[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 42.

Špela Škerbec (2018) Prek čutil do ustvarjalnega giba v gozdu. Diplomsko delo.

Romana Šarec (2018) Izražanje čustev pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Marija Slevc (2018) Plesne dejavnosti in dinamika v skupini predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Mateja Tratnik (2017) Plesne spodbude z nestrukturiranim materialom pri otrocih, starih 3-4 let. Diplomsko delo.

Katja Janežič (2017) Plesna dramatizacija pravljice Rumeno čudo. Diplomsko delo.

Tjaša Janežič (2017) Značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure. Magistrsko delo.

Ana Jurca (2017) Vrednotenje modela medpredmetnega povezovanja spoznavanja okolja in umetnosti z vidika razvoja mišljenja pri prvošolcih. Magistrsko delo.

Kaja Ljubi (2017) Ustvarjalni gib v 1. starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Janja Avsenik (2017) Ustvarjanje z gibom v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Zvezdana Peternel Amon (2017) Sprostitvene dejavnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Teja Vodušek (2016) Stališča učiteljev do ustvarjalnega giba na osnovnih šolah v Zgornji Savinjski dolini. Diplomsko delo.

Karin van Bakel (2016) Otroško ljudsko izročilo skozi ustvarjalni gib pri najmlajših otrocih v vrtcu. Diplomska naloga.

Leja Goručan (2016) Pravljična joga. Diplomsko delo.

Žana Benedičič (2016) Doživljanje vodene vizualizacije in priprava na plesno izražanje. Diplomsko delo.

Lea Kosmač (2016) Ustvarjanje plesne predstave s predšolskimi otroki po modelu vmesne poti. Diplomsko delo.

Anita Peklaj (2016) Načrtovanje plesnih dejavnosti predšolskih otrok v osrednjeslovenski regiji. Diplomska naloga.

Urška Sedevčič (2016) Doživljanje plesno-gibalnih delavnic mlajših odraslih v okviru Sončka - Zveze društev za cerebralno paralizo. Diplomsko delo.

Petja Kolegar (2016) Gibalno-rajalne igre nekoč in njihova uporaba danes v vrtcu. Diplomska naloga.

Maja Zabukovec (2016) Joga in njen vpliv na vedenje otrok. Diplomsko delo.

Sanda Kandrič (2016) Povezovanje kurikularnih vsebin skozi umetnost v prvem starostnem obdobju. Diplomsko delo.

Ana Slabe (2015) Integracija ustvarjalnega giba v 3. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Marijana Jerković (2015) Uporaba Tibetančkov za otroke v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Katarina Preksavec (2015) Ples v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Tjaša Škrlj (2015) Tehnike sproščanja in njihov vpliv na učence. Diplomsko delo.

Staša Berkopec (2014) Učenje športnega plesa preko ustvarjalnega giba. Diplomsko delo.

Nastasia Končina (2014) Osmišljanje študijske izmenjave z vključevanjem pridobljenih izkušenj v predmetnik tretjega razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Sabina Osolin (2014) Vpliv joge in masaž na učence pri učenju matematike. Diplomsko delo.

Tjaša Pajek (2014) Vpliv plesnega izražanja na medosebne odnose. Diplomsko delo.

Anja Valerija Jalšovec (2014) Ustvarjalni gib v 5. razredu. Diplomsko delo.

Apolonija Papler (2014) Spoznavanje naravoslovne teme s pomočjo plesa. Diplomsko delo.

Manca Bokal (2013) Usvajanje učne vsebine pri urah likovne vzgoje z ustvarjalnim gibom. Diplomsko delo.

Saša Trontelj (2013) Stres in sprostitvene tehnike v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Martina Prosenik (2013) Reševanje konfliktov s plesno dramatizacijo v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Kristina Živic (2013) Ustvarjalni gib kot interesna dejavnost v prvem in drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Maja Jagodic (2013) Ustvarjalni gib pri pouku geometrije. Diplomsko delo.

Nina Štor (2012) Ples pri športni vzgoji v 2. razredu. Diplomsko delo.

Tamara Božič (2012) Poučevanje skozi ustvarjalni gib v tretjem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Anja Ržišnik (2011) Ustvarjalni gib pri učenju in poučevanju tujega jezika v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Katja Pirnat (2011) Ustvarjalni gib pri poučevanju izbranih matematičnih vsebin. Diplomsko delo.

Damjana Lončar (2011) Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 2. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Nika Buček (2011) Vključevanje ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces podaljšanega bivanja. Diplomsko delo.

Natalija Pek (2011) Vpliv ustvarjalnega giba na hipoaktivne učence. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 19. jun. 2018 04:02:09 CEST.