[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pregled po mentorju

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Tip vnosa
Število vnosov: 20.

Slavica Majcen (2018) Uporaba didaktične igre pri razvijanju tekočnosti branja otrok v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Magistrsko delo.

Neja Janet (2018) Omogočanje soudeležbe otrok v razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku. Magistrsko delo.

Anja Pencelj (2018) Delo strokovnih delavcev z otrokom s cistično fibrozo v vrtcu in osnovni šoli. Magistrsko delo.

Monika Hamler (2018) Problematika mobilnih specialnih pedagogov v vrtcih v Pomurju. Magistrsko delo.

Urša Zupan (2018) Doživljanje mater ob rojstvu otroka z Downovim sindromom. Magistrsko delo.

Barbara Berlot (2017) Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami. Magistrsko delo.

Ana Medved (2017) Spodbujanje glasbenega izražanja, socialnih veščin in izražanja čustev z glasbenimi dejavnostmi pri otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Vita Peharc (2017) Ozaveščenost in stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje na Gorenjskem. Magistrsko delo.

Eva Krampl (2017) Zaposlovanje oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Simona Pajnkiher (2017) Soočanje staršev z diagnozo otrok s cerebralno paralizo in oblikovanje programa pomoči za starše. Magistrsko delo.

Irena Nadler (2017) Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji. Magistrsko delo.

Katja Roškar (2017) Analiza prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih. Magistrsko delo.

Tamara Donaj (2017) Poklicno izgorevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Alenka Žnidarič (2016) Mnenje staršev in strokovnih delavcev o zimovanju v posebnem programu VIZ na OŠ Gustava Šiliha. Diplomsko delo.

Nataša Smonkar (2016) Primerjava samostojnosti med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki so v institucionalni in dnevni obravnavi. Diplomsko delo.

Vanda Zorec (2016) Sindrom izgorevanja pri zaposlenih v zavodih za varstvo in usposabljanje. Diplomsko delo.

Mojca Visenjak (2016) Meje inkluzivnega izobraževanja otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

Urška Poženel (2016) Prosti čas gibalno oviranih učencev z motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

Eva Tomažin (2016) Povezovanje med programi predšolske vzgoje. Magistrsko delo.

Barbara Močnik (2016) Pogledi staršev in strokovnih delavcev na proces zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

Seznam je bil osvežen pon. 18. jun. 2018 07:15:13 CEST.