[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | V | Ž
Število vnosov: 41.

B

Tamara Bodlaj (2013) Bralna pismenost v angleškem jeziku učencev 5. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Nina Bevec (2013) Lutka pri poučevanju angleškega jezika v prvem triletju. Diplomsko delo.

Dunja Bregar (2011) Motivacija predšolskih otrok za učenje angleškega jezika. Diplomska naloga.

D

Tadeja Deželan (2017) Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa. Magistrsko delo.

E

Florina Erbeli (2015) Latentna struktura branja v angleškem jeziku pri učencih s težavami bralnega razumevanja in učencih brez teh težav. Doktorska disertacija.

F

Urša Filipič (2016) Upoštevanje učnega okolja pri prilagajanju poučevanja angleščine za učence z disleksijo. Diplomsko delo.

G

Vanja Guček (2013) Uporaba didaktičnega pristopa celostnega telesnega odziva v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

H

Sanja Hribar (2012) Uporaba slikanic pri poučevanju angleščine v 1. in 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Katarina Hrastnik (2012) Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole s pomočjo elementov pedagogike Montessori. Diplomsko delo.

J

Tamara Jenko (2016) Močna področja pri enojezičnih in dvojezičnih prvošolcih. Diplomsko delo.

K

Sabina Krajnik (2018) Povezanost med dosežki znanja pri angleščini kot tujem jeziku in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije pri poučevanju angleščine kot tujega jezika v Sloveniji in na Nizozemskem pri 11 in 12 let starih učencih. Magistrsko delo.

Laura Koren (2016) Vključevanje matematičnih vsebin v pouk angleščine v prvem razredu po metodi CLIL. Magistrsko delo.

Zala Klopčič (2016) Učenci 6. razreda osnovne šole kot različni profili bralcev v angleščini. Magistrsko delo.

Anita Kočevar (2016) Uporaba videoposnetkov v angleščini pri pouku kemije v 9. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Ana Kump (2015) Znanje angleščine 11/12 letnih učencev v Sloveniji in na Danskem. Diplomsko delo.

Anja Klemenčič (2015) Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje tujega jezika v Sloveniji. Diplomska naloga.

Manca Kladnik (2014) Poučevanje angleščine na zgodnji stopnji po metodi Helen Doron. Diplomsko delo.

Katarina Kilibarda (2014) Poučevanje angleščine v osnovni šoli – primerjava med Slovenijo in Indijo. Diplomsko delo.

L

Tina Lavrič (2015) Odnos med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo učencev 5. razreda osnovne šole pri angleščini. Magistrsko delo.

Alma Lončar (2015) Povezanost med gibalnimi aktivnostmi in znanjem angleščine pri učencih 4. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Marjeta Lavrinšek (2012) Vsebinsko in jezikovno celostno učenje angleščine v prvem obdobju osnovne šole. Diplomsko delo.

M

Ana Markovčić (2016) Povezanost med slušnim razumevanjem in uporabo slikanice pri pouku angleščine v tretjem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Irena Mejač (2015) Motivacija za učenje angleščine v drugi triadi. Diplomsko delo.

N

Valentina Nemanič (2012) Primerjalna analiza opismenjevanja v Angliji in Sloveniji. Diplomsko delo.

P

Anja Praček (2017) Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo. Magistrsko delo.

Alja Premože (2017) Vpliv učiteljeve povratne informacije na učenčevo bralno samopodobo v tujem jeziku. Magistrsko delo.

Andreja Petan (2015) Prepoznavanje jezikovne učljivosti za angleščino pri učencih petega razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

R

Anja Reya (2014) Poučevanje angleščine v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Anna Roversi (2014) Jezikovne zmožnosti učencev 5. razreda osnovne šole v Sloveniji in v zamejstvu v Italiji. Magistrsko delo.

Anja Ržišnik (2011) Ustvarjalni gib pri učenju in poučevanju tujega jezika v osnovni šoli. Diplomsko delo.

S

Lucija Slapničar (2017) Povezanost med dosežki bralnega razumevanja in medijem posredovanja besedila v angleščini pri slovenskih šestošolcih. Magistrsko delo.

Tjaša Skumavec (2016) Uvajanje angleščine v predšolsko obdobje: primerjava med vrtcem v Španiji in slovenskim vrtcem v Ljubljani. Diplomska naloga.

Mija Selič (2012) Sodelovalno učenje pri tujem in maternem jeziku v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Š

Ida Štimec (2017) Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Nina Špruk (2014) Učenje in poučevanje angleščine kot tujega jezika v osnovni šoli v EU. Diplomsko delo.

T

Maja Trunkelj (2016) Trening angleščine pri učencih z disleksijo. Magistrsko delo.

V

Špela Vovk (2015) Zaznave študentov o njihovem znanju angleščine pri uporabi metode poslušanje ob branju. Magistrsko delo.

Ž

Tina Župan (2017) Značilnosti angleških pisnih besedil slovenskih šestošolcev. Magistrsko delo.

Pavlica Žanet (2015) Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleškega jezika v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tina Žniderič (2014) Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje angleščine v vrtcu. Diplomsko delo.

Petra Žitko (2014) Odnos med učno samoregulacijo pri učenju angleščine in dosežki učencev šestega razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen sre. 20. feb. 2019 05:07:05 CET.