[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 18.

Mateja Železnik (2018) Učiteljeva in učenčeva stališča do matematičnih nalog pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda. Magistrsko delo.

Andreja Vidervol (2017) Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Tina Štupar (2017) Načini dela pri dopolnilnem pouku matematike od 2. do 5. razreda. Magistrsko delo.

Katja Primožič (2016) Uporaba grafičnih reprezentacij pri matematiki na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Polona Mlinar (2016) Vpliv učnih stilov na rezultate uporabe interaktivne table pri pouku matematike v 7. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Burkeljca (2016) Zmotne predstave tretješolcev in petošolcev o geometrijskih likih in telesih. Magistrsko delo.

Mojca Berus (2013) Posploševanje pri reševanju problema iz obsega. Diplomsko delo.

Vesna Mlakar (2013) Fleksibilna diferenciacija pri matematiki na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Lidija Gačnik (2013) Raziskujemo polovico. Diplomsko delo.

Viktorija Praštalo (2012) Primerjava znanja poštevanke učencev Slovenije in Bosne in Hercegovine. Diplomsko delo.

Maruša Ferjan (2012) Primerjava reševanja matematičnega problema o vzorcih v 3. in 5. razredu. Diplomsko delo.

Staša Juršič (2012) Strategije reševanja problemov v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Ana Slapar (2012) Razumevanje računskih operacij pri drugošolcih. Diplomsko delo.

Maja Vegelj (2012) Konstruktivistični pristop pri poučevanju delov celote in uvajanju v ulomke. Diplomsko delo.

Katja Mrak (2012) Vloga števila nič v različnih kontekstih. Diplomsko delo.

Simona Jamšek (2011) Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Sanja Prosen (2011) Matematične domače naloge na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Maja Klemenčič (2011) Uporaba računalniškega programa »Postani matematični mojster« pri pouku matematike. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen sre. 20. jun. 2018 17:16:49 CEST.