[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 44.

Tamara Sunarić (2018) Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu. Magistrsko delo.

Mateja Verbanec (2018) Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Magistrsko delo.

Lara Kuhar (2017) Začetno opismenjevanje korejske deklice v slovenščini. Magistrsko delo.

Nina Perme (2017) Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti. Magistrsko delo.

Urška Štamcar (2017) Razvijanje poimenovalne zmožnosti z didaktičnimi igrami pri slovenščini. Magistrsko delo.

Tjaša Medved (2017) Stališča študentov Pedagoške fakultete UL do Slovenskega pravopisa. Magistrsko delo.

Tadeja Tolar (2017) Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko delo.

Maja Salamon (2017) Nacionalno preverjanje znanja pri slovenščini ob koncu 6. razreda. Magistrsko delo.

Katja Bencak (2017) Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Renata Mežič (2016) Težave romskih učencev pri začetnem opismenjevanju v prvem razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Zala Cerar (2016) Avtonomija učiteljev pri izbiri in rabi učnih gradiv za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Špela Grdadolnik (2016) Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati. Magistrsko delo.

Metka Gabrijel (2016) Opisovanje slik v vrtcu. Diplomsko delo.

Maja Menič (2016) Samostojno učenje iz učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Jana Urh (2016) Sodelovalno učenje pri slovenščini v osnovni šoli. Magistrsko delo.

Alenka Rot Vrhovec (2016) Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku pri otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski. Doktorska disertacija.

Ana Gabršček (2016) Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v vrtcu. Diplomska naloga.

Nina Filipan (2016) Pogovor o prebrani pravljici med vzgojiteljico in otroki. Diplomska naloga.

Nina Juraja (2016) Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli. Magistrsko delo.

Špela Godeša (2016) Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju. Magistrsko delo.

Leona Brodar (2015) Besedila prekmurskih učencev 4. razreda iz eno- in dvojezične osnovne šole. Magistrsko delo.

Evelin Malnar (2015) Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo.

Kaja Urbanč (2015) Razumevanje in izrekanje časovnega in vzročnega razmerja med dogodkoma pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Katarina Učakar (2014) Skladenjska analiza besedil v učnih gradivih za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina v tretjem in petem razredu. Diplomsko delo.

Klavdija Janež (2014) Analiza pisnih preizkusov znanja pri slovenščini od 1. do 5. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Tanja Strojan (2014) Vpliv zunanjih dejavnikov na razumevanje pri branju v I. triletju. Magistrsko delo.

Maruša Sušnik (2014) Razvijanje bralnega interesa pri predšolskih otrocih v vrtcu. Diplomska naloga.

Špela Smuk (2014) Izrekanje pozdravov, zahval in opravičil v vrtcu. Diplomska naloga.

Mateja Košir (2013) Ozaveščenost učiteljev razrednega pouka o govornem nastopanju. Diplomsko delo.

Monika Čebulj (2013) Raba slovarja v 1. in 2. triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

Martina Kocbek (2013) Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja. Diplomsko delo.

Alenka Čudič (2013) Analiza zapisanih navodil učiteljev. Diplomsko delo.

Andreja Pregelj (2013) Vpliv primorskega narečja na pedagoški govor v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Petra Medja (2013) Uporaba učnih gradiv pri pouku in doma. Diplomsko delo.

Monika Čufer (2012) Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole?. Diplomsko delo.

Maja Doljak (2012) Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Zdenka Skrt (2012) Razvijanje zmožnosti poslušanja z razumevanjem v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Anita Smole (2012) Vrednotenje opisovalnih besedil pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Liljana Klobučar (2012) Analiza opravičil staršev. Diplomsko delo.

Saša Pavlin (2012) Kako vzgojiteljice izrekajo pohvalo in grajo?. Diplomska naloga.

Nina Berčič Oman (2011) Zmožnost pisanja besed in besedil ob vstopu v 1. razred osnovne šole. Diplomsko delo.

Urška Kozina (2011) Mnenje učiteljev o učnih gradivih za slovenščino v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko delo.

Tina Klemenčič (2011) Od načrtovanja do izvedbe jezikovnih dejavnosti v vrtcu. Diplomsko delo.

Sabina Stenovec (2011) Kakšna besedila pišejo vzgojiteljice staršem svojih otrok?. Diplomska naloga.

Seznam je bil osvežen ned. 27. maj. 2018 03:56:57 CEST.