[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Trening organizacijskih veščin pri učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo

Anja Ganc (2012) Trening organizacijskih veščin pri učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2046Kb)

  Povzetek

  Izvršilne funkcije so veščine, ki vključujejo organizacijo, načrtovanje, vzdrževanje pozornosti, delovni spomin, metakognicijo in uravnavanje časa. Ti procesi pomembno vplivajo na učenčeve šolske dosežke, saj lahko težave na področju metakognicije učencu onemogočajo izbiro ustreznih strategij za učenje, težave na področju organizacije pa vodijo do težav s časovnim načrtovanjem učenja, pozabljanja šolskega urnika, ustreznih pripomočkov za delo in težave pri načrtovanju daljših projektnih nalog. Razvijanje organizacijskih veščin je eno od ključnih področij otrokovega razvoja, ki pomembno vpliva tudi na ostala področja otrokovega funkcioniranja. Nekateri učenci imajo dobro razvite organizacijske veščine, drugi potrebujejo intenzivno pomoč in podporo pri razvijanju le-teh. Težave na področju organizacijskih veščin se lahko kažejo na različne načine: učenec pozabi na pripomočke, ki jih potrebuje, ne ve, kje bi se lotil dan naloge, ali je ne dokonča, ima težave s časovnim zavedanjem ter pozablja šolski urnik (Shore 1998). Učenci s takimi primanjkljaji potrebujejo sistematično pomoč pri načrtovanju šolskih nalog, časovni razporeditvi nalog in ostalih šolskih obveznosti. Skupina učencev, ki ima izrazite težave na področju organizacijskih veščin, so učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo – ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADHD je motnja, opisana kot pomanjkljiva pozornost in hiperaktivna impulzivnost, ki je pogostejša in resnejša, kot je to običajno za otroke na določeni razvojni stopnji (Kesič-Dimic, 2003). Učne težave učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo se pojavljajo na kontinuumu od blažjih, enostavnih do izrazitih in kompleksnih. Učne težave učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo lahko pojasnimo v povezavi s tremi glavnimi znaki ADHD motnje: pomanjkljiva pozornost, impulzivnost in hiperaktivnost. Vse te težave vplivajo na slabše razvite organizacijske veščine. V diplomskem delu sem se osredotočila na iskanje strategij, ki pripomorejo k izboljšanju učnih in organizacijskih spretnosti pri učencu 4. razreda z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. Cilj empiričnega dela je bil izboljšanje otrokovih organizacijskih veščin s treningom, ki je vključeval barvno razdelitev pripomočkov za šolske predmete, ureditev učenčevega delovnega prostora doma in v šoli, ureditev šolskih potrebščin, dnevno in mesečno načrtovanje šolskih aktivnosti, beleženje domačih nalog, napotke dnevnih obveznosti, izdelavo pojmovnih kartic pri predmetih naravoslovje in angleščina ter izdelavo smernic za izboljšanje bralnega razumevanja. Pred začetkom izvajanju treninga sem s pomočjo ček liste (izpolnile so jo učenčeva razredničarka, mama in izvajalka dodatne strokovne pomoči), vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 2011) ter vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning styles questionnaire, 2011) pridobila začetno oceno učenčevega funkcioniranja. Na podlagi ocene sem zastavila cilje treninga ter na podlagi načrtovanih ciljev oblikovala trening organizacijskih veščin. Od decembra 2011 do aprila 2012 je na šoli v času podaljšanega bivanja potekal trening trikrat na teden po eno šolsko uro. Vodene ure so potekale strukturirano, po že v naprej določenih elementih. Ker je imel učenec zelo šibko razvito časovno orientacijo, je vsaka ura treninga temeljila tudi na razvijanju in izboljšanju časovne orientacije. Po končanem treningu organizacijskih veščin sem ob koncu marca 2011 ponovno izvedla test organizacijskih veščin (Do you have good organization skills?, 2012) ter primerjala rezultate začetnega in končnega testiranja. Učenec je v primerjavi z začetnim testiranjem dosegel velik napredek na vseh področjih organizacije, predvsem na področju časovne organiziranosti in pridobljenih učnih strategij. Učenec bo še vedno potreboval pomoč pri razvijanju večje samomotivacije v učnem procesu.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: motnja pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), izvršilne funkcije, metakognicija, organizacijske veščine, trening organizacijskih veščin, strategije učenja pri učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo
  Število strani: 96
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9275209)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 852
  Datum vnosa: 02 Jul 2012 13:21
  Zadnja sprememba: 02 Jul 2012 13:21
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/852

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa