[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Povezanost gibalne/športne aktivnosti in prehranskih navad predšolskih otrok in njihovih staršev v Beli krajini

Karmen Brklje (2012) Povezanost gibalne/športne aktivnosti in prehranskih navad predšolskih otrok in njihovih staršev v Beli krajini. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Download (1384Kb)

  Povzetek

  Namen diplomske naloge je bil analizirati povezanost gibalne/športne aktivnosti predšolskih otrok in njihovih staršev v Beli krajini z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. Za potrebe raziskave smo skonstruirali dva ločena vprašalnika. Z vprašalnikoma smo pridobili podatke, na podlagi katerih smo analizirali gibalno/športno aktivnost otrok in njihovih staršev ter ugotavljali nekatere dejavnike zdravega načina življenja. Prvi se je nanašal na gibalno/športno aktivnost staršev in njihovih 3-6 letnih otrok. Drugi pa na prehranske navade staršev in njihovih 3-6 letnih otrok v belokranjskih vrtcih. V raziskavo smo zajeli 57 staršev in njihovih otrok, ki obiskujejo enega izmed belokranjskih vrtcev (Vinica, Dragatuš, Črnomelj, Semič, Metlika). Analiza vprašalnikov obsega odstotkovno enako število staršev in njihovih 3-6 letnih otrok v omenjenih vrtcih. Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (statistical Package for the social Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih odgovorov, za izračun opisne statistike smo uporabili podprogram DESCRIPTIVES, za analizo variance pa ANOVO. Za testiranje hipotez smo uporabili koeficient kontingence. Pearsonov in Spearmanov koeficient korelacije smo uporabili za ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami. Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p 0,05). Ugotovili smo, da so starši med tednom povprečno gibalno/športno aktivni 4 ure. Imajo pa slabe prehranske navade, saj zaužijejo premalo obrokov dnevno. 53 % staršev vsaj občasno pije alkoholne pijače, kadi jih kar 46 %. Pri analizi vprašalnika za otroke smo ugotovili, da so otroci med tednom povprečno gibalno/športno aktivni 90 minut na dan, da so prehranjevalne navade otrok boljše od prehranjevalnih navad njihovih staršev. Večina obrokov je vezanih na vrtce, zato je število obrokov na dan večje, vrsta živil pa je odvisna od prehranskih strokovnjakov v vrtcih. Izpostaviti velja, da smo potrdili hipotezo, ki pravi, da so otroci, katerih starši so bolj gibalno/športno aktivni, tudi sami bolj gibalno/športno aktivni. Prav tako smo potrdili hipotezo, ki pravi, da otroci, katerih starši imajo boljše prehranske navade med tednom, tudi sami uživajo bolj zdravo prehrano med tednom.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomska naloga)
  Ključne besede: gibalna/športna aktivnost, prehranske navade, predšolski otrok, starš, Bela krajina
  Število strani: 72
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  viš. pred. mag. Alenka CemičMentor
  asist. dr. Jera ZajecSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9148233)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 677
  Datum vnosa: 21 Mar 2012 13:04
  Zadnja sprememba: 21 Mar 2012 13:04
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/677

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa