[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Družbeni kontekst kategorije "čustvene in vedenjske motnje"

Špela Razpotnik (2011) Družbeni kontekst kategorije "čustvene in vedenjske motnje". Socialna pedagogika, 15 (2). str. 103-123. ISSN 1408-2942

[img]
Predogled
PDF
Download (761Kb)
  Uradni naslov URL: http://www.revija.zzsp.org/

  Povzetek

  Namen tega razmisleka je odpreti vprašanja, koliko kategorije in diskurzi, povezani s klasificiranjem in usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami, še posebej kategorija čustvene in vedenjske težave, izražajo pomen, vpliv in prisotnost širših družbenopolitičnih in socialno-ekonomskih kontekstov. Poimenovanja se skozi čas in prostor sicer spreminjajo, vendarle pa se zdi, da so še tudi obstoječe klasifikacije in poimenovanja dekontekstualizirani in brez prave refleksije ter izražajo prej ostanke nekih prejšnjih diskurzov (npr. medicinskega) ter inercijo različnih ustanov in paradigem, da bi ohranile svoja polja delovanja ne glede na spreminjajoče se družbene razmere. Obstaja nevarnost, da ob tem otroci in mladostniki ter njihovi starši, predvsem ti iz že tako neprivilegiranih družbenih slojev, ne dobijo potrebne podpore, pomoči ali obravnave, ki bi celoviteje, in ne le parcialno, odgovarjala problemom, s katerimi se soočajo. Poleg tega obstaja nevarnost, da se te deprivilegirane subjekte objektivizira, patologizira ali pa obravnava skozi prizmo individualne odgovornosti, namesto da bi skladno z aktualnimi doktrinami prek vključenosti v sisteme vzgoje, izobraževanja in socialnega skrbstva dobivali več glasu, moči in priložnosti postati aktivni sogovorniki v diskusijah o svojih potrebah in tudi aktivni reševalci skupnih izzivov sodobnosti. Namen tega razmisleka je vzpostaviti omenjeno refleksijo oz. pozvati k njej širšo strokovno, politično in laično javnost ter ponuditi nekaj možnih paradigem, ki deficitarnost in usmerjenost v individualno odgovornost nadomestijo s perspektivo moči in koncepti odnosnosti.

  Tip vnosa: Članek
  Ključne besede: kategorizacija, usmerjanje, kontekstualizacija, socialno-ekonomski status, družbena neenakost, individualna odgovornost, koncept, deljene odgovornosti
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za socialno pedagogiko
  ID vnosa: 632
  Datum vnosa: 05 Mar 2012 10:34
  Zadnja sprememba: 05 Mar 2012 10:34
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/632

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa