[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 21.

Karmen Javornik (2018) Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Lucija Černilogar (2018) Bralna anksioznost, bralno razumevanje in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Sandra Pentek (2018) Profil bralnih zmožnosti prekmurskih učencev iz eno- in dvojezične osnovne šole na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Magistrsko delo.

Klavdija Ahačič (2016) Odkrivanje disleksije pri študentih. Diplomsko delo.

Petra Rajšp (2016) Testna anksioznost in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Tina Dović (2016) Opismenjevanje romskih učencev: analiza govornih in bralnih zmožnosti. Magistrsko delo.

Sandra Vuleta (2016) Spodbujanje tekočnosti branja pri enojezičnih in dvojezičnih tretješolcih. Magistrsko delo.

Janja Košir (2016) Formativni preizkus tekočnosti branja v petstopenjskem modelu pomoči za učence z učnimi težavami. Magistrsko delo.

Nika Jenko (2016) Struktura in razvoj bralne pismenosti učencev v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Doktorska disertacija.

Andrea Ivačič (2016) Težave pri pisanju in razvojna disgrafija v osnovni šoli: razlike med dečki in deklicami. Magistrsko delo.

Marko Kalan (2015) Strategije reševanja aritmetičnih besednih problemov pri učencih z učnimi težavami pri matematiki. Doktorska disertacija.

Maja Obid (2015) Razvijanje socialnih spretnosti v razredih z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Karmen Švajger Savič (2015) Samoregulacija učenja gimnazijcev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Anja Štrekelj (2014) Identifikacija in diagnostično ocenjevanje učencev z motnjami branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji. Diplomsko delo.

Tatjana Alauf Veteršek (2014) Uporaba profila ocene posebnih potreb - SNAP pri prepoznavanju specifičnih učnih težav v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tonja Lorbek (2014) Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami. Diplomsko delo.

Mateja Gortnar (2013) Učinkovitost grafomotoričnega treninga v tretjem razredu redne osnovne šole. Diplomsko delo.

Andrea Ivačič (2013) Disgrafija v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Nataša Jokan (2013) Nadarjeni študentje z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo. Diplomsko delo.

Tina Rejec (2013) Čustveno doživljanje in odzivanje učencev s PPPU pri spoprijemanju s težavami. Diplomsko delo.

Milena Košak Babuder (2012) Bralno razumevanje in razvoj branja za učenje pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Doktorska disertacija.

Seznam je bil osvežen sre. 20. jun. 2018 16:00:17 CEST.