[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 56.

Tina Uštar Logar (2019) Od drevesa do papirja. Diplomsko delo.

Tina Gril (2018) Tehnične sestavljanke v predšolskem obdobju za razvijanje tehnoloških kompetenc. Diplomsko delo.

Marta Pogačar (2018) Izkustveno učenje v vrtcu ob izdelkih iz Fimo mase. Diplomsko delo.

Matic Mavri (2018) Uporaba igrač za razvoj fine motorike pri otrocih, starih 5 in 6 let. Diplomsko delo.

Liza Penov (2018) Primerjava tehniških predmetov v javni ter alternativnih osnovnih šolah. Diplomsko delo.

Ana Grum (2018) Tehnološka pismenost otrok, starih od 2 do 3 let. Diplomsko delo.

Sabina Agić (2018) Šivanje kot oblika tehnične dejavnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Ines Huber (2018) Gozdna pedagogika na primeru vsebin tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Barbara Pajk (2018) Primerjalni vidiki tehnološke pismenosti učiteljev in bodočih učiteljev tehnike in tehnologije. Magistrsko delo.

Irena Uljančič (2018) Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Lara Prettner (2018) Od ideje do izdelka v procesu izdelave in preizkušanja motorične table. Diplomsko delo.

Petra Zajc (2018) Razvijanje tehnološke pismenosti otrok starih 4-6 let s pomočjo večfunkcijske igrače. Diplomsko delo.

Jona Zalar (2018) Prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z učnimi težavami. Magistrsko delo.

Patricija Bizjak (2018) Možnosti razvijanja tehnološke pismenosti preko tehničnih zgodb. Diplomsko delo.

Sandra Šunkar (2018) Ustvarjalne tehnične dejavnosti z uporabo lesenih profilov z otroki starimi 5-6 let. Diplomsko delo.

Tina Dragić (2018) Tehnične delavnice z zabojem za ustvarjanje in medpredmetno učenje. Diplomsko delo.

Marko Bevk (2018) Odnos učencev do tehnike in tehnologije ter okolja: povezovalni vidiki za vzdržno okolje. Magistrsko delo.

Nina Šuštar (2018) Razvijanje tehnološke pismenosti pri otrocih, starih od 4 do 6 let ob projektih iz odpadne embalaže. Diplomsko delo.

Matej Koščak (2018) Oblikovanje izdelkov iz modelirnih mas in njihova uporaba v matematičnih dejavnostih pri otrocih v starostni skupini od 4 do 6 let. Diplomsko delo.

Petra Nagode (2017) Gozdna tehnična vzgoja za otroke, stare 5-6 let. Diplomsko delo.

Tamara Jensterle (2017) Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. in 9. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

Barbara Pajk (2017) Tehnološka pismenost učiteljev tehnike in tehnologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Marko Bevk (2017) Ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami. Diplomsko delo.

Nataša Doutlik (2017) Ustvarjanje in konstruiranje z večfunkcijsko didaktično igračo. Diplomsko delo.

Tara Jaketič (2017) Projekt v tehničnem kotičku:od gozda do pručke. Diplomsko delo.

Hilda Plohl Križnar (2017) Tehnološka pismenost pri otrocih, starih 5-6 let. Diplomsko delo.

Bernarda Jančik (2017) Spoznavanje lesa prek paličnih profilov z otroki, starimi 2-3 leta, v okviru tehnične vzgoje. Diplomsko delo.

Pavel Zakal (2017) Učenje s poizvedovanjem na primeru vsebin tehnike in tehnologije razredne stopnje osnovne šole. Magistrsko delo.

Petra Pintar (2017) Učna pot kot koncept tehnične vzgoje na primeru Zlatorogove pravljične dežele. Diplomsko delo.

Petra Zidanšek (2017) Senzomotorična igrača kot sredstvo tehniškega opismenjevanja v predšolskem obdobju. Diplomsko delo.

Kristina Hosta (2017) Izbira slušnega pripomočka pri težko naglušnem otroku. Magistrsko delo.

Tamara Zupan Velušček (2016) Prometna vzgoja predšolskih otrok. Diplomska naloga.

Tina Skrt (2016) Obravnava učinkovitosti vetrnih turbin, temelječa na induktivnih učnih strategijah. Magistrsko delo.

Jasna Kvenderc (2016) Določanje stopnje primernosti kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike. Magistrsko delo.

Polona Tomori (2016) Tehniška ustvarjalnost v predšolskem obdobju. Diplomska naloga.

Mate Božinović (2016) Spletni portal na primeru okoljskih vsebin pri predmetu Tehnika in tehnologija. Diplomsko delo.

Jaka Keše (2016) Tehnološka pismenost učencev 5. in 6. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Petra Kovač (2016) Izdelava družabnih didaktičnih iger iz odpadnega materiala. Diplomsko delo.

Tatjana Penič (2016) Tehnologija volne v vrtcu. Diplomska naloga.

Klavdija Modic (2016) Učni stili, odnos do tehnike in ustvarjalnost učencev 6. in 9. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Veronika Šinigoj (2015) Primerjava učenja z odkrivanjem s klasičnim poučevanjem pri pouku tehnike in tehnologije. Magistrsko delo.

Maja Šetina (2014) Didaktične igre iz odpadne embalaže pri pouku na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Jasna Kvenderc (2014) Merski inštrument za ugotavljanje stopnje primernosti bodočih študentov za poklic učitelja tehnike. Diplomsko delo.

Terezija Ceferin (2014) Tehniški dan za promocijo izbirnega predmeta Obdelava gradiv-umetne snovi na osnovi strategije projektnega dela. Diplomsko delo.

Špela Jelinčič (2014) Tehniški dan za promocijo izbirnega predmeta obdelava gradiv - les na osnovi strategije projektnega dela. Diplomsko delo.

Jasna Trček (2014) Izkustveno poučevanje pri pouku Tehnike in tehnologije na razredni stopnji na primeru izdelave vetrokaza. Diplomsko delo.

Anže Krek (2013) Okoljsko izobraževalne igre. Diplomsko delo.

Nastja Mihovec (2013) Programska orodja za 3D modeliranje v okviru tehnike in tehnologije v osnovni šoli. Diplomsko delo.

Tanja Krhin (2013) Tehnološka pismenost v prvi triadi osnovne šole. Diplomsko delo.

Ksenja Smolič (2013) Didaktično e-gradivo "mehanske lastnosti lesa" v tehnologiji HTML5. Diplomsko delo.

Andrej Lavrič (2013) Uporaba e-publikacijskega formata EPUB 3 za učne priprave pri pouku Tehnike in tehnologije. Diplomsko delo.

Karmen Kuder (2013) Uporaba webinarja pri predmetu Tehnika in tehnologija. Diplomsko delo.

Gregor Ivanšek (2013) Prilagoditev odprtokodnega sistema Drupal za uporabo pri didaktiki tehnike. Diplomsko delo.

Nika Bracovič (2013) Organizacijski model izvedbe tehniških dni na razredni stopnji osnovne šole. Diplomsko delo.

Jure Stepišnik (2011) Razumevanje tehniških pojmov trdota in trdnost med učenci od 6. do 8. razreda osnovne šole. Diplomsko delo.

Tina Kuralt (2011) Učno delo z uporabo penaste gume na razredni stopnji. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen tor. 26. mar. 2019 10:07:29 CET.