[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Izberite: B | D | E | F | G | J | L | M | N | O | P | R | Š | T | Z
Število vnosov: 26.

B

Jana Beronja (2017) Obrnjeno učenje pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.

Urška Brunšek (2016) Ekonomski vidiki preskrbe kmečkega gospodinjstva s hrano. Diplomsko delo.

Maja Bavdek (2014) Aktivno preživljnje prostega časa otrok v družbi staršev. Diplomsko delo.

Jana Beronja (2014) Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri gospodinjstvu. Diplomsko delo.

D

Katarina Danilov (2014) Mnenja učiteljev o izkustvenem učenju pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

E

Martina Erjavšek (2013) Sodelovalno učenje pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

F

Kristina Ferlan (2018) Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva. Magistrsko delo.

G

Lea Grmek (2015) Zmanjševanje porabe energije doma. Diplomsko delo.

Metka Goričar (2012) Pojmovne mape pri predmetu gospodinjstvo v srednjem strokovnem izobraževanju bolničar - negovalec. Diplomsko delo.

Nina Gregorič (2012) Didaktična igra "OBRNI IN POVEJ" pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

J

Matejka Jakob Oven (2016) Pomen tekstilnih vsebin za kakovostno življenje posameznika z vidika otrok in staršev. Diplomsko delo.

L

Irena Logar (2017) Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti. Magistrsko delo.

Brina Lorger (2012) Odnos otrok do blagovnih znamk oblačil in obutve. Diplomsko delo.

M

Maja Meglič (2018) Ugotavljanje poznavanja posledic (vplivov) svetlobnega onesnaževanja med osnovnošolci. Magistrsko delo.

Maja Meglič (2017) Odnos osnovnošolcev do uživanja zelenjave. Diplomsko delo.

N

Anja Novak (2012) Tekstilna ekologija pri gospodinjskem pouku. Diplomsko delo.

Maja Napret (2011) Zeleno gospodinjstvo. Diplomsko delo.

O

Tim Osmak (2016) Poznavanje označb na živilih pri osnovnošolcih. Diplomsko delo.

P

Anja Pelko (2012) Odziv učencev na eksperimentalno delo pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

Petra Pavlin (2011) Uporabnost vsebin predmeta Gospodinjstvo v vsakdanjem življenju. Diplomsko delo.

R

Urška Rušnjak (2014) Nova didaktična namizna igra pri pouku gospodinjstva. Diplomsko delo.

Š

Klaudija Šeruga (2013) Celostno ravnanje z odpadki. Diplomsko delo.

T

Melisa Tršan (2018) Sodobna digitalna tehnologija in preživljanje prostega časa učencev. Magistrsko delo.

Tina Trobec (2017) Proučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s pomočjo očesnega sledilca. Magistrsko delo.

Anja Tisovec (2017) Stališča staršev in učiteljev do finančnega opismenjevanja otrok v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Z

Aleksandra Zabavnik (2012) Vpliv materialnega standarda pri nakupu prehranskih izdelkov. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen sre. 16. jan. 2019 05:09:45 CET.