[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih

Vanja Riccarda Kiswarday (2012) Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih. Doktorska disertacija.

[img]
Predogled
PDF
Download (6Mb)

  Povzetek

  Obvezno šolanje ima pomembno vlogo pri oblikovanju otrok in mladostnikov v občutljivem obdobju njihovega odraščanja. Raziskave izpostavljajo velik vpliv učitelja (in šole) pri tem, kako se otroci in mladostniki odzivajo na dejavnike tveganja. Poudarjena je nujnost premika od usmerjenosti v preseganje težav k usmerjenosti v potenciale in vire moči posameznika, pri čemer ima še zlasti pomembno preventivno vlogo kakovosten pouk, ki otrokom in mladostnikom zagotavlja številne varovalne dejavnike, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti. Teorija rezilientnosti preučuje dejavnike in procese, ki zmanjšujejo oviranost in prispevajo k večji učinkovitosti posameznika v težkih življenjskih okoliščinah, ki v obdobju odraščanja segajo tudi v šolski prostor. Spodbujanje razvoja rezilientnosti je najbolj učinkovito, če poteka v obliki izkustvenega učenja v varnem učnem okolju, ki zagotavlja potrebno oporo ter do posameznika in skupine goji realno visoka pričakovanja, ki spodbuja razvoj življenjskih spretnosti in znanj ter omogoča vzajemno medsebojno sodelovanje in aktivno participacijo vsakega posameznika. Namen naše raziskave je bil na osnovi spoznanj o sodobnem pouku in teoriji rezilientnosti oblikovati slovenskim razmeram prilagojen Model spodbujanja rezilientnosti preko sodobnega pouka. V vzorec smo vključili pedagoške delavce različnih strokovnih profilov. Podatke smo zbrali z vprašalnikom oblikovanim za namen raziskave. V skladu z namenom raziskave in zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji smo rezultate analizirali v dveh sklopih. Zanimalo nas je, kako pedagoški delavci zaznavajo in pojmujejo različne posebnosti otrok in mladostnikov. Te posebnosti lahko predstavljajo dejavnike tveganja v procesu šolanja, zato pomenijo izziv za vzpostavljanje varovalnih dejavnikov in virov moči za te otroke in mladostnike v okviru šole. Drugi del je namenjen analizi Modela spodbujanja rezilientnosti preko sodobnega pouka. Raziskava je pokazala, da se pedagoški delavci zavedajo vpliva zaznanih posebnosti učencev na njihovo učno in socialno funkcioniranje. Ugotovili smo, da učitelji, ki imajo več izkušenj z učenci z določenimi zaznanimi posebnosti, lastno pedagoško kompetentnost ocenjujejo statistično pomembno nižje. Ob analizi Modela ugotavljamo, da pedagoški delavci s svojim poklicnim delovanjem uresničujejo od 75,8% do 81% dejavnikov, ki so ključni za udejanjenje Modela. Model se v najmanjši meri uresničuje na področju spodbujanja razvoja življenjskih spretnosti in znanj, najbolj pa na področju spodbujanja razvoja vzgojnih kompetenc. Iz analize Modela ugotavljamo tudi, da dejavnike sodobnega pouka, ki so usmerjeni v razvijanje rezilientnosti, v svoji praksi bolj uresničujejo specialni pedagogi in razredni učitelji v primerjavi s predmetnimi učitelji in učitelji srednjih šol ter zlasti učitelji, ki so večkrat sodelovali v strokovni skupini šole za oblikovanje individualiziranega načrta za učence s posebnimi potrebami. Tudi raziskave v tujini ugotavljajo pozitiven vpliv inkluzivno naravnane šole na oblikovanje večje življenjske odpornosti in prožnosti (rezilientnosti) otrok in mladostnikov. Z analizo strukturnega modeliranja smo ugotovili, da so podatki v skladu s teorijo in da vseh devet dejavnikov dobro strukturira Model spodbujanja rezilientnosti preko sodobnega pouka. Zato menimo, da bi z izobraževanjem pedagoških delavcev o dejavnikih sodobnega pouka, ki vplivajo tudi na spodbujanje razvoja rezilientnosti, pomembno doprinesli k vzgoji in izobraževanju za celostni razvoj in večji kompetentnosti otrok in mladostnikov pri soočanju in preseganju dejavnikov tveganja.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Doktorska disertacija)
  Ključne besede: rezilientnost, pouk, dejavniki tveganja, varovalni dejavniki, inkluzija
  Število strani: 282
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  red. prof. dr. Milena Valenčič ZuljanMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9217097)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 772
  Datum vnosa: 14 Maj 2012 07:21
  Zadnja sprememba: 14 Nov 2015 07:22
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/772

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa