[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 48.

Klara Letnik (2017) Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu. Magistrsko delo.

Kristina Škerjanec (2017) Odnos z mamo v družini po razvezi. Diplomsko delo.

Nina Burja (2017) Odnos z družinskimi člani v času zdravljenja od prepovedanih drog v Terapevtski skupnosti Sopotnica. Diplomsko delo.

Tjaša Tiršek (2016) Delo s storilci spolne zlorabe otrok v slovenskih zaporih. Magistrsko delo.

Alenka Plemelj Mohorič (2016) Samoučinkovitost in izgorelost delovnih terapevtov v Sloveniji. Magistrsko delo.

Emilija Snoj (2016) Delo z mladimi v registriranih verskih skupnostih z vidika perspektive pozitivnega razvoja mladih. Magistrsko delo.

Anja Čemažar (2016) Ko "mi" postane zopet "midva": kako praznjenje družinskega gnezda vpliva na partnerski odnos?. Diplomsko delo.

Tea Žagar (2016) Spoprijemanje z izgubo zaposlitve po 40 letu starosti. Magistrsko delo.

Karmen Kranjec Klopčič (2016) Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole. Doktorska disertacija.

Kaja Galič (2016) Oblikovanje družabne igre za spodbujanje emocionalne inteligentnosti. Diplomsko delo.

Barbara Margon (2016) Stališča staršev in vzgojiteljev o vzgoji otrok. Diplomsko delo.

Mateja Žumer (2016) Rejništvo z vidika rejnikov. Diplomsko delo.

Katja Kušar (2016) Zgodbe in izkušnje mladih odraslih živečih v tujini. Magistrsko delo.

Špela Seifert (2015) Sprememba socialne mreže mladih mater. Diplomsko delo.

Urška Gorjan (2015) Materinstvo kot izbira - ženske brez otrok. Magistrsko delo.

Ana Tarman Starc (2015) Razlike med spoloma pri igri predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Nina Čibej (2015) Revščina in socialna izključenost v zgodbah botrstva. Magistrsko delo.

Patricija Sirk (2015) Življenje po partnerjevi smrti v obdobju zgodnje odraslosti. Magistrsko delo.

Ivan Prgić (2014) Evalvacija programa vrstniške mediacije v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Zala Kočevar (2014) Medosebni odnosi v zgodnji odraslosti. Diplomsko delo.

Andreja Simčič (2014) Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok v vrtcu. Diplomsko delo.

Petra Putre (2014) Samopodoba slepih in slabovidnih otrok ter otrok brez okvar vida. Diplomsko delo.

Greta Škarabot (2014) Sprememba socialne mreže študentov in študentk po vstopu v partnersko zvezo. Diplomsko delo.

Ana Šutar (2014) Soočanje s krivdo po travmatskih dogodkih. Diplomsko delo.

Alja Pezelj Lusavec (2014) Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami. Magistrsko delo.

Maja Markovič (2013) Proces soočenja staršev z otrokovo motnjo v duševnem razvoju. Diplomsko delo.

Neža Dolžan (2013) Partnerstvo v obdobju prehoda v odraslost. Diplomsko delo.

Nina Bizjak (2013) Vloga rojstva otroka v partnerskem odnosu. Diplomsko delo.

Katja Hribar (2013) Partnerski odnos po rojstvu otroka. Diplomsko delo.

Nina Krajnik (2013) Družinske vloge kot pokazatelj hierarhije in moči v družini. Diplomsko delo.

Ema Benec (2013) Sodelovanje vrtca s starši – primer Angelinega vrtca. Diplomsko delo.

Anja Žavbi (2013) Spoprijemanje s hiperkinetično motnjo pri otroku. Diplomsko delo.

Hani Ivančič (2013) Vloga športnega treniranja in športne rekreacije pri zaznavanju samoučinkovitosti mladostnikov. Diplomsko delo.

Sandra Medveš Berginc (2013) Vpliv osebnostnih in kontekstualnih dejavnikov na samostojnost mlajših odraslih oseb z Downovim sindromom. Doktorska disertacija.

Tea Žagar (2013) Spoprijemanje s prometno nesrečo kot travmatičnim dogodkom. Diplomsko delo.

Anja Stanič (2013) Konflikti v partnerskem odnosu in doživljanje spolnosti. Diplomsko delo.

Tjaša Tiršek (2013) Doživljanje posledic spolne zlorabe v otroštvu pri kasnejših partnerskih odnosih. Diplomsko delo.

Matija Perovšek (2013) Norme v skupinah mladostnikov s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi motnjami. Diplomsko delo.

Ines Stajan (2013) Družina v sodobni družbi. Diplomsko delo.

Patricija Sirk (2013) Soočanje para z neplodnostjo. Diplomsko delo.

Ambra Šukljan (2013) Doživljanje vpliva motenj hranjenja na posameznikov življenjski potek. Diplomsko delo.

Daša Grbec (2013) Pričakovanja staršev do strokovnih delavcev v izbrani osnovni šoli. Diplomsko delo.

Jasna Razpotnik (2012) Položaj sorojencev v družini z otrokom z motnjo avtističnega spektra. Diplomsko delo.

Manca Bizjak (2012) Doživljanje in spoprijemanje s psihično travmo. Diplomsko delo.

Metka Jagodic (2012) Pomembnost očetove prisotnosti in odločitve za očetovstvo. Diplomsko delo.

Barbara Cvetko (2012) Hipnoza in njena uporabnost na področju izobraževanja pri osnovnošolskih otrocih. Diplomsko delo.

Jerneja Traven (2011) Odnos med otrokom in očetom po ločitvi. Diplomsko delo.

Katja Poglajen Ručigaj (2011) Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen čet. 24. maj. 2018 03:51:34 CEST.