[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 31.

David Baler Petrović (2018) Pojavljanje in pogostost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ob reki Ledavi. Diplomsko delo.

Bojana Ropret (2018) Optične lastnosti skorje pri izbranih grmovnih vrstah. Magistrsko delo.

Tjaša Sovdat (2017) Optične lastnosti listov jelenovega jezika, rastočega v različnih svetlobnih razmerah. Magistrsko delo.

Barbara Ferlin (2017) Optične lastnosti listov in vsebnosti fitolitov v listih ječmena in pire. Magistrsko delo.

Barbara Jordan (2016) Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Krke od Otočca do izliva Krke v Krški vasi. Diplomsko delo.

Valentina Budak (2016) Optične lastnosti listov treh vrst slanuš. Diplomsko delo.

Urša Malovrh (2016) Optične lastnosti listov rožmarinolistne vrbe. Diplomsko delo.

Maja Oražem (2016) Optične lastnosti skorje svilnatega drena. Diplomsko delo.

Katja Prek Ljubetič (2016) Optične lastnosti listov trstične pisanke. Diplomsko delo.

Neva Jelenko (2016) Optične lastnosti in vsebnost fitolitov pri navadnem trstu. Diplomsko delo.

Simona Ruf (2016) Vpliv UV sevanja in selena na lastnosti hibridne ajde. Magistrsko delo.

Maja Uranič (2015) Vpliv struktur na površini lista na odbojnost sevanja pri izbranih rastlinskih vrstah. Diplomsko delo.

Amela Mrvoljak (2015) Optične lastnosti listov plavčka (Salvinia auriculata). Diplomsko delo.

Anja Novak (2015) Vpliv sezone na spreminjanje optičnih lastnosti velikega zimzelena. Diplomsko delo.

Tjaša Sovdat (2015) Optične lastnosti steljke lišaja Pseudevernia furfuracea. Diplomsko delo.

Barbara Ferlin (2015) Optične lastnosti navadnega vodnega oreška. Diplomsko delo.

Katjuša Kanalec (2014) Razumevanje fotosinteze pri dijakih tehniških gimnazij. Diplomsko delo.

Petra Pavić (2014) Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških srednjih šol. Diplomsko delo.

Bojana Ropret (2014) Vpliv invazivne tujerodne vrste žlezava nedotika na okoljske razmere na rastišču. Diplomsko delo.

Mateja Piberčnik (2014) Vpliv invazivne tujerodne vrste oljna bučka na fizikalne razmere v habitatu. Diplomsko delo.

Tea Lipičar (2013) Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. Diplomsko delo.

Nina Brčon (2013) Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Krke od Krške vasi do Otočca. Diplomsko delo.

Živa Grobelšek (2013) Vpliv prahu na optične lastnosti listov pri bukvi. Diplomsko delo.

Vesna Oražem (2013) Vpliv obrasti na optične lastnosti vodnih listov prave potočarke in navadne streluše. Diplomsko delo.

Petra Bašek (2013) Spremembe gradientov vlažnosti in temperatur tal na območju Petelinjskega jezera. Diplomsko delo.

Simona Trček (2013) Makrofiti reke Ljubljanice. Diplomsko delo.

Lea Bartha (2013) Optične lastnosti listov vrste iz skupine močvirske spominčice in vodnega jetičnika. Diplomsko delo.

Karmen Uranič (2012) Spektralne lastnosti listov izbranih vrst rastlin na Cerkniškem jezeru. Diplomsko delo.

Marina Pančić (2012) Odbojni spektri listov navadne streluše (Sagittaria sagittifolia). Diplomsko delo.

Darja Rizmal (2012) Vpliv gnojenja z dušikom na citogenetski material šalotke (Allium cepa var. ascalonicum) z različnih območij. Diplomsko delo.

Nina Obojnik (2011) Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst vzdolž reke Drete. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen pet. 22. jun. 2018 04:03:26 CEST.