[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vnosi za avtorja "Novšak Brce, Jerneja "

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Tip vnosa | Brez združevanja

Članek

Jerneja Novšak Brce in Martine Vanryckeghem (2017) Communication attitude of Slovenian preschool children who do and do not stutter. Journal of Speech Pathology & Therapy [Elektronski vir]. ISSN 2472-5005. - Vol. 2, no. 1 (2017), 5 str. (PDF), 2 (1). str. 1-5. ISSN 2472-5005

Jerneja Novšak Brce in Damjana Kogovšek in Janez Jerman in Stanislav Košir (2017) The temperamental characteristic of extraversion in Slovenian preschool children who stutter. Logopedija, 7 (1). str. 6-12. ISSN 1849-4706

Del monografije

Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Jerneja Novšak Brce in Mojca Muznik in Joseph Paul Stemberger in Barbara May Bernhardt (2015) Razvoj sičnikov, šumnikov in zlitnikov pri slovenskih predšolskih otrocih. V: Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, str. 543-552. ISBN 978-961-237-788-5

Jerneja Novšak Brce (2015) Jecljanje in temperament. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 248-259. ISBN 978-961-93662-5-7

Delo ali doktorska disertacija

Jerneja Novšak Brce (2015) Osebnostne značilnosti predšolskih otrok z govorno motnjo jecljanja in njihov odnos do lastnega govora. Doktorska disertacija.

Monografija

Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Jerneja Novšak Brce (2013) Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije [ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani]. Drugo. Zavod RS za šolstvo , Ljubljana.

Mirjam Blumenthal in Manuela Julien in Nikol Krizmancic in Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Jerneja Novšak Brce (2011) Vprašalnik o večjezičnosti otrok: intervizijska skupina za delo z večjezičnimi otroki. Priročnik. Sig vzw , Destelbergen.

Prispevek na konferenci ali delavnici

Jerneja Novšak Brce in Damjana Kogovšek (2017) Gluhota in nadarjenost. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 30 Nov - 2 Dec 2017, Ljubljana.

Jerneja Novšak Brce in Damjana Kogovšek in Stanislav Košir in Martine Vanryckeghem in Janez Jerman (2017) KiddyCAT© - test odnosa do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Mednarodna konferenca EDUvision, 30 Nov - 2 Dec 2017, Ljubljana.

Jerneja Novšak Brce (2016) Stališče do lastnega govora pri predšolskih otrocih pri katerih jecljanje izzveni. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

Martina Ozbič in Damjana Kogovšek in Jerneja Novšak Brce in May Barbara Bernhardt in Joseph Paul Stemberger in Mojca Muznik (2014) Variabilnost izgovora kot ovira pri avtomatskem prepoznavanju govora: primer epenteze, epiteze in proteze v govoru slovenskih predšolskih otrok. V: Mednarodna multikonferenca "Informacijska družba - IS 2014", 9 Okt - 10 Okt 2014, Ljubljana, Slovenija.

Seznam je bil osvežen pon. 18. mar. 2019 02:08:57 CET.