[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 72.

Martina Krušič (2018) Bralna pismenost v povezavi s poučevanjem geometrijskih pojmov v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Andreja Potokar (2018) Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih otrok. Diplomsko delo.

Maja Toplak Primc (2018) Stališča vzgojiteljev do področja matematika v Kurikulumu za vrtce. Magistrsko delo.

Anja Janc (2018) Ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri petošolcih. Magistrsko delo.

Nina Tori (2017) Otrokove predstave o matematičnih pojmih. Diplomsko delo.

Janja Levičnik (2017) Matematični kotiček v vrtcu. Diplomsko delo.

Petra Klinc (2017) Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole. Magistrsko delo.

Nastja Jenko (2017) Matematika prvih civilizacij za najmlajše. Diplomsko delo.

Monika Tostovršnik (2017) Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo. Magistrsko delo.

Vesna Balant (2017) Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike. Magistrsko delo.

Ariana Dežman (2017) Projekt mozaik v vrtcu. Diplomsko delo.

Katja Kotnik (2017) Spoznavanje matematičnih pojmov v naravnem okolju. Diplomsko delo.

Karin Govek (2017) Stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce na področju matematike. Magistrsko delo.

Petra Družinec (2017) Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Jerneja Rojko (2017) Kriteriji za učiteljevo izbiro kakovostnega učnega gradiva za matematiko v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Kastelic (2017) Stališča učiteljev in učencev do obravnave naravnih števil do 10 000 v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Alenka Žnidaršič (2016) Razumevanje števila nič pri šestošolcih. Diplomsko delo.

Tjaša Jaklin (2016) Stališča učencev do uporabe didaktičnih pripomočkov pri učenju matematike. Magistrsko delo.

Klara Mlinar (2016) Pisanje domačih nalog in utrjevanje matematičnega znanja v podaljšanem bivanju. Magistrsko delo.

Laura Koren (2016) Vključevanje matematičnih vsebin v pouk angleščine v prvem razredu po metodi CLIL. Magistrsko delo.

Anja Bizjak (2016) Stališča učiteljev do uporabe pristopa po konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Mihaela Mataič Šalamun (2016) Skupinska pomoč učencem tretjega razreda z učnimi težavami pri aritmetiki. Magistrsko delo.

Meta Zver (2016) Matematika v kurikulumu in konceptu Reggio Emilia. Diplomska naloga.

Ana Mavec (2016) Strategije reševanja matematičnih problemov v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Sabina Erjavec (2016) Blago kot material za spoznavanje matematičnih pojmov. Diplomsko delo.

Klavdija Turk Suka (2016) Spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Amela Jašarević (2016) Občutek za števila in količine otrok pred vstopom v šolo. Magistrsko delo.

Jasmina Bunšek (2016) Razumevanje pojma število pri 3-5-letnih otrocih. Magistrsko delo.

Tina Gačnik (2016) Povezovanje vsebin iz merjenja z različnimi poklici v 5. razredu. Magistrsko delo.

Irena Žerovnik (2015) Z matematičnimi igrami do znanja. Diplomsko delo.

Tjaša Kralj (2015) Vpeljevanje najmlajših v svet geometrijskih teles. Diplomsko delo.

Valentina Vučko (2015) Medpodročno povezovanje v projektu "Žoga" pri najmlajših. Diplomsko delo.

Špela Urevc (2015) Simbolno prikazovanje števil v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Ajda Šimonka (2014) Spodbujanje razumevanja in uporabe merskih enot pri četrtošolcih. Diplomsko delo.

Tea Tavčar (2014) Znanje iz logike v povezavi z znanjem iz matematike pri četrtošolcih. Diplomsko delo.

Katja Peterlin (2014) Učenje matematike v naravi. Diplomsko delo.

Aleksandra Bohinc (2014) Matematično znanje predšolskih otrok pred vstopom v šolo. Diplomsko delo.

Simona Klemenčič (2013) Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov. Diplomsko delo.

Maja Jagodic (2013) Ustvarjalni gib pri pouku geometrije. Diplomsko delo.

Mojca Berus (2013) Posploševanje pri reševanju problema iz obsega. Diplomsko delo.

Vesna Mlakar (2013) Fleksibilna diferenciacija pri matematiki na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Lidija Gačnik (2013) Raziskujemo polovico. Diplomsko delo.

Veronika Hribar (2013) Spoznavanje geometrijskih teles, likov in črt v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Maja Škrbec (2013) Pristop k poučevanju geometrije po van Hielu v drugem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija.

Irena Gole (2013) Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Petra Peterlin (2012) Medpodročno povezovanje v projektu "Cestni promet". Diplomska naloga.

Katja Osredkar (2012) Povezovanje gibalnih in matematičnih vsebin v vrtcu. Diplomska naloga.

Majda Vehovec (2012) Evalvacija dela z nadarjenimi učenci. Magistrsko delo.

Viktorija Praštalo (2012) Primerjava znanja poštevanke učencev Slovenije in Bosne in Hercegovine. Diplomsko delo.

Manca Jelenc (2012) Številske predstave - razumevanje števil do sto. Diplomsko delo.

Alenka Frank (2012) Primerjava učnega načrta in učnega gradiva pri predmetu matematika od osemletne osnovne šole do danes. Diplomsko delo.

Anja Alič (2012) Nadarjenost za matematiko v povezavi z interesom za glasbo. Diplomsko delo.

Maruša Ferjan (2012) Primerjava reševanja matematičnega problema o vzorcih v 3. in 5. razredu. Diplomsko delo.

Staša Juršič (2012) Strategije reševanja problemov v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Matejka Zelenc (2012) Primerjava učnih načrtov za matematiko v Sloveniji in Belgiji. Diplomsko delo.

Monika Uršič (2012) Medpodročno povezovanje matematike v projektu "Obisk nezemljanke". Diplomska naloga.

Ana Slapar (2012) Razumevanje računskih operacij pri drugošolcih. Diplomsko delo.

Maja Vegelj (2012) Konstruktivistični pristop pri poučevanju delov celote in uvajanju v ulomke. Diplomsko delo.

Nataša Pišek (2012) Povezovanje vsebin orientacije in jezika v 1. starostnem obdobju predšolske vzgoje. Diplomska naloga.

Jožica Banič (2012) Didaktični materiali pri matematiki v vrtcu. Diplomska naloga.

Katja Mrak (2012) Vloga števila nič v različnih kontekstih. Diplomsko delo.

Sara Gluk (2012) Stališča učiteljev do uporabe didaktičnih računalniških iger pri učenju poštevanke. Diplomsko delo.

Barbara Letonja (2011) Uporaba računalnika pri učenju matematike v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Simona Jamšek (2011) Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tjaša Praček (2011) Orientacija in matematika v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Vesna Nadarević (2011) Poučevanje matematike v osnovni šoli in osnovni šoli za odrasle. Diplomsko delo.

Mojca Lokar (2011) Razumevanje geometrijskih pojmov po van Hielovi teoriji v 4. in 6. razredu. Diplomsko delo.

Sanja Prosen (2011) Matematične domače naloge na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Katja Pirnat (2011) Ustvarjalni gib pri poučevanju izbranih matematičnih vsebin. Diplomsko delo.

Žaklina Turk (2011) Matematični sprehod s predšolskimi otroki. Diplomska naloga.

Emina Sekić (2011) Matematično opismenjevanje preko preglednic in diagramov. Diplomsko delo.

Maja Klemenčič (2011) Uporaba računalniškega programa »Postani matematični mojster« pri pouku matematike. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen čet. 24. maj. 2018 03:49:37 CEST.