[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 110.

Tamara Prajndl (2018) Pravljice kot učno gradivo za spodbujanje samopodobe učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Katja Brinšek (2017) France Prešeren v slikaniški obliki za otroke. Diplomsko delo.

Doris Avbelj (2017) Motiv družine v antologiji Svetlanine pravljice. Diplomsko delo.

Saška Škrubej (2017) Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok. Magistrsko delo.

Barbara Gorše (2017) Primerjalna analiza izbranih slovenskih in hrvaških ljudskih pravljic. Diplomsko delo.

Blanka Rejc (2017) Razvijanje bralne pismenosti z bralno značko. Magistrsko delo.

Maja Klobučar (2017) Podoba otroka v zbirki Za lahko noč pisateljice Ele Peroci. Diplomsko delo.

Lucija Orehar (2017) Pravljične hišice kot učni pripomoček pri pouku književnosti. Magistrsko delo.

Vesna Kosmatin (2017) Motiv sanj v sodobni slovenski mladinski književnosti. Magistrsko delo.

Dunja Srdarev (2017) Analiza kurikulov predšolske vzgoje na področju jezika. Magistrsko delo.

Lidija Jesenovec (2017) Analiza izbranih kratkih sodobnih pravljic Svetlane Makarovič in teorija karnevala Mihaila Bahtina. Diplomsko delo.

Patricija Urankar (2017) Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov. Magistrsko delo.

Anja Moškerc (2017) Analiza slikopisov v revijah v revijah Ciciban in Cicido. Diplomsko delo.

Maja Rupnik (2017) Primerjalna literarna analiza in prevod izbranih pravljic Tatjane Pregl Kobe v angleški jezik. Magistrsko delo.

Tina Mlinar Rozinger (2017) Motiv drugačnosti v Svetlaninih pravljicah,2008-: študija primera Veveriček posebne sorte. Diplomsko delo.

Ana Stošič (2017) Uporaba slikanic Julie Donaldson kot spodbuda za aktivno usvajanje tujega jezika v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Anna Kočar (2017) Obravnava slikanic v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Manca Frlan (2017) Motiv mater otrok s posebnimi potrebami v pravljicah Grdi raček in Veveriček posebne sorte. Diplomsko delo.

Janja Narat (2017) Obravnava slikanice Muca Copatarica v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Katarina Kržič (2016) Literarne revije in časopisi predšolske otroke. Diplomska naloga.

Anja Rajter (2016) Pravljična bitja v slovenski mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Nives Testen (2016) Obravnava pripovedništva in pesništva Petra Svetine v prvem triletju. Diplomsko delo.

Monika Rokavec (2016) Primerjalna analiza pravljic Svetlane Makarovič in Anje Štefan. Diplomska naloga.

Saša Bogataj (2016) Predšolska bralna značka in izbira slikanice. Diplomska naloga.

Mirjam Grad (2016) Biblijski motivi v pravljicah Hansa Christiana Andersena. Diplomsko delo.

Nadja Belič (2016) Obravnava pravljičnega tipa Mojce Pokrajculje ATU 283C* v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Anja Medle (2016) Knjižna in književna vzgoja v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Maja Brvar Zupančič (2016) Obravnava Kosovelove poezije v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Tina Renko (2016) Primerjalna analiza branja in poznavanja avtorjev in del iz prenovljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (2011). Magistrsko delo.

Tanja Ferjančič (2016) Obravnava ugank v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Simona Samida (2016) Analiza literarnih besedil v almanahu Lutkovnega gledališča Ljubljana (1948-2008) in projekt Sapramiška. Magistrsko delo.

Kaja Fujan (2016) Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki. Diplomsko delo.

Branka Kužnik (2016) Teorija Clarisse Pinkole Estes in analize pravljic – študija primera Rdeči čeveljci. Diplomska naloga.

Saša Kern (2016) Primerjava treh izbranih problemskih tematik iz slovenske mladinske književnosti. Diplomsko delo.

Estera Burgar (2016) Knjižna in knjižnična vzgoja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Sabina Germovnik (2016) Otroška besedila Janeza Bitenca. Diplomska naloga.

Mateja Šlankovič (2016) Vrednote pri Josipu Vandotu: študija primera Kekec. Diplomsko delo.

Barbara Starc (2016) Recepcija češke mladinske književnosti na Slovenskem. Magistrsko delo.

Urška Gale (2016) Mumini in kosovirji kot univerzalije humanističnih vrednot v mladinski književnosti. Magistrsko delo.

Eva Petan (2016) Analiza notranjskih pravljic Izidorja Modica z Štrekljeve zapuščine. Magistrsko delo.

Sara Selan (2016) Slikanice brez besed. Diplomsko delo.

Eva Križnik (2016) Pomen slovenske kulturne dediščine v pravljicah Gašperja Križnika. Diplomsko delo.

Nataša Sadar Šoba (2016) Preseganje stereotipov in predsodkov skozi večkulturnost v ljudskih pravljicah. Magistrsko delo.

Mateja Turičnik (2016) Razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti pri četrtošolcih. Magistrsko delo.

Barbara Avguštinčič (2016) Obravnava mladinske igre Pavla Golie z naslovom Jurček v šoli. Diplomsko delo.

Maja Strel (2016) Razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti v drugem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Erika Pavlenč (2016) Motiv šolstva v reviji Ciciban od 1945 do 2015. Diplomsko delo.

Nina Novak (2016) Obravnava slikanice v prvem starostnem obdobju v vrtcu. Diplomsko delo.

Sara Jurčić (2015) Literarna analiza izbranih uglasbenih pesmi, objavljenih v reviji Cicido: od leta 1998 do leta 2015. Diplomska naloga.

Gašper Ogorelec (2015) Mladinska književnost in filmske predelave - študija primera Kekec. Diplomsko delo.

Tomaž Eržen (2015) Prispevek revije Ciciban k razvoju slovenske mladinske poezije. Diplomsko delo.

Maja Berčič (2015) Vloga motivacijskih spodbud pri branju v nadaljevanju v vrtcu. Diplomsko delo.

Darja Štembergar (2015) Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in animiranih filmov Walta E. Disneyja na osnovi sociološke teorije Jacka D. Zipesa. Diplomsko delo.

Alenka Klemenc (2015) Bralni interesi in (po)govor o književnem besedilu v prvem razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Lea Filipič (2015) Obravnava zbirke pravljic Anje Štefan: Za devetimi gorami v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Mojca Miko Zorman (2015) Primernost slikanic za čustveno opismenjevanje predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Maja Špenko (2015) Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem – študij primera knjige in risanke Čebelica Maja. Diplomsko delo.

Anja Jakljevič (2015) Bela Krajina v ljudskem pisnem izročilu. Diplomsko delo.

Kaja Vodnjov (2015) Konflikti v mladinski literaturi in reševanje konfliktov z mediacijo. Diplomsko delo.

Maja Adamič (2015) Elementi ljudskega izročila v pravljicah Svetlane Makarovič. Diplomsko delo.

Petra Gomišček (2015) Vzgoja predšolskih otrok v slikanicah. Diplomsko delo.

Petra Kuhar (2014) Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske mladinske književnosti. Diplomsko delo.

Martina Klemenčič (2014) Analiza zbirke Veliki pravljičarji – študij primera Kalila in Dimna. Diplomsko delo.

Liljana Pavlič (2014) Ezopove basni v vrtcu. Diplomsko delo.

Miha Brezovnik (2014) Primerjalna analiza Kralja Matjaža v slovenski in madžarski literaturi ter njegova popularizacija v zunajliterarnem življenju. Diplomsko delo.

Metka Čibej (2014) Slovenske mladinske avtorice. Diplomsko delo.

Monika Zupanec (2014) Kratka sodobna pravljica Zvezdica Zaspanka v različnih medijih. Diplomsko delo.

Marjeta Šček (2014) Primerjava tipov družin v Grimmovih in Andersenovih pravljicah. Diplomska naloga.

Monika Škrjanc (2014) Obravnava ljudske in avtorske pesmi v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Larisa Ćavar (2014) Ekokritika: odnos človek ̶ žival v izbranih živalskih pravljicah Svetlane Makarovič. Diplomsko delo.

Barbara Brlek (2014) Sodobna slovenska poezija in njena obravnava v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Nataša Udir (2014) Lik čarovnice v ljudskih pravljicah - študija primera: Modra Vasilisa. Diplomsko delo.

Maja Jančar (2014) Tematika drugačnosti ter primerjava pravljic slovenskih in tujih mladinskih avtorjev. Diplomsko delo.

Ana Dolinar (2014) Izbor slovenskih literarnih junakov za predšolsko obdobje. Diplomska naloga.

Maja Prebil (2013) Problemske teme v slikanicah. Diplomsko delo.

Tina Cunk (2013) Analiza knjižne zbirke Velika slikanica za predšolske otroke. Diplomska naloga.

Anja Dimnik (2013) Obravnava izbranih mladinskih del s problemsko tematiko nasilja. Diplomsko delo.

Slavica Perpar (2013) Problemska tematika (spolne) zlorabe otrok v mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Maja Križman (2013) Primerjalna analiza izbranih Grimmovih pravljic v nemških izdajah in slovenskih prevodih. Diplomsko delo.

Urška Mijatović (2013) Koncept časa v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc. Diplomsko delo.

Kaja Batistič (2013) Motiv šolstva v slovenski mladinski književnosti. Diplomsko delo.

Urška Hrast (2013) Oglaševanje v otroški reviji Cicido. Diplomsko delo.

Jasna Kovačič Siuka (2013) Literarne revije in časopisi za otroke in mlade. Diplomsko delo.

Simon Kveder (2013) Strukturalistični pogled na pravljice po Vladimirju Jakovleviču Proppu. Diplomsko delo.

Marijanca Ajša Vižintin (2013) Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli. Doktorska disertacija.

Ana Ložar (2012) Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in Manice Koman na osnovi strukturalistične teorije Vladimirja J. Proppa. Diplomsko delo.

Jasna Jožef (2012) Analiza slikanic Lile Prap in njihova recepcija na Japonskem. Diplomsko delo.

Tina Zorman (2012) Primerjava slovenskih in estonskih ljudskih pravljic. Diplomsko delo.

Simona Kavčič (2012) Bralna motivacija pri pouku v šoli. Diplomsko delo.

Marija Perdih (2012) Pripovedovanje in ustvarjanje zgodb v likovni terapiji z odraslimi. Specialistično delo.

Maja Premrl (2012) Književna primerjava različic Knjige o džungli. Diplomsko delo.

Vesna Podržaj (2012) Izvirnost v modelu kratke sodobne pravljice v mladinskih besedilih Ide Mlakar. Diplomsko delo.

Anja Komes (2012) Obravnava pravljice iz zbirke arabskih pravljic Tisoč in ena noč v 4. razredu. Diplomsko delo.

Brigita Krasnik (2012) Primerjalna analiza mladinskih besedil Dese Muck in Christine Nöstlinger. Diplomsko delo.

Darja Lokar Govednik (2012) Primerjava slovenskih in španskih mladinskih književnih besedil. Magistrsko delo.

Bernardka Zupan (2012) Obravnavanje ljudskega pripovednega besedila v izobraževanju. Diplomsko delo.

Matija Martinec (2011) Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti pri književnem pouku v četrtem razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo.

Alenka Može (2011) Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem. Diplomsko delo.

Dominika Petač (2011) Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti učencev v prvem triletju 9-letne osnovne šole. Diplomsko delo.

Eva Križnič (2011) Morfologija pravljic Lee Fatur po Vladimirju J. Proppu. Diplomska naloga.

Vida Arko (2011) Obravnava pesmi Neže Maurer v drugem triletju. Diplomsko delo.

Milena Varga (2011) Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka(ATU 327A). Diplomsko delo.

Maja Mav (2011) Primerjava mladih bralcev serije knjig in filma Luca Bessona o Arturju. Diplomsko delo.

Jasna Maček (2011) Pripovedovanje in pravljične ure v splošnih knjižnicah. Diplomska naloga.

Mojca Mahkovic (2011) Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju. Diplomsko delo.

Lana Milana Pibernik (2011) Primerjalna analiza fantastične pripovedi Čarovnik iz Oza Lymana Franka Bauma ter filmske priredbe. Diplomsko delo.

Janja Cimrmančič (2011) Uporaba poučnih knjig v vrtcu. Diplomska naloga.

Romana Tavčar (2011) Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Mateja Lah (2011) Obravnava pravljic v predšolskem obdobju v različnih medijih. Diplomska naloga.

Katja Ban (2011) Uporaba preglednega in priporočilnega seznama mladinskih knjig v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Seznam je bil osvežen ned. 27. maj. 2018 03:56:50 CEST.