[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 51.

Vanessa Pipan (2018) Izdelava mobilnih aplikacij med učenci drugega triletja osnovne šole s programom App Inventor. Magistrsko delo.

Maja Hladnik (2018) Prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje. Diplomsko delo.

Žan Ternik (2018) Učna analitika v izobraževalnih računalniških igrah. Diplomsko delo.

Maruša Bukovec (2018) Uporaba LEGO Mindstorms EV3 robotov pri poučevanju fizičnega računalništva v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Anja Koron (2018) Labirint v Scratchu. Diplomsko delo.

Ida Štimec (2017) Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Špela Zavrl (2017) Zgodnje poučevanje računalništva v angleških osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Matija Čufer in Anja Knežević (2017) Uporaba družbenih medijev za namen spodbujanja stikov iz oči v oči. Diplomsko delo.

Anja Luštek (2017) Zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini. Magistrsko delo.

Sabina Perenič (2017) Uporaba množičnih odprtih spletnih tečajev za osveščanje o varni rabi interneta v zadnjem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Ropret (2017) Zgodnje učenje programiranja s programskim jezikom Scratch Junior. Diplomsko delo.

Anja Jeglič (2017) Računanje v Scratchu. Diplomsko delo.

Mateja Struna (2016) Vključitev otroka v osebno zgodbo v Scratchu. Diplomsko delo.

Tatjana Per (2016) Tekmovanje Bober v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Zsolt Prošić (2016) Programsko orodje za simulacijo Kardanske rešetke. Diplomsko delo.

Barbara Stopar (2016) Računalniške dejavnosti v drugem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Natalija Juvan (2016) Vpliv digitalne kompetence študenta na rezultate projektnega učnega dela v računalniško podprtem okolju. Magistrsko delo.

Mate Božinović (2016) Spletni portal na primeru okoljskih vsebin pri predmetu Tehnika in tehnologija. Diplomsko delo.

Tina Blatnik (2016) Digitalno pripovedovanje zgodb. Diplomsko delo.

Monika Jensterle (2016) Modeliranje dejavnikov, ki vplivajo na razumevanje uvodnih konceptov iz programiranja. Diplomsko delo.

Vanessa Pipan (2016) Uporaba aplikacij za zgodnje učenje osnovnih konceptov iz programiranja. Diplomsko delo.

Sara Ferlin (2016) Modeliranje vpliva lastnosti študentov na uspešno reševanje algoritmično usmerjenih problemskih nalog. Diplomsko delo.

Klaudija Habjan (2016) Analiza karakteristik študentov glede na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja. Magistrsko delo.

Petra Novak Trobentar (2016) Digitalne zgodbe pri likovni umetnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Andreja Filipič (2016) Učenje računalništva brez računalnika v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo.

Erika Smrekar (2015) Pripovedovanje zgodb z izobraževalnim programskim orodjem Mama v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nataša Taleski Gržinič (2015) Računalniške didaktične igre za predšolske otroke. Diplomsko delo.

Teja Šavs (2015) Igre iz sestavljanja računskih komponent. Magistrsko delo.

Manca Zaviršek (2015) Preverjanje znanja računalništva, pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva brez računalnika. Magistrsko delo.

Anja Luštek (2015) Priprava problemsko oblikovanih učnih gradiv za pouk pri predmetu računalništvo v drugem triletju. Diplomsko delo.

Mariza Močnik (2015) Učenje programiranja: lov na zaklad. Diplomsko delo.

Gregor Spačal (2015) Spoznavanje delovanja računalnika s pomočjo Raspberry Pi. Diplomsko delo.

Robertina Dugar (2014) Obravnava varne rabe interneta na slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Natalija Juvan (2014) Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate skupinskega učenja v računalniško podprtem okolju. Diplomsko delo.

Aleša Žandar (2014) Izdelava učnih priprav za poučevanje programiranja s Scratchem. Diplomsko delo.

Klaudija Humar (2014) Odkrivanje težavnih konceptov pri uvodnem programiranju. Diplomsko delo.

Klemen Sušec (2013) Spletna aplikacija PEFtube. Diplomsko delo.

Edina Hodžić (2013) Učiteljev pogled na uporabo informacijske tehnologije v slovenskih šolah. Diplomsko delo.

Barbara Stopar (2013) Aktivnosti za razvoj algoritmičnega mišljenja med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Manca Zaviršek (2013) Analiza aktivnosti za učenje računalništva brez računalnika. Diplomsko delo.

Mojca Poljanec (2012) Internetna varnost med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Urška Glastovec (2012) Kodu kot prvi programski jezik v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Robert Osolnik (2012) E-kompetence učiteljev v slovenskih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Tina Tajner (2012) Optimizacija spletnih strani v centrih za izobraževanje odraslih. Diplomsko delo.

Špela Šporar (2012) Uporaba e-portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nataša Kermc (2011) Uporaba Googlovih storitev pri poučevanju v 3. triadi osnovne šole. Diplomsko delo.

Lea Frice (2011) Didaktična aplikacija za preverjanje znanja z Excelom. Diplomsko delo.

Špela Glavač (2011) Glasovalni sistemi pri skupinskem preverjanju znanja v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tjaša Lavtar (2011) Uporaba spletnega preverjanja znanja na primeru visokošolskega predmeta. Diplomsko delo.

Tanja Rezar (2011) Socialna omrežja in storitve spleta v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Anja Friškovec (2011) Izobraževalna računalniška igra za učenje osnov programiranja v osnovni šoli "Svet spremenljivk". Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen ned. 17. feb. 2019 05:03:34 CET.