[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 24.

Lucija Peršin (2017) Šole kot središča skupnosti. Diplomsko delo.

Ivana Milič (2017) Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu. Magistrsko delo.

Mihela Maček (2017) Preobremenjenost vzgojiteljic predšolskih otrok. Magistrsko delo.

Anja Franko Dobnikar (2016) Migracijski režimi in učna uspešnost otrok migrantov v Sloveniji. Diplomsko delo.

Darja Verdonik (2016) Predlogi in možne rešitve za lažje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redni program vrtca. Diplomsko delo.

Ana Peterka (2016) Socialna sprejetost otrok priseljencev v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Erika Sitar (2016) Obravnava učencev glede na spol v razredu v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Nika Šušterič (2016) Koncepti inkluzivne edukacije v teoriji in praksi. Diplomsko delo.

Irena Andrić (2016) Migracije in diskriminacija priseljencev v slovenski družbi ter šolskem sistemu. Diplomsko delo.

Sanja Kršić (2016) Spol in avtoriteta učitelja. Diplomsko delo.

Živa Kos (2016) Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v edukaciji. Doktorska disertacija.

Ota Trajković Haziri (2015) Analiza pomena družbenega spola pri bralni pismenosti dečkov. Diplomsko delo.

Anja Lukančič in Marjeta Por (2015) Opazovanje ravnanj učiteljice/učitelja v razredu in spol učencev. Magistrsko delo.

Anja Kačič (2014) Družbena neenakost in njen vpliv na izobraževalne možnosti. Diplomsko delo.

Urška Jekovec (2014) Obremenjenost otrok in družin s šolskim delom in obšolskimi dejavnostmi v Sloveniji. Diplomsko delo.

Lea Kosmač (2014) Neplačano delo žensk v očeh različnih generacij. Diplomsko delo.

Tadej Lorenčič (2014) Ime česa je ustvarjalnost. Diplomsko delo.

Tina Velišček (2014) Materinstvo - nuja ali izbira? Odnos družbe do žensk brez otrok. Diplomsko delo.

Katja Modic (2014) Novo pojmovanje otroštva kot posledica spreminjanja spolnih vlog. Diplomsko delo.

Blaž Bašič (2013) Vrednotenje poklica osnovnošolskega učitelja s strani osnovnošolskih učiteljev. Diplomsko delo.

Ajda Hudoklin (2013) Dejavniki doseganja boljših učnih rezultatov na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Tjaša Gale (2013) Otrok iz istospolne družine v šoli. Diplomsko delo.

Matej Rovšek (2013) Značilnosti usmerjanja otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju. Doktorska disertacija.

Anja Brezovnik (2011) Izzivi tandemskega poučevanja v Angliji in Sloveniji (študija primera). Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen čet. 24. maj. 2018 03:49:24 CEST.