[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Učitelj in pedagoške spremembe

Anja Zajamšek (2012) Učitelj in pedagoške spremembe. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2972Kb)

  Povzetek

  V teoretičnem delu diplomska dela Učitelj in pedagoške spremembe sem se posvetila vrstam sprememb, procesu uvajanja sprememb, načinu vpeljevanja in evalvaciji sprememb v šolstvu. Opisala sem tudi učiteljevo poklicno delovanje v svetu sprememb, njegove naloge, vloge in poklicno rast. V spreminjajoči se družbi učitelj z vseživljenjskim učenjem in uvajanjem sprememb v lastno pedagoško delo učencem zagotavlja pogoje za pridobivanje kakovostnega znanja, ki ga uporabijo za reševanje problemov in delovanje v različnih nepredvidljivih situacijah. V empiričnem delu diplomskega dela sem želela raziskati, kako učitelji razrednega pouka sprejemajo spremembe v šolstvu in v kolikšni meri so aktivni pri vpeljevanju lastnih sprememb v pedagoško prakso. Raziskava je pokazala, da učitelje s spremembami v šolstvu največkrat seznani vodstvo šole ali predavatelji na izobraževanju. Po mnenju učiteljev razrednega pouka so spremembe sicer potrebne, vendar ocenjujejo, da jih je preveč. Deleža učiteljev, ki spremembe v šolstvu sprejemajo kot spodbudo, in tistimi, ki spremembe v šolstvu sprejemajo kot obveznost ali problem, sta dokaj enakovredna. Večina anketirancev ocenjuje, da ima pri vpeljevanju sprememb zadosti podpore, največkrat so je deležni od sodelavcev. Nepreizkušenost predlaganih oz. ponujenih sprememb jih večkrat ovira pri uvajanju le-teh v lastno pedagoško prakso. Kar nekaj učiteljev meni, da bi bilo smiselno ponovno vpeljati »spremembe«, ki so jih v naši šolski praksi že poznali, osemletko, obveznost izdelave domačih nalog, ocenjevanje vedenja, nenapovedano spraševanje, številčno ocenjevanje v prvi triadi ...¬, saj so bili takrat, po njihovem mnenju, večja kakovost učenčevega znanja, večja disciplina pri pouku in boljši družbeni položaj učitelja. Kot pozitivno spremembo navajajo uvedbo IKT. Raziskava je pokazala, da učitelji razrednega pouka spremembam v šolstvu začnejo slediti pred njihovo uveljavitvijo, vendar kljub temu večina anketiranih predlogov trenutnih sprememb ne pozna. Najbolj jih skrbijo povečan normativ učencev v razredu, povečana učna obveznost učitelja, integracija otrok s posebnimi potrebami brez ustreznega strokovnega kadra. Veselijo pa se vrnitve številčnih ocen v 3. razred. Učitelji razrednega pouka v lastno prakso vsako leto sproti vnašajo spremembe, največkrat vezane na etapo obravnavanja novega znanja in utrjevanja znanja, temeljni razlog za njihovo vpeljevanje pa je dvig motivacije učencev za delo in učenje in s tem višji nivo znanja. Pri tem pogosto naletijo na ovire, ki se čutijo zaradi slabšanja materialnih in finančnih pogojev za izobraževanje in delo učiteljev ter učencev, zaradi nižje motivacije otrok, velikega števila učencev v razredu. Večina anketiranih učiteljev meni, da mora učitelj vsako leto uvesti kakšno novost, sicer postane njegovo poučevanje monotono in dolgočasno.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: spremembe v procesu izobraževanja, poklicna rast učitelja, vseživljenjsko učenje, kakovostno znanje, učiteljevo doživljanje sprememb
  Število strani: 90
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  red. prof. dr. Milena Valenčič ZuljanMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9298249)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 983
  Datum vnosa: 20 Jul 2012 13:36
  Zadnja sprememba: 14 Nov 2015 07:20
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/983

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa