[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 42.

Karmen Kragelj (2018) Kreativni mediji v procesu pomoči in podpore pri soočanju z motnjami hranjenja. Diplomsko delo.

Kaja Sevčnikar (2017) Odzivi vzgojiteljic in strokovnih delavk na stiske otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Ema Marija Hudelja (2017) Pomen mladinskega dela za osebni razvoj in življenjski potek mladih. Magistrsko delo.

Laura Velkner (2017) Prehod iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje z vidika mladostnikov in vzgojiteljev. Magistrsko delo.

Alja Rožman (2017) Učitelji in svetovalni delavci o vidikih pedagoškega dela in stresu na delovnem mestu. Magistrsko delo.

Katja Žigmund (2016) Soočanje s konflikti v partnerskem odnosu. Diplomsko delo.

Klavdija Panjan (2016) Mladinsko stanovanje za mladostnike po odhodu iz stanovanjskih skupin. Diplomsko delo.

Urša Marn Kosin (2016) Poklicni in organizacijski viri stresa pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Denis Grcić (2016) Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb. Doktorska disertacija.

Darja Barborič Vesel (2016) Analiza socialnopedagoškega dela v razredu z uporabo tehnik čuječnosti. Magistrsko delo.

Tjaša Tomažič (2016) Psihosocialne značilnosti dolgotrajno bolnega otroka. Diplomsko delo.

Dominika Pajnik (2016) Pedagoški delavci osnovne šole o ločitvah staršev in prilagajanju dela z otroki. Diplomsko delo.

Maja Cvetan (2016) Travma v otroštvu in njen vpliv na socialno življenje v odraslosti. Diplomsko delo.

Nina Mezinec (2016) Preventivno delovanje na področju spolnih zlorab v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Kaja Sevčnikar (2015) Starševski stili vzgoje v Sloveniji in na Finskem. Diplomsko delo.

Iva Radulović (2015) Partnerski odnos v kontekstu zaporne kazni. Magistrsko delo.

Tjaša Bračič (2015) Uporaba lutkovne dejavnosti v okviru četrtnega mladinskega centra. Diplomsko delo.

Lucija Mikelj (2015) Prostovoljstvo kot omrežje socialne opore mladim. Magistrsko delo.

Tanja Pušnik (2015) Uporaba igre v kontekstu šolskega svetovalnega dela. Magistrsko delo.

Katarina Martinjak (2014) Izogibanje tradicionalni odraslosti ali alternativni življenjski stili?. Diplomsko delo.

Alja Trdin (2014) Stališča učiteljev do vzgojnega načrta v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Suzana Bunderšek (2014) Vključevanje živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo. Diplomsko delo.

Alja Zorman (2014) Aspergerjev sindrom – izzivi osnovne šole. Diplomsko delo.

Klavdija Štih (2014) Družina z več problemi. Diplomsko delo.

Vesna Pregelj (2014) Socialno-interaktivne igre pri delu s skupino na letovanju. Diplomsko delo.

Tjaša Kramar (2014) Sodelovanje staršev s centrom za socialno delo in vzgojnim zavodom v času bivanja otroka v vzgojnem zavodu. Diplomsko delo.

Saška Škrubej (2014) Analiza intervencij pri obravnavi otroka z odločbo usmerjanja. Diplomsko delo.

Bernadett Gredlics (2014) Stres v poklicih pomoči in skrb za poklicni razvoj. Diplomsko delo.

Katja Kejžar (2014) Vpliv naravne nesreče na posameznika in skupnost. Diplomsko delo.

Maša Sternad (2013) Odnos v procesu individualnega spremljanja in sodelovanja. Diplomsko delo.

Branka Aleksić (2013) Dnevni center kot oblika pomoči pri psihosocialni rehabilitaciji oseb s težavami v duševnem zdravju. Diplomsko delo.

Ema Marija Hudelja (2013) Participacija in odgovornost mladih v sodobni družbi. Diplomsko delo.

Ines Jaušovec (2013) Spodbujanje občutka skupnosti v razredu. Diplomsko delo.

Maša Valentič Ponikvar (2013) Vpliv težav v duševnem zdravju na kvaliteto življenja mladih odraslih. Diplomsko delo.

Neva Vaner (2013) Družinske navade, pravila in pomen družinskih skrivnosti. Diplomsko delo.

Andreja Lamut (2012) Skupine starih ljudi za samopomoč in kakovostna starost. Diplomsko delo.

Maja Mervar (2012) Prosocialno vedenje učencev z vidika učiteljev. Diplomsko delo.

Damjana Damjanović (2012) Vpliv disfunkcionalnih predstav o ljubezni na kvaliteto partnerskega odnosa. Diplomsko delo.

Ksenija Novak (2012) Moteče vedenje v šolskem prostoru. Diplomsko delo.

Maja Zabukovec (2012) Uporaba metode video-hometraininga pri delu z družino. Diplomsko delo.

Urška Kadunc (2011) Izkušnje mladih priseljencev z osnovnošolskim izobraževanjem v Sloveniji. Diplomsko delo.

Nina Brglez (2011) Med dvema ognjema. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen pon. 18. jun. 2018 03:53:14 CEST.