[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
slovenščina
Logo            
  Logo Login | Create Account
 
 

Browse by Keywords

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 93.

Milena Mileva Blažić (2009) Podoba otroka v Trubarjevih besedilih. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, 56/57 (1). pp. 305-315. ISSN 0350-6894

Jera Zajec (2010) Analysis of movement/sports activities of children and preschool staff as an argument for integrating some aspects of healthy way of life into kindergartens. In: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, pp. 213-232. ISBN 978-961-353-052-5

Mirjam Blumenthal and Manuela Julien and Nikol Krizmancic and Martina Ozbič and Damjana Kogovšek and Jerneja Novšak Brce (2011) Vprašalnik o večjezičnosti otrok: intervizijska skupina za delo z večjezičnimi otroki. Manual. Sig vzw , Destelbergen.

Marija Brank (2011) Technical activities in the holidays in kindergarden. Diploma work.

Tanja Burja (2011) Promoting speech in children aged 1 to 2. Diploma work.

Anita Požin (2011) The influence of sensory integration dysfunction on a child’s abilities in the fields of speech, behavior, and learning. Diploma thesis.

Maja Kljajić (2011) Attachment of the child to his mother. Diploma work.

Anita Novak Valant (2011) How important is knowledge of Slovenian language for successful integration of non-Slovenian speaking children in Slovenian kindergarten. Diploma work.

Anita Bizjak (2011) Using waste materials at the kindergarten Idrija in the second age group. Diploma thesis.

Nika Maček (2011) Use of puppets in primary education. Diploma thesis.

Vanda Jereb (2012) Educator competence to develop early literacy in the preschool period. MSc thesis.

Milena Mileva Blažić (2012) The image of a child in Slovenian youth literature. In: Zgodovina otroštva = History of childhood. Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, pp. 53-68. ISBN 978-961-6777-12-4

Sabina Jurkovič (2012) Psychological violence against children. Diploma thesis.

Silvija Pavšič (2012) My funny day in the kindergarten: children’s participation. Diploma work.

Andreja Črnagoj (2012) Constructing occasional toys from different materials in kindergarten. Diploma work.

Saša Dular (2012) The influence of a puppet on the emotional and social development of preschool children. Diploma work.

Suzana Ručman (2012) Participation of children in playroom planning. Diploma work.

Saraja Hribernik (2012) Model of cooperation with parents – »Tagesgruppe« (German case the significance for the Slovenian practice). Diploma thesis.

Maruša Vrečko (2012) Puppet at home and in kindergarten. Diploma work.

Ines Jesenovec (2012) Identifying differences in physical, psychological and social responses of children aged 2 to 3 years respect to two diferent implementing curriculum. Diploma work.

Andreja Primožič (2012) Puppets help us learn about healthy way of eatting. Diploma work.

Tjaša Kadivec (2012) Five Tibetan exercises for preschool children in the kindergarten. Diploma work.

Katja Kamnar (2013) Children' s storytelling in the second age group. Diploma work.

Blanka Strgar (2013) Active learning approach in preschool. Diploma thesis.

Mirijam Skubin Juretič (2013) Kindergarten Mali svet. Diploma work.

Staša Strežek (2013) Dance in a circle – from prehistory to the kindergarten. Diploma thesis.

Milena Mileva Blažić (2013) Podoba otroka pri Pohlinu. In: Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas : ob 80-letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, pp. 294-304. ISBN 978-961-237-579-9

Anita Ješe (2013) The attitude of teachers towards singing in kindergarten. Diploma work.

Suzana Hodnik (2014) Child's position in a family in the past and today. Diploma thesis.

Brigita Brčinović (2014) Society’s attitude towards animals. Diploma thesis.

Urška Gabršček (2014) Center for school and outdoor education soča (Tolmin) program extention. Diploma work.

Anja Reya (2014) Teaching English in pre-school education. Diploma thesis.

Tjaša Kolar (2014) The role of the educator in resolving conflicts. Diploma thesis.

Katarina Zidarič (2014) Children co-crate corners in the playroom. Diploma thesis.

Urška Bedek (2014) The concept of death in a primary school. Diploma thesis.

Andreja Ropotar Jagodic (2014) The role of the puppet in creating curricular goals in kindergarten. MSc thesis.

Katarina Kovač (2014) The impact of outdoor play and nature games on the development of observation skills in preschool children. Diploma thesis.

Marjeta Šček (2014) The comparison of family types in fairy tales by brothers Grimm and H. C. Andersen. Diploma work.

Urška Glen (2014) The specifics of pedagogical work in Montessori primary school. Diploma thesis.

Monika Benda (2014) Speech and language disorders in pre-school. Diploma work.

Liljana Pavlič (2014) Aesop's fables in kindergarten. Diploma thesis.

Eva Krempl (2015) Learning of different types of wood and making didactic toy in kindergarten. Diploma work.

Nada Razpet (2015) Analysis of childrenʼs sketches. In: South-Eastern European Meeting on Physics Education, 2. Feb - 3. Feb 2015, Ljubljana, Pedagoška fakulteta.

Jana Rapuš Pavel (2015) Collaboration of parents and educators in cases of children placed in residential care homes - parental perspective. In: Annual International Conference on Education, 18 May - 21 May 2015, Athens.

Helena Korošec (2015) Creative drama: between the process and the project. In: Annual International Conference on Education, 18 May - 21 May 2015, Athens.

Marcela Batistič Zorec (2015) The competent child: alternatives in preschool education. In: Annual International Conference on Education, 18 May - 21 May 2015, Athens.

Olga Poljšak Škraban and Špela Razpotnik and Nada Turnšek and Jana Rapuš Pavel (2015) Preschools and schools responding to vulnerable families with children. In: Annual International Conference on Education, 18 May - 21 May 2015, Athens.

Nada Turnšek (2015) Between the right to choose and children's participation in Slovenian kindergartens. In: Annual International Conference on Education, 18 May - 21 May 2015, Athens.

Kaja Urbanč (2015) Understanding and expressing time and causal relationships between two events in the pre-school period. Diploma thesis.

Petra Knap (2015) Use of language in symbolic play of toddlers. Diploma thesis.

Alenka Kobolt and Mojca Rajniš Pinterič and France Rogelj and Lilijana Čuzić and Simona Rogelj and Biserka Andrenšek Lep (2015) Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. In: Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, pp. 32-35. ISBN 978-961-03-0316-9

Simona Rogič Ožek and Alenka Werdonig and Katja Stres Kaučič and Aleksandra Turk Haskić and Jerneja Maček (2015) Otroci z avtističnimi motnjami. In: Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, pp. 36-39. ISBN 978-961-03-0316-9

Irena Štebe (2015) Integrating appreciation of fine arts in early childhood education. Diploma thesis.

Nina Horvat (2015) Views and experiences of educator on aggressive behavior of preschool child. Diploma thesis.

Milena Mileva Blažić (2015) Podoba otroka v Tavčarjevih besedilih. In: Tavčarjev zbornik. Založba ZRC SAZU, Ljubljana, pp. 115-121. ISBN 978-961-254-824-7

Svetlana Stokanovič (2015) Motivation of parents for reading complex texts with children in the first grade of primary school. Diploma thesis.

Janja Plečnik (2015) The importance of puppets as sources of motivation for children. Diploma work.

Nives Dimic (2016) Cooperation of teachers and parents in preschool. Diploma thesis.

Mina Camloh and Ajda Krstulović and Nina Milavec and Maruša Štular (2016) Kako doseči samostojnost otroka pri opravljanju šolskih aktivnosti doma?: vodnik za starše. Manual. Društvo Bravo , Ljubljana.

Sonja Udvanc (2016) Children's rights in primary school. Diploma thesis.

Vilma Peternel (2016) Artistic comparison between drawing and writing development amongst children. Diploma thesis.

Jerica Bezovnik (2016) Analysis of preschool children’s memorization given information about mushrooms. Diploma thesis.

Lea Kosmač (2016) Creating a dance performance with pre- school children by using midway model. Diploma thesis.

Anita Peklaj (2016) Planning dance activities for pre-school children in the Central Slovenia region. Diploma work.

Meta Zver (2016) Mathematics in the curriculum and in the Reggio Emilia aproach. Diploma work.

Katarina Radovič (2016) Growing attachment between mother and child through breastfeeding. Diploma thesis.

Katja Koprivšek (2016) Pros and cons of teaching one's child in a public school. MSc thesis.

Tjaša Tomažič (2016) Psychosocial characteristics of chronically ill child. Diploma thesis.

Neža Žnidar (2016) Adjusting the educational work with an autistic child. Diploma work.

Mojca Žgajnar (2016) The work of special education teachers and the influence of their work on their families. Diploma thesis.

Eva Poklar (2017) Our inquisitive learning centres - children's participation in preschool. Diploma thesis.

Teja Černe (2017) Will I ever see you again? :death and grief in Slovene children literature. Diploma thesis.

Jožica Frankovič (2017) Setting limits for children in kindergarten. Diploma thesis.

Špela Škerbec (2018) Through senses to creative movement in the forest. Diploma thesis.

Petra Kos (2018) The impact of cartoons a child's development. MSc thesis.

Martina Škoflek (2018) Mother-child interaction: imitation analysis of prosodic speech elements in baby's first year of life. MSc thesis.

Ines Tomažin (2018) Preschool teachers willingness to implement programmes for developing children’s resilience. Diploma thesis.

Maja Urekar (2018) Cooperation between the social work center, child’s family of origin and foster family. MSc thesis.

Eva Zavrl (2019) Differences in mountaineering activities between kindergarten and primary school. MSc thesis.

Marjanca Kos and Janez Jerman (2019) Gardening activities at school and their impact on childrenʼs knowledge and attitudes to the consumption of garden vegetables. Problems of education in the 21st century, 77 (1). pp. 270-290. ISSN 2538-7111

Claudia Wilke Pacek (2019) The role of counseling service in primary schools for children with mental health disorders. MSc thesis.

Maruša Jarc (2019) Challenges and experience faced by parents of children with autism spectrum disorder. MSc thesis.

Nina Švab (2019) Attitudes of preschool teachers towards food waste. Diploma thesis.

Maja Jurgalič (2019) Speech-language development and mobility incentives in the pre-school period. Diploma thesis.

Neja Rebolj (2019) Preschool teacher's assistance to a child who lost his parent. Diploma thesis.

Janja Avguštin (2020) Inquiry-based activr learing of preschool children using wood and metals.. Diploma thesis.

Tjaša Mediževec (2020) Discussing the motive of sexuality in selected picture books. Diploma thesis.

Urban Prosen (2020) Verbal violence in kindergartens and primary schools in Slovenia. Diploma thesis.

Simona Tomše (2020) Teacher as a potential implementor of social and emotional learning programmes in elementary school. MSc thesis.

Gaja Kerovec de Morais (2020) Role of family reading on children's storytelling. Diploma thesis.

Irena Zupan (2020) The awareness of the concept of the print with children aged five to six. Diploma thesis.

Tamara Kreft (2020) Children in foster care and their wavering between their biological and foster families. MSc thesis.

Neža Sušnik (2020) Confrontation of educators with the aggression of children and adolescents in juvenile correctional facilities. MSc thesis.

This list was generated on čet. 3. dec. 2020 14:37:59 CET.