[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Razvijanje zmožnosti poslušanja z razumevanjem v 3. razredu osnovne šole

Zdenka Skrt (2012) Razvijanje zmožnosti poslušanja z razumevanjem v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (11Mb)

  Povzetek

  V opredelitvi predmeta slovenščina v učnem načrtu (1998) je poudarjeno, da se cilji pouka slovenščine uresničujejo s štirimi sporazumevalnimi dejavnostmi (poslušanjem, govorjenjem, branjem in pisanjem). V magistrskem delu se osredotočamo na razvoj sporazumevalne zmožnosti poslušanja. V učnem načrtu za slovenščino zapisani cilji nakazujejo postopnost in procesnost razvijanja zmožnosti poslušanja – tako razločujočega in razčlenjujočega poslušanja kot poslušanja z razumevanjem in kritičnega poslušanja ter doživljajskega poslušanja. Predstavljen je tudi prenovljen učni načrt za slovenščino (2011) ter spremembe, ki jih prinaša na področju razvijanja poslušanja pri učencih na razredni stopnji. V skladu z učnim načrtom so po letu 1998 nastali razni učni kompleti, v katerih njihovi avtorji z raznimi pristopi uresničujejo v učnem načrtu zapisane cilje – tudi s področja poslušanja. Zato so predstavljeni tudi povzetki strokovnih prispevkov o razvijanju poslušanja slovenskih avtorjev učnih gradiv za razredno stopnjo. Empirična raziskava je sestavljena iz treh delov. V prvem delu je predstavljena analiza štirih učnih kompletov (oz. učnih enot, ki razvijajo zmožnost poslušanja z razumevanjem) za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole. Ugotavljali smo usklajenost učnih kompletov z učnim načrtom ter pestrost didaktičnih pristopov, metod in dejavnosti, ki jih posamezen učni komplet ponuja učencem in učitelju na področju razvijanja zmožnosti poslušanja z razumevanjem. Podatki so bili analizirani z deskriptivno kvantitativno statistično metodo. Analiza je pokazala, da trije učni kompleti vodijo k uresničevanju ciljev poslušanja, zapisanih v učnem načrtu, eden pa ne; da pri treh učnih kompletih učenci po poslušanju neumetnostnega besedila rešujejo različne naloge glede na cilj, vrsto in na taksonomsko stopnjo ter da imata dva učna kompleta sistematično tudi didaktično podprto razvijanje zmožnosti poslušanja v obliki posebnih priročnikov oz. posebnega dela znotraj priročnika, en učni komplet vsebuje napotke za razvijanje poslušanja znotraj posameznih učnih enot, en učni komplet pa posebnih didaktičnih napotkov za razvijanje zmožnosti poslušanja ne vsebuje. V drugem delu smo želeli preveriti, na podlagi česa se učitelji odločajo za posamezen učni komplet, ki ga uporabljajo pri pouku, ter kako ocenjujejo učni komplet, ki ga uporabljajo, glede na razvijanje zmožnosti poslušanja. Zanimal nas je tudi odnos učiteljev razrednega pouka do razvijanja poslušanja z razumevanjem pri pouku slovenščine. Neeksperimentalna empiričnega raziskava je bila izvedena v šolskem letu 2009/10. V raziskavi je sodelovalo 211 učiteljev razrednega pouka, ki so bili izbrani iz različnih regij Slovenije. Izpolnjevali so anonimno anketo, ki je bila sestavljena iz vprašanj zaprtega in odprtega tipa ter ocenjevalnih lestvic. Analiza podatkov je pokazala, da učitelji izbirajo učne komplete tudi na podlagi dejavnikov, ki so povezani z razvojem poslušanja, da pozitivno ocenjujejo priložene zvočne posnetke in jih tudi uporabljajo, prav tako v pouk vnašajo v priročnikih napisana didaktična navodila, povezana z razvijanjem zmožnosti poslušanja z razumevanjem ter v pouk vključujejo priporočene dejavnosti pred poslušanjem in po njem. Učitelji se zavedajo pomembnosti zmožnosti poslušanja z razumevanjem pri šolskem delu in v vsakdanjem sporazumevanju, a jih le približno tretjina meni, da bi bilo potrebno razvijanju poslušanja z razumevanjem pri pouku nameniti več časa. V tretjem delu smo razvoj zmožnosti poslušanja z razumevanjem preverili pri tretješolcih. Raziskava je bila izvedena v šolskem letu 2009/10. Vključenih je bilo 243 učenk in učencev tretjega razreda iz različnih slovenskih regij, ki so pri pouku uporabljali različne učne komplete. Učenci so oktobra 2009 in maja 2010 poslušali opis živali in po poslušanju reševali naloge na delovnem listu. Ugotovili smo, da so tako po prvem preverjanju kot po drugem med učenci, ki so uporabljali različne učne komplete, obstajale statistično pomembne razlike v dosežkih pri reševanju nalog po poslušanju. Zaznan je bil napredek v razvoju zmožnosti poslušanja z razumevanjem pri vseh štirih skupinah opazovanih učencev, vendar je bil napredek med njimi različen. Izkazalo se je tudi, da učenci po poslušanju z razumevanjem ne rešujejo bolje tistih tipov nalog, ki so pogosteje zastopane v učnem kompletu, ki ga uporabljajo pri pouku.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: sporazumevalna zmožnost, poslušanje, razumevanje besedila, razvijanje zmožnosti poslušanja z razumevanjem na razredni stopnji osnovne šole, učni komplet
  Število strani: 284
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marja Bešter TurkMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9144905)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 684
  Datum vnosa: 02 Apr 2012 12:57
  Zadnja sprememba: 02 Apr 2012 12:57
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/684

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa