[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pogosta vprašanja

1. Kaj je PeFprints?

PeFprints je institucionalni repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. PeFprints je namenjen upravljanju, ohranitvi in dostopnosti akademskih del učiteljic in učiteljev in diplomantk in diplomantov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Galerija PeFprints je edinstvena spletna galerija Oddelka za likovno pedagogiko, ki prikazuje reprodukcije umetniških del učiteljev in učiteljic ter njihovih študentk in študentov.

PeFprints temelji na programski opremi EPrints 3. Prilagoditve za potrebe PeFprints sta pripravila Miha Peternel (UL FRI) in Sebastjan Valand (UL PeF).

Oblikovna zasnova spletne strani je delo Romana Ražmana.

E-naslov: pefprints@pef.uni-lj.si

2. Kakšne so prednosti in koristi, ki jih PeFprints nudi raziskovalcem, ki shranijo svoje objave ?

Z objavo del v digitalnem repozitoriju PeFprints dosežejo raziskovalci takojšnje mesto in vpliv svojih objav v raziskovalnih in akademskih skupnostih, pri čemer so koristi naslednje:

 • večja dostopnost : raziskovalci in uporabniki znanstvenih vsebin bodo hitreje našli in lažje uporabili vaše znanstvene objave, pot do učinkovite izmenjave znanstvenih informacij se skrajša,
 • povečan vpliv raziskav: večja vidnost in lažja dostopnost znanstvenih objav pomenita tudi večjo možnost za citiranost objav,
 • ohranitev: zbiranje in hranjenje digitalne znanstvene produkcije posameznega avtorja in celotne znanstvene produkcije raziskovalcev UL PeF na enem mestu,
 • skladnost z zahtevami financerjev raziskav: obvezno shranjevanje objav iz javno financiranih raziskav v odprtodostopne repozitorije za posamezna področja že zahtevata Evropska komisija in Evropski raziskovalni svet. Pri tem se želi doseči preglednost javnega financiranja, boljši izkoristek javnih sredstev in hitrejši razvoj znanosti,
 • povečan ugled fakultete: večja vidnost in odmevnost objav raziskovalcev UL PeF pomeni spletno prisotnost, aktivnost, vidnost ter primerljivost fakultete z drugimi visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami . Višja uvrstitev na lestvicah kakovosti odraža uspešnost UL PeF in njeno predanost k ohranjanju in razširjanju znanja v širšo družbo,
 • statistika: PeFprints omogoča izpis statistik prenosov objav za posameznega avtorja ali za celotno zbirko.

3. Kdo je upravičen do shranjevanja objav v PeFprints?

V PeFprints lahko, po opravljeni registraciji, oddajo in shranjujejo svoje objave le zaposleni na UL PeF.

4. Kaj pa avtorske pravice?

Pravno ureditev avtorske in sorodnih pravic v Sloveniji opredeljuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.

Spletna stran ROARMAP ponuja pregled urejanja odprtega dostopa in pooblastil v posameznih državah, univerzah in različnih drugih institucijah. Na spletni strani Sherpa/Romeo pa lahko avtorji najdejo podatke, kako posamične revije urejajo pravice z avtorji.

5. Kaj je samoarhiviranje?

Samoarhiviranje pomeni, da avtor sam vnese in odda podatke o objavi v PeFprints. V PeFprints lahko, po opravljeni registraciji, oddajo in shranjujejo svoje objave le zaposleni na UL PeF. Avtor prevzema odgovornost za vsebino objave, ki jo arhivira. Vsaka kršitev avtorskih pravic je izključna odgovornost avtorja. V primeru, da PeFprints prejme dokaz o kršitvi avtorskih pravic, bo administrator prisiljen tako objavo odstraniti iz zbirke.

6. Kako arhiviram sam?

Navodila za vnos v PeFprints so dostopna tu.

7. Katere objave lahko arhiviram?

Arhivirate lahko naslednja gradiva:

 • Diplomsko delo, magistrsko delo ali doktorsko disertacijo
 • Članek
 • Del monografije
 • Monografijo
 • Prispevek na konferenci ali delavnici
 • Patent
 • Izdelek
 • Razstavo/Predstavo
 • Skladbo
 • Prireditev
 • Sliko
 • Video posnetek
 • Zvočni posnetek
 • Bazo podatkov
 • Eksperiment
 • Učno gradivo
 • Drugo

8. Ali so objave v odprtem dostopu izpostavljene plagiatorstvu?

Tako odprtodostopne kot tudi tiskane objave so lahko izpostavljene plagiatorstvu, vendar predvsem v akademskem okolju obstajajo različni sistemi za podporo odkrivanju in preprečevanju plagiatorstva. Program Turnitin, ki ga uporablja UL in UL PeF je eden takih programov .

9. Ali lahko prosim drugo osebo, da v mojem imenu arhivira moje objave v PeFprints?

Da, vaše objave lahko v vašem imenu arhivirajo knjižničarke UL PeF. Natisnite Prilogo k vnosu v PeFprints, jo izpolnite, podpišite in oddajte v knjižnico.

10. Kaj pa v primeru, ko so moje objave že dostopne na neki drugi spletni strani?

Lahko se zgodi, da strani spremenijo strežnike, časopisi lahko prenehajo izhajati ali pa spletne strani preprosto izginejo. Arhiviranje v PeFprints nudi dodaten dostop do vašega raziskovalnega dela in zagotavlja varno hranjenje na trajnem URL naslovu. Če želite, lahko v postopku samoarhiviranja vključite tudi povezave na druge spletne strani.

11. Kje lahko dobim nadaljnjo pomoč in nasvete?

Za nadaljnje informacije, izobraževanje o načinu iskanja ali samoarhiviranju v PeFprints pišite na pefprints@pef.uni-lj.si.