[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vrednotenje opisovalnih besedil pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole

Anita Smole (2012) Vrednotenje opisovalnih besedil pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1721Kb)

  Povzetek

  V magistrskem delu smo raziskovali, kako učitelji vrednotijo besedila učencev na razredni stopnji osnovne šole. V teoretičnem delu so bila predstavljena spoznanja o sporazumevalni zmožnosti, o besedilih (s poudarkom na opisovalnih besedilih) ter o vrednotenju (opisovalnih) besedil pri slovenščini v osnovni šoli. Empirični del je razdeljen na dva dela. V prvem delu so prikazani rezultati analize učnega gradiva za pouk slovenščine v 4. razredu, v drugem delu pa rezultati anketnega vprašalnika o vrednotenju »šolskih« besedil in rezultate vrednotenja primera opisa živali – oboje so reševali slovenski učitelji, ki poučujejo v 4. razredu osnovne šole. Pri analizi učnih gradiv smo ugotovili, da obstajajo razlike v značilnostih učnih gradiv, ki jih učitelji in učenci uporabljajo pri pouku. Učna gradiva se razlikujejo po kvalitetni vzorčnega (opisovalnega) besedila, ki je ponujeno učencem, in tudi glede pripravljenih nalog za obravnavo. Le eno učno gradivo (od petih) ponuja vzorčno besedilo, ki zajema vse ključne besede, značilne za opis živali. V večini učnih gradiv še vedno prevladuje transmisijski način dela. Pripravljene naloge pa v večini ne sledijo cilju, da bi učenci v dani učnih enoti načrtno razvijali tudi čim več gradnikov sporazumevalne zmožnosti. Z analizo 121 anketnih vprašalnikov je bilo ugotovljeno, da 32,2 % učiteljev meni, da ima težave pri pisanju opisov približno polovica učencev. Učitelji (43,0 %) največkrat navajajo težave učencev pri izbiri pravilnih bistvenih podatkov ob ključnih besedah. Kot najpogosteje navedeni vzrok za težave pri pisanju opisov živali učitelji navajajo pomanjkanje časa za obravnavo (47,9 %) ter za povratno informacijo po pisanju opisa živali (46,3 %). Po mnenju učiteljev se učenci najbolj zavedo svojih težav v fazi sprejemanja povratne informacije (tako meni 36,4 % vprašanih). 33,1 % učiteljev tudi meni, da učenci dobro poznajo merila ocenjevanja. 60,3 % učiteljev vedno seznani učence z merili vrednotenja pred pisanjem besedila. Konkretni opis živali so učitelji v večini (63,6 %) ocenili z oceno 3. 42 % učiteljev je izdelek ocenjevalo po celostni metodi, ostali po analitični. Pri vrednotenju so uporabljali različna merila vrednotenja. Učitelji menijo, da je to delo zahtevno (kar v 76,9 % primerih). Menijo tudi, da se pri vrednotenju najpogosteje pojavljajo težave, povezane z jezikovno pravilnostjo besedila in slogovno ustreznostjo jezikovnih prvin (57,0 %). Rezultati naše analize so potrdili, da med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o vrstah težav, ki jih imajo učenci pri pisanju opisa živali, in glede tega, kdaj in kako učence seznanijo z merili vrednotenja zapisanega opisa živali, ter v vrednotenju zapisanega opisa živali (s koliko točkami/s katero oceno ovrednotijo posamezni opis). Med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe pa se pojavljajo pomembne razlike glede stopnje seznanjanja učencev z merili vrednotenja zapisanega opisa živali.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: sporazumevalna zmožnost, tvorjenje besedila, opisovalno besedilo, opis živali, vrednotenje opisovalnih besedil, merila vrednotenja, opisniki vrednotenja, učno gradivo
  Število strani: 120
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marja Bešter TurkMentor
  izr. prof. dr. Janez VogrincSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9248329)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 820
  Datum vnosa: 07 Jun 2012 14:20
  Zadnja sprememba: 14 Nov 2015 07:51
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/820

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa