[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
slovenščina
Logo            
  Logo Login | Create Account
 
 

Items where Author is "Torkar, Gregor"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Item Type | No Grouping

Gregor Torkar and Tina Fabijan and Franz Bogner (2020) Studentsʼ care for dogs, environmental attitudes, and behaviour. Sustainability, 12 (4). pp. 1-10. ISSN 2071-1050

Polonca Repovž and Gregor Torkar (2020) Kaj vedo predšolski otroci o ekologiji gozdnih živali?. Naravoslovna solnica, 24 (2). pp. 10-12. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2020) Barbara Bajd: Gremo na morsko obalo. Založba Hart, Ljubljana, 2020, prenovljena izdaja. Naravoslovna solnica, 24 (3). p. 39. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2019) Barbara Bajd: Pleveli: raznovrstnost in ogroženost plevelov Slovenije. Založba Hart, Ljubljana, 2018. Naravoslovna solnica, 23 (2). p. 38. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2019) Barve kože. Naravoslovna solnica, 23 (2). p. 36. ISSN 1318-9670

Mojca Žemlja and Gregor Torkar and Simona Strgulc-Krajšek (2019) Rastline na šolskem vrtu : koledar gojenja rastlin. Naravoslovna solnica, 23 (2). pp. 32-34. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2019) Živali iz različnih celin sveta : kako dobro jih poznajo otroci?. Naravoslovna solnica, 23 (2). pp. 29-31. ISSN 1318-9670

Tanja Gnidovec and Gregor Torkar (2019) Primary school studentsʼ conceptions about owls, experiences with owls and their sources of information. Journal of Baltic science education, 18 (2). pp. 254-263. ISSN 2538-7138

Dušan Krnel and Gregor Torkar (2019) 5 R ali pet korakov v eni učni uri. Naravoslovna solnica, 23 (3). p. 13. ISSN 1318-9670

Gloria Kovač and Gregor Torkar (2019) Naravoslovna igra : Čigava je stopinja živali?. Naravoslovna solnica, 23 (3). pp. 34-36. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2019) Barbara Bajd: Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu. Založba Hart, Ljubljana, 2019. Naravoslovna solnica, 24 (1). p. 38. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar and Manja Veldin and Saša Glažar and Anja Podlesek (2018) Why do plants wilt? Investigating studentsʼ understanding of water balance in plants with external representations at the macroscopic and submicroscopic levels. Eurasia : journal of mathematics & technology education, 14 (6). pp. 2265-2276. ISSN 1305-8223

Tina Fabijan and Nika Glavina and Eva Lederer and Katja Malovrh and Lea Vohar and Marta Zupančič and Mojca Žemlja and Tea Žmavčič and Mira Metljak and Gregor Torkar (2018) Žuželke- delavnice za otroke. Naravoslovna solnica, 22 (3). pp. 16-21. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2018) Cvetni prah, pelod, pelodna zrna. Naravoslovna solnica, 23 (1). p. 36. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2018) Barbara Bajd: Kranjska sivka: čebelica, od kod in kam? Založba Hart, Ljubljana, 2018. Naravoslovna solnica, 23 (1). p. 38. ISSN 1318-9670

Tanja Gnidovec and Mojca Žemlja and Tina Fabijan and Žan Rode and Kristina Zavodnik and David Baler Petrović and Andreja Dolenec and Luka Praprotnik and Nina Sever Plešec and Raja Dahmane and Gregor Torkar (2018) Use of augmented reality for teaching human anatomy. In: Mednarodna konferenca EDUvision, 29. Nov. - 1. Dec. 2018, Ljubljana.

Zeqir Veselaj and Gregor Torkar (2017) The acceptability of teachersʼ value related statements about sustainable development and climate change among non-science and science major students from Kosovo. European Journal of Sustainable Development , 6 (1). pp. 221-232. ISSN 2239-5938

Gregor Torkar (2017) Barbara Bajd: Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, 21 (2). p. 37. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Bakterije in virusi, povzročitelji nalezljivih bolezni. Naravoslovna solnica, 21 (2). pp. 34-35. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Prikaz učinkovitosti sredstev za zaščito pred UV sevanjem. Naravoslovna solnica, 21 (2). pp. 6-7. ISSN 1318-9670

Jana Laganis and Kristina Prosen and Gregor Torkar (2017) Classroom versus outdoor biology education using a woody species identification digital dichotomous key. Natural sciences education, 46 (1). pp. 1-9. ISSN 2168-8281

Gregor Torkar (2017) Treagust, David F. and Tsui, Chi-Yan (Ed.) (2013). Multiple Representations in Biological Education, Models and Modeling in Science Education (Volume 7). Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer. 390 p. ISBN: 978-94-007-4191-1 (print version). CEPS Journal, 7 (1). pp. 171-173. ISSN 1855-9719

Gregor Torkar and Milan Kubiatko (2017) Editorial. CEPS Journal, 7 (1). pp. 5-8. ISSN 1855-9719

Milan Kubiatko and Gregor Torkar and Lenka Rovňanová (2017) The teacher as one of the factors influencing studentsʼ perception of biology as a school subject. CEPS Journal, 7 (2). pp. 127-140. ISSN 1855-9719

Gregor Torkar (2017) Barbara Bajd: Gremo v Postojnsko jamo. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, 21 (3). p. 37. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2017) Urša Vilhar, Boris Rantaša (ur.): Priročnik za učenje in igro v gozdu. Ljubljana: Silva Slovenica, 2016. Naravoslovna solnica, 21 (3). p. 38. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar and Aljoša Rejc (2017) Childrenʼs play and physical activity in traditional and forest (natural) playgrounds. International journal of educational methodology, 3 (1). pp. 25-30. ISSN 2469-9632

Gregor Torkar (2017) Barbara Bajd: Moje prve ribe celinskih voda. Preprost določevalni ključ. Založba Hart, Ljubljana, 2017. Naravoslovna solnica, 22 (1). p. 37. ISSN 1318-9670

Luka Praprotnik and Sabina Kralj and Gregor Torkar (2017) Observing the development of phenophases of a cherry tree as an example of inquiry-based learning during science lessons. In: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 30 Nov - 2 Dec 2017, Ljubljana.

Ema Erzar and Neja Grohar and Živa Jakšić Ivačič and Bernarda Jamnik Zupančič and Saša Kramar and Rudi Ogris and Mojca Škofic and Matej Valenčič and Gregor Torkar (2016) Naravi naproti II: predstavitev projekta in rezultati. Naravoslovna solnica, 20 (2). pp. 12-14. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar and Irma Mavrič (2016) Young Slovenian learnersʼ knowledge about animal diversity on different continents. International journal of biology education , 5 (1). pp. 1-11. ISSN Y508-7600

Marjanca Kos and Janez Jerman and Urška Anžlovar and Gregor Torkar (2016) Preschool childrenʼs understanding of pro-environmental behaviours: is it too hard for them?. International Journal of Environmental and Science Education, 11 (12). pp. 5554-5571. ISSN 1306-3065

Barbara Rovšek and Gregor Torkar and Dušan Krnel and Sašo Žigon (2016) Kresnička 2016 - naloge. Naravoslovna solnica, 20 (3). pp. 10-15. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2016) Kako otrokom demonstrirati odzivanje rastlin na dražljaje iz okolja?. Naravoslovna solnica, 20 (3). p. 27. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2016) Nekaj predlogov uporabe slik v sredici revije. Naravoslovna solnica, 20 (3). pp. 17-22. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2016) Nekatera pomembna izhodišča za poučevanje biotske pestrosti v šoli. Naravoslovna solnica, 20 (3). pp. 23-26. ISSN 1318-9670

Barbara Rovšek and Gregor Torkar and Dušan Krnel and Sašo Žigon (2016) Kresnička 2016/2017 - poskusi. Naravoslovna solnica, 21 (1). pp. 24-33. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2016) Barbara Bajd: Tri dvoživke. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, 21 (1). p. 37. ISSN 1318-9670

Vesna Ferk Savec and Špela Hrast and Iztok Devetak and Gregor Torkar (2016) Beyond the use of an explanatory key accompanying submicroscopic representations. Acta chimica slovenica, 63 (4). pp. 864-873. ISSN 1318-0207

Gregor Torkar (2016) Secondary school studentsʼ environmental concerns and attitudes toward forest ecosystem services: implications for biodiversity education. International Journal of Environmental and Science Education, 11 (18). pp. 11019-11031. ISSN 1306-3065

Gregor Torkar (2016) Secondary school studentsʹ environmental concerns : a case study from Slovenia. Polish journal for sustainable development, 20 . pp. 177-182. ISSN 2450-3746

Luka Praprotnik and Tea Žmavčič and Gregor Torkar (2016) Optimization of an experiment showing evapotranspiration for science school subjects. In: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Luka Praprotnik and Sendi Selič and Gregor Torkar (2016) Optimization of an experiment showing processes of photosynthesis for science school subjects. In: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Gregor Torkar (2016) Biodiversity in school : where, when and how to teach it?. In: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Špela Hrast and Gregor Torkar and Vesna Ferk Savec (2016) The role of the explanatory key in solving chemical tasks involving submicroscopic representations. In: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Gregor Torkar (2015) Naravi naproti. Naravoslovna solnica, 19 (2). pp. 10-13. ISSN 1318-9670

Miha Slapničar and Špela Svetičič and Gregor Torkar and Iztok Devetak and Saša Glažar (2015) Monitoring of authentic science problems solving. In: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, pp. 404-413. ISBN 978-961-93662-5-7

Gregor Torkar (2015) Barbara Bajd: Moje prve pozimi zelene rasline: prepost določevalni ključ. Ljubljana: Hart, 2015. Naravoslovna solnica, 19 (3). p. 39. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2015) Barbara Bajd: Moji prvi metulji: preprost določevalni ključ. Ljubljana: Hart, 2015. Naravoslovna solnica, 20 (1). p. 39. ISSN 1318-9670

Katarina Susman and Gregor Torkar (2014) Zakaj lastovke jeseni odletijo in se spomladi vrnejo?. Naravoslovna solnica, 18 (2). pp. 16-19. ISSN 1318-9670

Tadeja Roblek and Gregor Torkar (2014) Kunci v zajčniku : kvaliteta bioloških sporočil v otroških slikanicah. Naravoslovna solnica, 18 (3). pp. 10-11. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2014) Barbara Bajd: Moji prvi morski raki. Moje prve morske ribe: preprosta določevalna ključa. Ljubljana: Založba Hart, 2013 in 2014. Naravoslovna solnica, 18 (3). p. 38. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2014) O ekološki pismenosti, trajnosti in pomenu aktivnih (transformativnih) metod učenja in poučevanja. In: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, pp. 153-161. ISBN 978-961-253-155-3

Iztok Devetak and Mira Metljak and Nika Golob and Gregor Torkar and Tomaž Petek (2014) Profiles: Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. Scientific Monograph. Pedagoška fakulteta , Ljubljana.

Gregor Torkar (2014) Barbara Bajd: Moje prve alpske rastline: preprost določevalni ključ. Ljubljana: Založba Hart, 2014. Naravoslovna solnica, 19 (1). p. 38. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2013) Live what you teach & teach what you live: student views on the acceptability of teachersʼ value-related statements about sustainability and climate change. CEPS Journal, 3 (1). pp. 45-58. ISSN 1855-9719

Gregor Torkar (2013) Barbara Bajd: Moji prvi kopenski polži: preprost določevalni ključ. Založba Hart. Ljubljana, 2013. Naravoslovna solnica, 18 (1). p. 38. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar (2012) Ali je bela omela zajedavska rastlina?. Naravoslovna solnica, 17 (1). p. 34. ISSN 1318-9670

Gregor Torkar and Maja Grajžl and Stojan Kostanjevec and Alenka Polak and Verena Koch (2009) Food dislikes among Slovenian schoolchildren. Acta agriculturae Slovenica, 94 (2). pp. 87-93. ISSN 1581-9175

This list was generated on ned. 25. okt. 2020 02:11:47 CET.