[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Partnerstvo med domom in šolo - mit ali resnica?

Tadeja Kodele (2011) Partnerstvo med domom in šolo - mit ali resnica?. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (3251Kb)

  Povzetek

  Šolska politika si v zadnjem času vse bolj prizadeva za razvoj partnerskega odnosa med domom in šolo. To je odnos, za katerega so značilni medsebojno zaupanje, spoštovanje, podpora in upoštevanje interesov drug drugega, skupno prizadevanje za dosego želenega cilja. Šole se namreč zavedajo, da je učinkovito sodelovanje s starši pomembna naloga, saj je lahko za otroka pomemben varovalni dejavnik pred raznimi neugodnimi vplivi. Tako je bil osrednji namen magistrskega dela raziskati pogled staršev, šolskih svetovalnih delavcev in ravnateljev na partnerstvo med domom in šolo ter raziskati možni prispevek šolske svetovalne službe in vodstva šole k razvoju partnerskega odnosa med obema institucijama ter tako oblikovati smernice za boljše partnersko sodelovanje šole s starši. V teoretičnem delu sem predstavila teoretične vsebine in koncepte, pomembne za razumevanje obravnavane teme. Predstavila sem osnovne značilnosti in delovanje šolske svetovalne službe in vodstva šole, s poudarkom na njunem delu s starši. Zanimal me je tudi vpliv postmodernosti na družbo, na šolo in družino ter kako lahko odnos med domom in šolo predstavimo s pomočjo Bronfenbrennerjeve ekosistemske teorije in socialnega konstrukcionizma. Posebno poglavje je namenjeno odnosu med domom in šolo, s poudarkom na partnerskem sodelovanju. V tem poglavju kratko predstavim, kako se je sodelovanje med domom in šolo spreminjalo skozi zgodovino, kako partnerstvo med domom in šolo razumejo razni tuji in domači avtorji, ovire za vzpostavljanje in razvijanje učinkovitega partnerstva ter možne oblike sodelovanja staršev s šolo. V empiričnem delu sem s pomočjo anket med starši raziskala, ali menijo, da med domom in osnovnimi šolami že prevladuje partnerski odnos, kateri so glavni razlogi in ovire za sodelovanje staršev s šolo, iskala sem primere dobre prakse partnerskega sodelovanja in predloge za njegovo izboljšanje. Ta del raziskave sem nadgradila še s kvalitativno študijo, v kateri sem s pomočjo intervjujev s šolskimi svetovalnimi delavkami in ravnateljicami proučila, kako one vidijo sodelovanje s starši, uresničevanje partnerstva med domom in šolo v vsakdanji šolski praksi ter lastni prispevek k razvoju ali izboljšanju partnerskega odnosa. Ugotovitve omogočajo boljše razumevanje partnerstva med domom in šolo v vsakdanji šolski praksi, obenem pa opozarjajo, da čaka šole še precej truda in dela, da se bo partnerstvo uspešneje razvijalo (bolj si bodo morale prizadevati za vključevanje staršev v načrtovanje sodelovanja in v reševanje težav, uvesti evalvacijo sodelovanja s starši in omogočiti dialog z njimi, strokovnim šolskim delavcem pa zagotoviti izobraževanje o tem sodelovanju ipd.). Magistrsko delo zaključujem s smernicami, za katere si želim, da bodo šolskim svetovalnim delavcem in ravnateljem dragoceno vodilo in pomoč pri razvijanju kakovostnega partnerskega odnosa s starši.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: starši, šola, šolski svetovalni delavec, ravnatelj, sodelovanje med domom in šolo, partnerstvo
  Število strani: 220
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Lea Šugman BohincMentor
  izr. prof. dr. Irena LesarSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9188681)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 734
  Datum vnosa: 17 Apr 2012 13:54
  Zadnja sprememba: 13 Nov 2015 12:43
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/734

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa