[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 60.

Vilma Peternel (2018) Likovno-jezikovna primerjava likovnega razvoja trojčic od 1. do 12. leta starosti. Magistrsko delo.

Mojca Jeram (2017) Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda. Magistrsko delo.

Kelly Avsenik Hanson (2017) Likovne transformacije med risbo in kipom. Diplomsko delo.

Nastja Grenc (2017) Otrokov odziv na abstraktno in realistično ilustracijo. Diplomsko delo.

Valentina Cencič (2017) Prenos risbe v grafiko. Diplomsko delo.

Tina Remc (2017) Pomen zgodbe pri izbiri in oblikovanju mehkih kiparskih materialov. Diplomsko delo.

Urša Zalar (2017) Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju. Magistrsko delo.

Klara Jesenik (2016) Motivi v risbi na Slovenskem. Diplomsko delo.

Emira Bečić (2016) Likovna apreciacija kot subjektivizacija pri likovnem izražanju otrok med 3. in 4. letom starosti. Diplomsko delo.

Maša Tratnik (2016) Primerjava med likovnimi značilnostmi stripa za otroke in odrasle. Diplomsko delo.

Jasmina Jelčič Juratovec (2016) Pripovednost v reliefu. Diplomsko delo.

Katja Krejan (2016) Otroška risba kot izhodišče za ilustracijo. Diplomsko delo.

Nina Cekuta (2016) Odnos med barvo in slikovnim formatom v indijski umetnosti. Diplomsko delo.

Mojca Bregar (2016) Kolaž kot sredstvo likovne artikulacije. Diplomsko delo.

Daniela Zupan (2016) Analiza in vrednotenje likovnih del pri predmetu likovna umetnost ter uporaba pristopa "Ways in". Magistrsko delo.

Monika Železnik (2016) Snovnost barve. Diplomsko delo.

Eva Jeraj (2016) Postopki okraševanja žgane gline. Diplomsko delo.

Vilma Peternel (2016) Primerjava risb enojajčnih dvojčkov v predšolskem in zgodnješolskem obdobju. Diplomsko delo.

Milena Oblak Erznožnik (2016) Prostor slike. Diplomsko delo.

Nataša Pibernik (2016) Evidentiranje likovno nadarjenih učencev v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Urška Jeraj (2016) Glasba kot sredstvo za lažje razumevanje likovnih pojmov in zakonitosti. Magistrsko delo.

Živa Čuk (2016) Vpliv grafične tehnike na izvedbo likovnega motiva. Diplomsko delo.

Špela Sebanc (2016) Prenova celostne grafične podobe Studia S. Diplomsko delo.

Ines Dovečer Kurat (2016) Risba in slikarstvo v likovni terapiji. Diplomsko delo.

Živa Lencl (2016) Vloga gostote v likovni artikulaciji. Diplomsko delo.

Rebeka Jerman (2016) Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe. Magistrsko delo.

Darja Zupan (2016) Razumevanje barv skozi krajinsko umetnost pri učencih 1., 2. in 3. razreda. Magistrsko delo.

Miha Henigsman (2016) Učenje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov. Magistrsko delo.

Tina Jerič (2016) Vloga likovnih spremenljivk v razvoju otroške risbe. Magistrsko delo.

Sara Bolte (2015) Sporočilnost likovnih del s prisotnostjo besedil. Diplomsko delo.

Gašper Antauer (2015) Antijunak v stripu. Diplomsko delo.

Ana Kotar Škarjak (2015) Sodobna risba. Diplomsko delo.

Sergeja Gartner (2015) Likovne zakonitosti pripovedne ilustracije. Diplomsko delo.

Patricija Čičmir Vestič (2015) Odnos med barvo in tipografijo na plakatu kot likovno izraznem sredstvu. Magistrsko delo.

Ajda Fuchs (2015) Barva in njene dimenzije. Diplomsko delo.

Nika Rosman (2015) Risba v prostoru. Diplomsko delo.

Špela Nemec (2015) Likovne značilnosti grafičnih znakov v elektronski glasbi. Diplomsko delo.

Marina Vrbavac (2015) Ženska v kiparstvu. Diplomsko delo.

Urša Lesar (2015) Pomen barvnih modelov za poučevanje o barvi v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Urša Zalar (2015) Likovna umetnina kot likovni motiv. Diplomsko delo.

Darja Zupan (2015) Zaznamovan prostor. Diplomsko delo.

Verena Zorenč (2014) Resničnost in estetika v dokumentarni fotografiji. Diplomsko delo.

Anja Habič (2014) Odnos med ploskovno barvno kompozicijo in formatom v slikarstvu. Diplomsko delo.

Hana Karim (2014) Percepcija male plastike v odnosu do človeškega telesa. Diplomsko delo.

Katja Bašič (2014) Strip kot slika. Diplomsko delo.

Urška Jeraj (2014) Od notne transkripcije preko glasbe do likovne notacije. Diplomsko delo.

Miha Henigsman (2014) Likovne značilnosti celostne grafične podobe v lesni industriji. Diplomsko delo.

Sara Jakopič (2014) Dogodek kot umetnina. Diplomsko delo.

Tina Jerič (2014) Slikarstvo in glasba ter njuni medsebojni vplivi. Diplomsko delo.

Eva Rokavec (2014) Keramika v kiparstvu. Diplomsko delo.

Janja Jurečič (2014) Arhiviranje kot beleženje. Diplomsko delo.

Daša Praznik (2014) Vloga grafičnega oblikovanja v tržni komunikaciji. Diplomsko delo.

Tadeja Pogačnik (2014) Vloga eksperimentalne tipografije v oblikovanju logotipov. Diplomsko delo.

Eva Žerjal (2014) Vloga fotografije v slikarskem umetniškem delu. Diplomsko delo.

Rebeka Jerman (2014) Gestualno slikarstvo. Diplomsko delo.

Urša Koželj (2014) Krajinske transformacije. Diplomsko delo.

Eva Gorišek (2014) Razumevanje lastnega procesa slikanja in njegovih sredstev. Diplomsko delo.

Nina Rupel (2013) Ilustracija: od grafike h grafiki. Avtorska slikanica. Diplomsko delo.

Mojca Jeram (2013) Likovne značilnosti oblikovanja simbolov in logotipov glasbenih skupin. Diplomsko delo.

Nina Mrđenović (2013) Rime v risbi. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen ned. 27. maj. 2018 03:52:43 CEST.