[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 72.

Diana Baloh (2018) Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti in njena uporabnost v vrtcu. Diplomsko delo.

Darja Cencelj (2018) Igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok. Magistrsko delo.

Anja Šifrar (2017) Vloga vzgojitelja pri otrokovi prosti igri. Diplomsko delo.

Alja Vidmar (2017) Primerjava pogledov staršev in vzgojitelja na proces uvajanja otroka v vrtec. Diplomsko delo.

Martina Mohorič (2017) Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja. Magistrsko delo.

Suzana Šumrada (2017) Tabu teme v družini. Diplomsko delo.

Jerneja Nose (2017) Psihoanalitični vzgojni koncept in uporaba psihoanalitične teorije pri vzgoji v vrtcu. Diplomsko delo.

Selma Brdar (2017) Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci. Magistrsko delo.

Claudia Gogala (2017) Otrokova izkušnja smrti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Husmira Kurtović (2017) Poljudna literatura kot pomoč staršem pri vzgoji otrok. Diplomsko delo.

Kaja Hegedič (2017) Učenje in igra na prostem v vrtcu. Diplomsko delo.

Manca Peternelj (2017) Spremljanje in dokumentiranje otrokovih dosežkov in napredka v vrtcu. Diplomsko delo.

Petra Cimermančič (2017) Pričakovanja vzgojiteljev predšolskih otrok do staršev. Diplomsko delo.

Nives Dimic (2016) Sodelovanje vzgojiteljic in staršev v vrtcu. Diplomsko delo.

Nuša Povše (2016) Razvoj in učenje v prvi starostni skupini vrtca. Diplomsko delo.

Barbara Karković (2016) Pogledi vodstev vrtcev in vzgojiteljev na inoviranje vzgojne prakse v Sloveniji in na Hrvaškem. Magistrsko delo.

Mojca Planinc (2016) Kako prvošolci pojmujejo dobrega učitelja. Magistrsko delo.

Anija Kokot (2016) Spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Ema Selič (2016) Počitek in spanje v vrtcu z vidika zakonodaje in prakse. Magistrsko delo.

Tjaša Konc (2016) Sram in ponos pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Katarina Radovič (2016) Navezovanje matere in otroka med dojenjem. Diplomsko delo.

Polona Bolčina (2016) Prosta igra otrok in vloga vzgojitelja. Diplomsko delo.

Katja Krk (2016) Participacija otrok pri prehranjevanju in spanju v vrtcu. Magistrsko delo.

Zdenka Jan (2016) Participacija otrok pri dejavnostih na prostem v vrtcu. Magistrsko delo.

Dunja Gorišek Simončič (2015) Samoevalvacija kakovosti v vrtcu. Diplomska naloga.

Helena Korošec (2015) Lutka in socialni odnosi v vrtcu. Doktorska disertacija.

Rebeka Zajc (2015) Počitek in spanje v vrtcu z vidika strokovnih delavcev, otrok in njihovih staršev. Diplomsko delo.

Branka Izda (2015) Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega starostnega obdobja. Magistrsko delo.

Biljana Nikoloska (2015) Poklicna izgorelost vzgojiteljev predšolskih otrok - resnica ali utvara. Diplomska naloga.

Anja Trček (2015) Pričakovanja staršev do vzgojiteljic predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Anja Volčini (2015) Zverjasec: razlike v doživljanju zgodbe ob knjigi in animiranem filmu. Diplomsko delo.

Anja Artač (2015) Kritični razmislek o bralni znački v vrtcu. Diplomsko delo.

Mija Rozman (2015) Izkušnje in mnenja otrok in njihovih staršev o počitku in spanju v vrtcu. Diplomsko delo.

Tinka Benedik (2015) Povezovanje vzgojiteljevega osebnega življenja s profesionalnim. Diplomsko delo.

Monika Pogačar (2015) Prepoznavanje nasilja nad otroki in ravnanje vzgojiteljic predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Nina Horvat (2015) Stališča in izkušnje vzgojitelja na področju agresivnega vedenja predšolskih otrok. Diplomsko delo.

Nina Mav Hrovat (2014) Vloga in položaj moških vzgojiteljev v vrtcu. Magistrsko delo.

Andreja Škvarč (2014) Nasilje odraslih nad otroki v vrtcu. Magistrsko delo.

Tanja Čufer (2014) Komunikacijske spretnosti in zadovoljstvo staršev z besedno komunikacijo vzgojiteljev. Diplomsko delo.

Anja Pinter (2014) Stališča vzgojiteljic do vpliva vrtca na čustveni razvoj malčkov. Diplomsko delo.

Laura Šturbej (2014) Otrokovo razumevanje smrti in vzgoja v vrtcu. Diplomsko delo.

Dijana Klašnja (2014) Prehod iz predoperativnega v operativno mišljenje. Diplomsko delo.

Tjaša Kolar (2014) Vloga vzgojitelja pri reševanju konfliktov. Diplomsko delo.

Monika Meglič (2013) Počitek in spanje v vrtcu Tržič. Diplomska naloga.

Katja Suhadolc (2013) Pojavljanje čustev v oddelku tri- do štiriletnih otrok v vrtcu. Diplomska naloga.

Barbara Prašnikar (2013) Izkušnje in mnenja staršev o čustvih otrok. Diplomsko delo.

Maja Tomažin (2013) Socialne igre pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo.

Mira Vladimira Vrankar (2013) Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok pri dnevni rutini in igri v vrtcu. Magistrsko delo.

Beti Mešić (2013) Vloga odraslega v otroški igri. Diplomsko delo.

Ana Polanc (2013) Prehod od predoperacionalne stopnje mišljenja k stopnji konkretnologičnih operacij. Diplomsko delo.

Blanka Strgar (2013) Uporaba tehnik aktivnega učenja v vrtcu. Diplomsko delo.

Mateja Čadež (2013) Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok v vrtcu. Magistrsko delo.

Maja Klančar (2012) Agresivno vedenje otrok do vrstnikov in vzgojiteljic v vrtcu. Diplomska naloga.

Vesna Oseli (2012) Igra različno starih otrok v vrtcu in vloga odraslega. Diplomska naloga.

Lucija Kremžar (2012) Vidiki uravnavanja čustev pri vzgojiteljih. Diplomska naloga.

Tanja Gorenjak (2012) Subjektivne teorije vzgojiteljic predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Suzana Ručman (2012) Participacija predšolskih otrok pri ureditvi igralnice. Diplomska naloga.

Tatjana Šiško (2012) Spanje in počitek otrok v vrtcu. Diplomska naloga.

Mojca Rožman (2012) Spolna zloraba otrok ter seznanjenost strokovnih delavcev s to problematiko. Diplomska naloga.

Daša Lokar (2012) Istospolno starševstvo. Diplomska naloga.

Jolanda Vehar (2012) Razvoj avtonomnosti in discipliniranje malčka. Diplomska naloga.

Olga Brandstatter (2012) Nasilje v družini nad otrokom in vloga vrtca. Diplomsko delo.

Tjaša Repnik (2012) Čustvena zloraba v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Pia Kuk (2011) Mnenja in izkušnje predšolskih otrok o njihovi participaciji v vrtcu. Diplomska naloga.

Maja Kljajić (2011) Navezanost otroka na mater. Diplomska naloga.

Nika Ivančič (2011) Spolnost kot tabu tema v vrtcu. Diplomska naloga.

Ana Ambrožič (2011) Povezovalno starševstvo. Diplomska naloga.

Tatjana Kuzma (2011) Kaznovanje: nujnost ali zlo v vzgoji otrok?. Diplomska naloga.

Alojzija Žnidarič (2011) Postopno uvajanje otrok v vrtec. Diplomska naloga.

Polona Kunstelj (2011) Vključevanje otrok z ADHD (primankljajem pozornosti in motnjo hiperaktivnosti) v vrtec. Diplomska naloga.

Sabina Sterle (2011) Stališča vzgojiteljev predšolskih otrok o tekmovanju in sodelovanju med otroki. Diplomska naloga.

Kristina Cerar (2011) Vedenjsko težavni otroci. Diplomska naloga.

Seznam je bil osvežen ned. 27. maj. 2018 03:53:46 CEST.