenih oblik za otroke brez spremstva s priznano mednarodno zaščito. Diplomsko delo.

Petra Duhannoy (2013) Prakse šol v preseku vrstniške solidarnosti in večkulturnosti z vidika vodstev šol. Magistrsko delo.

Nina Klemen (2012) Poklicna identiteta socialnih pedagoginj in socialnih pedagogov. Diplomsko delo.

Darja Tadič (2012) Večkrat zaprte osebe in njihovo doživljanje lastnega življenjskega položaja. Diplomsko delo.

Sanja Bednjički (2012) Iz urejene nesvobode v neurejeno svobodo - postpenalna obravnava v Sloveniji. Diplomsko delo.

Tina Čerin (2012) Podpora v situaciji odločanja v zvezi s splavom. Diplomsko delo.

Barbara Balan (2012) Vloga in uporaba umetnosti v socialni pedagogiki. Diplomsko delo.

Anamarija Merljak (2012) Film kot oblika spodbude k pogovorom o partnerskih odnosih. Diplomsko delo.

Lucija Gelze (2012) Spremembe v družbi, njihove posledice in alternativni vzajemni sistemi. Diplomsko delo.

Simona Šabić (2012) Tukaj je Slovenija. Diplomsko delo.

Lenka Trpin (2012) Izkušnje iz tujine priseljenih dijakov in dijakinj z integracijo v srednjih šolah Tehniškega šolskega centra Nova Gorica. Diplomsko delo.

Diana Novak (2012) Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku. Magistrsko delo.

Žiga Novak (2011) Medijske reprezentacije tujih delavcev na začasnem delu v Sloveniji. Diplomsko delo.

Manca Žnidaršič (2011) Mobing med zaposlenimi v poklicih pomoči. Diplomsko delo.

Špela Dovžan (2011) Kaj pa ti o tem misliš? Dojemanje brezdomstva med uporabniki spletnih forumov. Diplomsko delo.

Tina Drobnič (2011) Potrebe mladostnic in vloga vzgojitelja v dijaškem domu. Diplomsko delo.

Saša Rogan (2011) Uporaba gledališča v zavodih za prestajanje kazni zapora. Diplomsko delo.

Nives Bratina Furlan (2011) Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen pon. 18. jun. 2018 03:56:09 CEST.