[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 36.

Ksenja Knez (2017) Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko. Magistrsko delo.

Ema Erzar (2017) Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

Marsela Zlodej (2017) Značilnosti in vodenje podpornih skupin in skupin za samopomoč namenjenih slepim in slabovidnim osebam. Magistrsko delo.

Vita Peharc (2017) Ozaveščenost in stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje na Gorenjskem. Magistrsko delo.

Tara Koren (2017) Ocena učnega medija pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Magistrsko delo.

Ana Mohorko (2016) Vloga tiflopedagoga pri prehodu učenca s slabovidnostjo iz vrtca v osnovno šolo. Magistrsko delo.

Janja Hrastovšek (2016) Program začetnega opismenjevanja v brajici. Magistrsko delo.

Sara Lakota (2016) Dejavniki mobilnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju. Magistrsko delo.

Petra Likar (2015) Aktivnosti za spodbujanje motoričnega razvoja pri slepih predšolskih otrocih. Magistrsko delo.

Alisa Krajnc (2015) Razvijanje pojmov pri otrocih z gluhoslepoto s pomočjo sistema koledarja. Magistrsko delo.

Iva Habjan (2015) Delavnica o slepoti in slabovidnosti za videče osnovnošolce. Magistrsko delo.

Maja Benedičič (2015) Dostopnost treh muzejev za osebe s slepoto in slabovidnostjo na Gorenjskem. Magistrsko delo.

Ajda Petrič (2013) Tipne ilustracije za slepe in slabovidne. Diplomsko delo.

Kaja Komac (2013) Medosebni odnosi med učitelji in učenci pri pouku likovne vzgoje. Diplomsko delo.

Anja Lautar (2013) Nevizualna recepcija v kiparstvu. Diplomsko delo.

Maša Dvornik (2013) Vloga razrednega učitelja pri poučevanju učenca s slepoto. Diplomsko delo.

Iva Habjan (2013) Vzpodbujanje socialnega vključevanja učencev s slepoto ali slabovidnostjo v razred. Diplomsko delo.

Sara Lakota (2013) Tiflopedagoška priprava na poučevanje tehnik hoje z belo palico. Diplomsko delo.

Nadja Čavničar (2013) Trening psa vodiča. Diplomsko delo.

Sara Češarek (2013) Psihosocialni dejavniki uporabe bele palice. Diplomsko delo.

Barbara Erjavec (2013) Ozaveščanje o slepoti in slabovidnosti – delavnice za starše in sorodnike. Diplomsko delo.

Marsela Zlodej (2013) Dejavniki uspešne komunikacije pri slepih in slabovidnih. Diplomsko delo.

Urša Koželj (2013) Kortikalna motnja vida. Diplomsko delo.

Janja Hrastovšek (2013) Priprava otroka s slepoto na branje in pisanje. Diplomsko delo.

Petra Likar (2013) Motorični razvoj slepega malčka. Diplomsko delo.

Eva Škrlec (2013) Naloge in organizacija dela mobilnega tiflopedagoga ali tiflopedagoginje. Diplomsko delo.

Ana Mohorko (2013) Kako izboljšati uporabo preostankov vida pri populaciji oseb s slabovidnostjo. Diplomsko delo.

Ajda Mikolič (2013) Oblikovanje taktilne slike. Diplomsko delo.

Alisa Krajnc (2013) Psihosocialni vidiki izgube vida. Diplomsko delo.

Tara Koren (2013) Priprava osebe s slepoto na pridobitev psa vodiča. Diplomsko delo.

Tina Rajh (2013) Prilagajanje prostorov za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Diplomsko delo.

Peter Rot (2013) Načrtovanje projektnih delavnic za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Diplomsko delo.

Maja Demšar (2013) Prostočasne aktivnosti kasneje oslepelih starejših oseb. Diplomsko delo.

Petra Tot (2013) Proces zaposlitvene rehabilitacije slepih in slabovidnih oseb v Sloveniji. Diplomsko delo.

Janja Lokošek (2012) Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Diplomsko delo.

Nina Lorger (2012) Sodelovanje med šolo in starši kot element kakovosti šole. Diplomsko delo.

Seznam je bil osvežen pon. 18. jun. 2018 03:55:31 CEST.