[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 15.

Anja Bervar (2017) Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Maja Škrubej Novak (2016) Zgodnja obravnava otrok z motnjami avtističnega spektra. Diplomsko delo.

David Stergar (2016) Individualiziran program v posebnem programu vzgoje in izobraževanja - dober načrt dela ali le zakonska zahteva. Diplomsko delo.

Maja Purkat (2016) Prehod otrok s posebnimi potrebami iz vrtca v šolo. Magistrsko delo.

Barbara Bogdanić Petek (2016) Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Specialistično delo.

Tamara Novak (2016) Znanje in prepričanja vzgojiteljev o motnji pozornosti in hiperaktivnosti. Diplomsko delo.

Katja Slamnik (2016) Vpliv pomanjkanja pozornosti na grafomotoriko predšolskega otroka. Diplomsko delo.

Špela Poljanec (2016) Stališča vzgojiteljev o individualiziranem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Mojca Jereb Šifrar (2016) Razumevanje in doživljanje dodatne strokovne pomoči med učenci v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Anja Pavlin (2016) Individualizirani program podpore in pomoči za učenca z Aspergerjevim sindromom. Magistrsko delo.

Nataša Jokan (2013) Nadarjeni študentje z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo. Diplomsko delo.

Anja Pavlin (2013) Veščine neodvisnega življenja mladostnikov z ADHD. Diplomsko delo.

Mateja Breznar (2012) Uporaba socialnih iger na osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Jasmina Furdi (2012) Uporaba funkcionalne ocene vedenja pri otroku z ADHD in znižanimi kognitivnimi potenciali. Diplomsko delo.

Tadeja Klobučar (2011) Uporaba pravljice pri specialno pedagoški dejavnosti - socialno učenje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen ned. 27. maj. 2018 03:57:42 CEST.