[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

DIGITALNI REPOZITORIJ

PeFprints

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

naslovnica

Navodila za vnos - Zaposleni na UL, PeF


Avtor: doc.dr. Mira Trebar

Oktober, 2011


Kazalo vsebine


1 Uvod

   1.1 Registracija

   1.2 Prijava

2 Vnos v zbirko PeFprints

   2.1 Delo ali doktorska disertacija

   2.2 Članek

3 Urejanje

   3.1 Obdelava prispevkov

   3.2 Profil

   3.3 Shranjena iskanja

   3.4 Odjava

1 Uvod

Navodila so v pomoč uporabniku, ki želi sam vnesti in oddati podatke ter dokumente za objavo v digitalnem repozitoriju Pedagoške fakultete v Ljubljani - PeFprints.


Vstopna točka za uporabnike (Slika 1) se nahaja na spletnem naslovu


http://pefprints.pef.uni-lj.si/

Vnešeni podatki o delu bodo pregledani v Knjižnici PeF (Uredništvo) in nato objavljeni v digitalnem repozitoriju PeFprints. V primeru napak ali zavrnjene možnosti objave dela bo avtor obveščen po elektronski pošti.


vstopna_tocka

Slika 1: Vstopna točka digitalnega repozitorija PeFprints.


Za vnos zapisov v digitalni repozitorij PeFprints je potrebna Prijava (Uporabniško ime, Geslo), ki je omogočena registriranim uporabnikom. Avtor, ki želi vnašati svoja dela, se registrira z uporabo zavihka Registracija.

Nazaj na kazalo vsebine

1.1 Registracija

Postopek registracije (Slika 2) zahteva vnos podatkov v označena polja. Z registracijo pridobite pravice navadnega uporabnika, ki omogočajo vnos podatkov in dokumentov ter deponiranje zapisa v Uredništvo.


registracija_uporabnika

Slika 2: Registracija novega uporabnika.

Nazaj na kazalo vsebine

1.2 Prijava

Postopek prijave (Slika 3) zahteva vnos uporabniškega imena in gesla.


prijava_uporabnika

Slika 3: Prijava registriranega uporabnika.

Nazaj na kazalo vsebine

2 Vnos v zbirko PeFprints

V zbirko lahko vnašajo svoja dela vsi registrirani uporabniki. Glede na dodeljene pravice imajo posamezni uporabniki samo možnost vnosa prispevka, ki ga nato preveri urednik in odobri ali zavrne javno objavo.

o prijavi se odpre okno za urejanje (Slika 4).


prijava_uporabnika

Slika 4: Vnos in obdelava prispevkov.


Po uspešni prijavi v digitalni repozitorij PeFprints se prikaže okno za vnos del (Slika 5).

vnos_dela

Slika 5: Vnos dela

Če želite vnesti novo delo, kliknite Nov vnos. Prikaže se okno za urejanje vnosa (Slika 6).

vnos_dela

Slika 6: Tip vnosa.

Izberite Tip in kliknite Naslednji. Slika 7 prikazuje vse možne tipe vnosa.

vnos_dela

Slika 7: Izbira Tipa vnosa.

Izberite Tip, ki ustreza vašemu delu in kliknite Naslednji.

Nazaj na kazalo vsebine

2.1 Delo ali doktorska disertacija

V primeru izbire Delo ali doktorska disertacija se vam prikaže okno za vnos podatkov (Slika 8). Vnesti je potrebno vsa označena - obvezna polja.

vnos_podatkov

Slika 8: Vnos podatkov za Delo ali doktorska disertacija.

Obvezna polja so:

 • Naslov
 • Povzetek
 • Ključne besede
 • Tip dela
 • Študijski programi
 • Avtorji
 • Status objave
 • Mentor/somentorji
 • Datum
 • Tip datuma
 • Povezava na COBISS
 • Ustanova
 • Fakulteta
 • Jezik vsebine
 • Število strani

Ostala vnosna polja so izbirna in jih avtor uporabi v primeru, da želi vključiti še druge podatke.

Po vnosu vseh podatkov kliknite Naslednji. Odpre se okno za dodajanje dokumentov, ki bodo javno dostopni (Slika 9). Dokumente je mogoče dodajati iz različnih virov: Datoteka, Iz URL, Iz Open XML, Arhiv .tar.gz in Arhiv ZIP.

vnos_podatkov

Slika 9: Dodajanje dokumentov.

Izberite Nov dokument z uporabo gumba Browse in kliknite Naloži, da se bo dokument prenesel v digitalni repozitorij. Sedaj lahko urejate še način njegove objave (Slika 10).

vnos_podatkov

Slika 10: Urejanje načina objave dokumenta.

Obvezno morate vnesti Format dokumenta in določiti komu je ta dokument viden. Lahko vključite še dodatne možnosti. Po vnosu zahtevanih podatkov in želenih omejitev kliknite Naslednji. Prikaže se okno, ki omogoča deponiranje vnosa (Slika 11).

vnos_podatkov

Slika 11: Oddaja oz. deponiranje vnosa.

V primeru, da ne želite zaključiti oddaje zato, ker še niste vnesli vseh podatkov ali iz kakšnega drugega razloga, kliknite Kasneje deponiraj vnos in podatki se bodo shranili. Če ste zaključili z vnosom kliknite Sedaj deponiraj vnos. Prikažejo se vsi podatki o vnosu dela v repozitorij (Slika 12). Omogočajo pregled in ponovno urejanje v primeru potrebnih popravkov napak.

vnos_podatkov

Slika 12: Pregled vnosa.

Postopek vnosa je s tem končan in čaka na pregled, ki ga bo izvedel Urednik. Ob objavi dela boste prejeli elektronsko sporočilo.

Nazaj na kazalo vsebine

2.2 Članek

V primeru izbire Članek se vam prikaže okno za vnos podatkov (Slika 13). Vnesti je potrebno vsa označena - obvezna polja.

vnos_podatkov

Slika 13: Vnos podatkov za Članek.

Obvezna polja so:

 • Naslov
 • Povzetek
 • Ključne besede
 • Avtorji
 • Recenzirano
 • Status objave
 • Revija ali naslov publikacije

Ostala vnosna polja so izbirna in jih avtor uporabi v primeru, da želi vključiti še druge podatke. Pri določenih vnosnih poljih je potrebno izbrati jezik v katerem je članek napisan.

Po vnosu vseh podatkov kliknite Naslednji. Odpre se okno za dodajanje dokumentov, ki bodo javno dostopni. Dokumente je mogoče dodajati iz različnih virov:

 • Datoteka,
 • Iz URL,
 • Iz Open XML,
 • Arhiv .tar.gz in
 • Arhiv ZIP.

Dodajanje vsebine, ki se nahaja na izbranem spletnem naslovu URL, je prikazano na sliki 14.

vnos_podatkov

Slika 14: Dodajanje spletnega naslova (Iz URL).

Vnesite spletni naslov, kjer se nahaja vsebina, ki jo želite shraniti v dokument in kliknite Naloži. V datoteko se bo shranila vsebina, ki se nahaja na izbranem spletnem naslovu (Slika 15).

vnos_podatkov

Slika 15: Pripeta datoteka HTML vsebuje vsebino spletne strani http://pefprints.pef.uni-lj.si.

Sedaj lahko urejate še način njegove objave (Slika 16).

vnos_podatkov

Slika 16: Urejanje načina objave dokumenta.

Obvezno morate določiti Format dokumenta in določiti komu je ta dokument viden. Lahko vključite še dodatne možnosti. Po vnosu zahtevanih podatkov in želenih omejitev kliknite Naslednji. Prikaže se okno, ki omogoča deponiranje vnosa (Slika 17).

vnos_podatkov

Slika 17: Oddaja oz. deponiranje vnosa.

V primeru, da ne želite zaključiti oddaje zato, ker še niste vnesli vseh podatkov ali iz kakšnega drugega razloga, kliknite Kasneje deponiraj vnos in podatki se bodo shranili. Če ste zaključili z vnosom kliknite Sedaj deponiraj vnos. Prikažejo se vsi podatki o vnosu članka v repozitorij (Slika 18). Omogočajo pregled in ponovno urejanje v primeru potrebnih popravkov napak.

vnos_podatkov

Slika 18: Pregled vnosa.

Postopek vnosa je s tem končan in čaka na pregled, ki ga bo izvedel Urednik. Ko bo urednik delo odobril, bo javno objavljeno. O objavi boste prejeli elektronsko sporočilo.

3 Urejanje

Vsak registriran uporabnik ima pri delu z digitalnim repozitorijem PeFprints naslednje možnosti: Obdelava prispevkov, Profil, Shranjena iskanja in Odjava (Slika 19).

vnos_podatkov

Slika 19: Uporabnikove možnosti urejanja v PeFprints.

3.1 Obdelava prispevkov

Avtor ima dostop do svojih prispevkov, ki so v obdelavi (Slika 20). Posamezna kolona prikazuje informacije o še neobjavljenih vnosih.

vnos_podatkov

Slika 20: Urejanje uporabnikovih podatkov in nastavitev (Profil).

Podane so različne možnosti za obdelavo vnosa (Slika 21): Pregled, Urejanje, Odstranitev, Deponiranje.

vnos_podatkov

Slika 21: Obdelava vnosa.

Nazaj na kazalo vsebine

3.2 Profil

Ob prijavi v zbirko lahko urejate svoje nastavitve in podatke v digitalnem repozitoriju PeFprints (Slika 22).

vnos_podatkov

Slika 22: Urejanje uporabnikovih podatkov in nastavitev (Profil).

Uredi profil

Kliknite Uredi profil. Prikaže se elektronski naslov in Ime in Priimek, ostala polja pa so prazna (Slika 23). Podatki niso obvezni in si lahko avtor sam izbere katera polja bo izpolnil.

vnos_podatkov

Slika 23: Urejanje osebnih podatkov.

Shranjena iskanja

Kliknite Shranjena iskanja pri izbiri Profil (Slika 22). Prikažejo se podatki, ki ste jih definirali in shranili v iskalniku (Slika 24). Primer uporabe izbire Shranjena iskanja je prikazan v podpoglavju 3.3 Shranjena iskanja

vnos_podatkov

Slika 24: Shranjena iskanja, ki so bila definirana v iskalniku.

Uporabnikova zgodovina

Kliknite Uporabnikova zgodovina pri izbiri Profil (Slika 22). Prikažejo se podatki o vseh vnosih, ki ste jih deponirali v digitalni repozitorij PeFprints (Slika 25).

vnos_podatkov

Slika 25: Uporabnikova zgodovina.

Nazaj na kazalo vsebine

3.3 Shranjena iskanja

V primeru, da na strani za urejanje (Slika 19) kliknete Shranjena iskanja,se prikažejo podatki, ki ste jih definirali in shranili v iskalniku. Če shranjevanja iskanj še niste uporabljali, ni nobenih podatkov (Slika 26).

vnos_podatkov

Slika 26: Shranjena iskanja, ki so bila definirana v iskalniku.

Primer:

Ob izbiri Enostavno iskanje na osnovni strani PeFprints in vnosu za Vsebina: Polona ter izbiri za Uredi rezultate: po avtorju (Slika 27) kliknete na Išči.

vnos_podatkov

Slika 27: Enostavno iskanje.

Rezultat iskanja sta dve diplomski deli (Slika 28).

vnos_podatkov

Slika 28: Rezultat iskanja.

Kliknite Shrani iskanje in prikaže se možnost za urejanje shranjenih iskanj (Slika 29).

vnos_podatkov

Slika 29: Urejanje shranjenih iskanj.

Ob kliku na Shranjena iskanja (Slika 19) se prikaže okno za pregled shranjenih iskanj (Slika 30).

vnos_podatkov

Slika 30 Prikaz shranjenih iskanj.

Ob kliku na Išči se prikažejo rezultati shranjenih iskanj (Slika 31). Poleg ogleda imate še možnosti Nastavitve za urejanje shranjenih iskanj, ki je že prikazano (Slika 29) ali pa jih lahko odstranite s klikom na Odstrani.

vnos_podatkov

Slika 31: Pregled shranjenih iskanj.

Nazaj na kazalo vsebine

3.4 Odjava

Po zaključenem vnosu dela v PeFprints se je potrebno odjaviti. Kliknite na Odjava. Prikaže se okno z izpisom, da ste se uspešno odjavili (Slika 32).

vnos_podatkov

Slika 32: Odjava.

Dodatna vprašanja: pefprints@pef.uni-lj.si

Nazaj na kazalo vsebine