[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 37.

Adrijana Mastnak (2018) Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja. Doktorska disertacija.

Sara Arko (2017) Učinkovitost direktnega pristopa pri poučevanju matematike. Magistrsko delo.

Janja Pogačar (2017) Kriteriji primernosti virtualnih pripomočkov za učenje začetne algebre. Magistrsko delo.

Sanja Jedrinović (2017) Bralno razumevanje različnih načinov zapisovanja geometrijskih dokazov. Magistrsko delo.

Maša Tomažič (2017) Pomen in poznavanje definicije v osnovnošolski geometriji. Diplomsko delo.

Urša Žitko (2017) Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah. Diplomsko delo.

Špela Jazbar (2017) Šolsko matematično znanje in tekmovanje matematični Kenguru. Diplomsko delo.

Ana Mrdavšič (2017) Percepcija zahtevnosti algebrskih nalog med osnovnošolci. Diplomsko delo.

Anja Tisovec (2017) Stališča staršev in učiteljev do finančnega opismenjevanja otrok v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Anja Pantar (2016) Utemeljevanje v osnovnošolski geometriji. Diplomsko delo.

Natalija Lokar (2016) Bralna pismenost in učenje matematike. Diplomsko delo.

Petra Uranič (2016) Analiza napak učencev pri računanju z ulomki. Diplomsko delo.

Manca Roblek (2016) Učinkovitost učenja prostorske geometrije s 3D računalniškimi programi. Magistrsko delo.

Katja Skubic (2016) Teoretični in didaktični vidiki verižnih ulomkov. Magistrsko delo.

Doris Brne (2016) Načini izvajanja dodatne pomoči pri matematiki. Magistrsko delo.

Tadeja Nemanič (2016) Aktivnosti na okrogli geoplošči. Diplomsko delo.

Maruška Rovtar (2015) Matematična preiskovanja zanimivih naravnih števil. Diplomsko delo.

Manca Zaviršek (2015) Preverjanje znanja računalništva, pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva brez računalnika. Magistrsko delo.

Janja Pogačar (2015) Virtualni pripomočki pri učenju algebre. Diplomsko delo.

Sanja Jedrinović (2015) Model vodenega dokazovanja v geometriji. Diplomsko delo.

Ines Medved (2015) Vpeljava načela vključitev in izključitev z razlago na daljavo. Magistrsko delo.

Katja Mohar (2015) Pomen grafičnih organizatorjev pri oblikovanju slike pojma. Magistrsko delo.

Kristina Erznožnik (2014) Računalniške simulacije in učenje matematike. Diplomsko delo.

Sara Arko (2014) Direktni pristop pri pouku matematike. Diplomsko delo.

Doris Brne (2014) Individualna pomoč pri učenju algebre. Diplomsko delo.

Adrijana Mastnak (2014) Predstave bodočih učiteljev predmeta matematika v OŠ o neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo.

Karmen Zupan (2013) Opazovanje v šolski geometriji. Diplomsko delo.

Blanka Rončelj (2013) Odnos učencev do žepnih računal. Diplomsko delo.

Dunja Blaznik (2013) Učiteljevi pristopi pri poučevanju matematike in njihov vpliv na učno motivacijo. Diplomsko delo.

Katja Mohar (2013) Definicija koncepta in slika koncepta pri premem sorazmerju. Diplomsko delo.

Neli Markočič (2012) Vzorci kot učno okolje za učenje matematike. Diplomsko delo.

Sonja Lahajner (2012) Primerjava izbranih programov dinamične geometrije. Diplomsko delo.

Ksenija Božak (2012) Učenci, starši in učitelji o individualni učni pomoči iz matematike. Diplomsko delo.

Nina Gros (2012) Izvajanje geometrijskih konstrukcij v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Petra Svetlin (2012) Matematično preiskovanje poliedrov v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Danijela Sanja Berložnik (2011) Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne uspešnosti učencev. Diplomsko delo.

Mateja Strnad (2011) Paradigmatični in narativni pristop pri poučevanju matematike. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen sre. 20. jun. 2018 16:00:24 CEST.