[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pripovedovanje in ustvarjanje zgodb v likovni terapiji z odraslimi

Marija Perdih (2012) Pripovedovanje in ustvarjanje zgodb v likovni terapiji z odraslimi. Specialistično delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (12Mb)

  Povzetek

  Ob življenjskih krizah in prelomnicah si odrasli ponovno oblikuje predstave o sebi in odnos med njim in njegovim okoljem. Na oblikovanje identitete vpliva tudi posameznikovo samoumeščanje v družbo, v kateri živi. Pripovedovanje in ustvarjanje zgodb je metoda, ki vpliva na posameznikovo razmišljanje in ustvarjalnost ter omogoča posamezniku, da si prizadeva za svoja stališča in jih tudi zagovarja. Likovna terapija je pomembna pri raziskovanju občutkov in misli posameznika. Proces likovnega izdelovanja omogoča posamezniku vključevanje notranje resničnosti, samoraziskovanje in oblikovanje identitete. Skozi likovni in besedni ustvarjalni proces posameznik prepoznava različne možnosti, si dopušča postopno spreminjanje stališč in prepričanj, predvsem pa razvija lastno ustvarjalnost. Namen raziskave je prikazati, kako osebe doživljajo likovnoterapevtski proces z metodo pripovedovanja in ustvarjanja zgodb. V kvalitativno raziskavo z deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja so vključene tri ženske med 25. in 42. letom, njihova udeležba je prostovoljna. Raziskava obsega 12 likovnoterapevtskih delavnic. Posamezno srečanje traja 90 minut in se izvaja enkrat tedensko. Pred začetkom obravnave so podatki o motivih za udeležbo v raziskavi in njihovih pričakovanjih, o pomenu ustvarjalnih dejavnosti in odnosu do pripovednih besedil zbrani z intervjuji. Na osnovi teoretičnega gradiva in praktičnih izkušenj je oblikovan likovnoterapevtski program. Zbiranje podatkov z intervjuji poteka tudi med peto in šesto likovnoterapevtsko delavnico ter ob zaključku likovnoterapevtskega procesa. Preverja se uresničitev pričakovanj, vpliv na počutje ob ustvarjanju pripovednih besedil ter doživljanje povezave med literarnim in likovnim ustvarjanjem. Preverja se vtise, uvajanje pomembnih sprememb v vsakdanje življenje, spremembe v odnosu do likovnega ustvarjanja in spremembe v odnosu do pripovednih besedil. Izkazalo se je, da osebe v procesu likovne terapije zaznavajo spremembe v počutju. Zavedajo se svojih stališč in prepričanj o lastnem likovnem ustvarjanju. Zaznavajo vpliv likovnoterapevtskega procesa na sprejemanje svojega likovnega ustvarjanja. Deloma potrjujejo spodbudo k samostojnemu likovnemu ustvarjanju v prostem času.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Specialistično delo)
  Ključne besede: odrasli, identiteta, pripovedovanje zgodb, spodbujanje k ustvarjanju, likovna terapija, likovno izražanje
  Število strani: 175
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  red. prof. dr. Milena Mileva BlažićMentor
  red. prof. mag. Tomaž GorjupSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9311817)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 904
  Datum vnosa: 24 Avg 2012 12:48
  Zadnja sprememba: 12 Nov 2015 17:36
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/904

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa