[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 25.

Alja Šumak (2017) Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi. Magistrsko delo.

Tadeja Kodele (2017) Participacija učencev v procesu reševanja njihovih učnih težav. Doktorska disertacija.

Ana Ahlin Janša (2014) Starši o zasebnem šolstvu. Diplomsko delo.

Živa Matičič (2014) Vloga učitelja pri ustvarjanju razredne skupnosti. Diplomsko delo.

Špela Ravnikar (2014) Osebnostne značilnosti in učna uspešnost gluhih in naglušnih mladostnikov iz specializiranih šol. Diplomsko delo.

Urška Glen (2014) Posebnosti pedagoškega dela v osnovni šoli montessori. Diplomsko delo.

Mojca Meke (2014) Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev. Magistrsko delo.

Dragana Sterdjević (2013) Učitelji o dejavnikih, ki vplivajo na učno uspešnost učencev. Diplomsko delo.

Petra Prosen (2013) Razredni učitelji o uporabi didaktičnih materialov pri matematiki in slovenščini. Diplomsko delo.

Tjaša Ogulin (2013) Stališča (bodočih) razrednih učiteljev in učiteljic do homoseksualnosti in njene obravnave pri pouku. Diplomsko delo.

Katja Šmuc (2013) Samostojnost učencev in njihova prepričanja o dejavnikih učne uspešnosti. Diplomsko delo.

Alja Šumak (2013) Možnost uporabe mediacije v osnovni šoli s prilagojenim programom. Diplomsko delo.

Darja Kogovšek (2012) Usposobljenost razrednih učiteljev za poučevanje učencev z disleksijo. Diplomsko delo.

Nina Pleško (2012) Stališča staršev o dejavnikih učne uspešnosti učencev. Diplomsko delo.

Simona Sušnik (2012) Stališča različno starih učencev o dejavnikih učne uspešnosti. Diplomsko delo.

Olga Vodopivec (2012) Romi v osnovni šoli z romsko asistentko. Diplomsko delo.

Helena Kastelic (2012) Osebnostne značilnosti gluhih in naglušnih učencev v večinski osnovni in srednji šoli in njihova povezanost z učno uspešnostjo. Diplomsko delo.

Ines Zakrajšek (2012) Starši o discipliniranju svojih otrok. Diplomsko delo.

Barbara Humar Slapnik (2012) Samospoštovanje gluhih in naglušnih mladostnikov v večinskih in zavodskih šolah. Diplomsko delo.

Eva Dežman (2012) Razredni učitelji o dejavnikih šolske (ne)uspešnosti romskih učencev. Diplomsko delo.

Špela Elizabeta Soklič (2012) Položaj učencev po prehodu v novo kulturno-jezikovno okolje v slovenski osnovni v šoli. Magistrsko delo.

Romana Pravne (2011) Razredne učiteljice o povezanosti socialnih iger in preventivne discipline. Diplomsko delo.

Ivana Čančar (2011) Interkulturna pedagogika v formalnih rešitvah šolskih sistemov in v stališčih osnovnošolskih učiteljev: primerjava Slovenije in Švedske. Diplomsko delo.

Darja Rugelj (2011) Izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Tadeja Kodele (2011) Partnerstvo med domom in šolo - mit ali resnica?. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen čet. 24. maj. 2018 21:38:06 CEST.