[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Povezanost med sposobnostjo pomnjenja povedi in sposobnostjo pomnjenja melodije pri otrocih v zadnjem letu vrtca in prvem letu osnovne šole

Katja Repe (2012) Povezanost med sposobnostjo pomnjenja povedi in sposobnostjo pomnjenja melodije pri otrocih v zadnjem letu vrtca in prvem letu osnovne šole. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2808Kb)

  Povzetek

  Sposobnost pomnjenja je zelo pomembna za uspešno vključevanje otroka v učni proces. Ob pregledu različne literature sem ugotovila, da se s tovrstnimi težavami spopada večina učencev z učnimi težavami. Ker se pri mnogih otrocih znaki za razvoj učnih težav kažejo že v predšolskem obdobju, jih lahko z zgodnjo diagnostiko napovemo in z ustrezno obravnavo omilimo ali celo preprečimo. V diplomskem delu sem se osredotočila na ugotavljanje zmožnosti kratkotrajnega pomnjenja pri otrocih v zadnjem letu vrtca in v prvem letu osnovne šole. Hkrati me je zanimalo, ali obstaja statistično pomembna korelacija med sposobnostjo pomnjenja povedi in sposobnostjo pomnjenja melodije. Testirane otroke sem razvrstila v dve skupini. Otroke, ki so dosegli rezultat pod 25. percentilom na delu A Vprašalnika za oblikovanje profila od 5 do 7 let starega otroka pred vstopom oz. ob vstopu v osnovno šolo (Zver, 2011), sem imenovala rizični otroci za kasnejše učne težave in sem jih razvrstila v eksperimentalno skupino. Otroke, ki so dosegli rezultate na delu A vprašalnika nad 25. percentilom, pa sem imenovala nerizični otroci za kasnejše učne težave in jih razvrstila v kontrolno skupino. Rezultate testov obeh skupin sem primerjala med seboj. Raziskavo sem izvedla na vzorcu 60 otrok (30 iz vrtca in 30 iz osnovne šole), pri čemer so vzgojiteljice/pomočniki, vzgojiteljice/razredne učiteljice izpolnile zgoraj omenjen vprašalnik za posameznega otroka, sama pa sem z vsakim otrokom posebej izvedla test pomnjenja povedi in melodije. Koeficient Cronbach alfa je pokazal ustrezno zanesljivost obeh testov (0,745 na testu pomnjenja povedi in 0,823 na testu pomnjenja melodije). S pomočjo opisne statistike in testov za neparametrično statistiko sem potrdila ali ovrgla hipoteze. Rezultati so pokazali, da so otroci v eksperimentalni skupini na obeh testih dosegli v povprečju nižje rezultate od otrok v kontrolni skupini. Otroci v osnovni šoli so se pričakovano bolje odrezali na testu pomnjenja povedi, medtem ko so otroci na testu pomnjenja melodije – predvsem osnovnošolska dekleta – dosegli v povprečju slabši rezultat kot otroci v vrtcu. To pojasnjujem z zmanjšanjem glasbeno-umetniških ur v osnovni šoli v primerjavi z vrtcem. Poleg tega pa je možno, da se dekleta hitreje kot fantje prilagodijo šolski situaciji, ki daje velik poudarek analitičnemu mišljenju. Temu primerno so dekleta na testu pomnjenja povedi dosegala v povprečju boljši rezultat kot fantje. Otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, pa so na obeh testih dosegli v povprečju boljše rezultate od otrok, ki glasbene šole ne obiskujejo. Torej lahko zaključim, da glasba pozitivno vpliva tudi na druga področja šolskega delovanja, in sklepam, da ima glasba kot sredstvo poučevanja dobre učinke na otroka in bi se lahko ob strukturiranem načrtovanju pogosteje uporabljala kot ciljna dejavnost pri urah v razredu in urah dodatne strokovne pomoči. Zaradi ugotovljene statistično pomembne korelacije med sposobnostjo pomnjenja povedi in sposobnostjo pomnjenja melodije sklepam, da bi s treningom glasbeno-melodičnega spomina lahko posredno urili tudi spomin na verbalnem področju, ki se v šoli kaže kot zelo pomembna sposobnost za otrokovo uspešno napredovanje.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: poved, glasba, melodija, pomnjenje povedi, pomnjenje melodije, opismenjevanje, učne težave
  Število strani: 115
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Martina OzbičMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9317449)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 953
  Datum vnosa: 19 Jul 2012 12:24
  Zadnja sprememba: 19 Jul 2012 12:24
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/953

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa