[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Razumevanje in odzivanje na problematiko otrok s težavami v socialni integraciji - predlog za sistemsko ureditev področja

Olga Poljšak Škraban (2011) Razumevanje in odzivanje na problematiko otrok s težavami v socialni integraciji - predlog za sistemsko ureditev področja. Socialna pedagogika, 15 (2). str. 99-102. ISSN 1408-2942

[img]
Predogled
PDF
Download (694Kb)
  Uradni naslov URL: http://www.revija.zzsp.org/

  Povzetek

  Tokratna tematska številka revije se odziva na aktualno dogajanje na področju urejanja zakonodaje v zvezi z usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami. Osredotoča se na usmerjanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami oz. na otroke s težavami v socialni integraciji, kakor jih socialnopedagoška stroka raje širše poimenuje. S problematiko se ukvarjajo sodelavci oddelka že dalj časa, eden zadnjih raziskovalnih rezultatov pa je knjiga, ki jo je uredila Alenka Kobolt z naslovom Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi ter je bila izdana v zbirki Socialnopedagoške teme v preteklem letu. Recenzija te knjige avtorja Bojana Dekleve predstavlja zadnji prispevek v pričujoči številki. Dekleva v recenziji izpostavi razkorak med ocenami učiteljev in stroke o pojavnosti tovrstnih težav ter porastom vedenjske motečnosti učencev in dijakov v šolah na eni ter deležu učencev/dijakov, ki so v praksi usmerjeni v skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (med vsemi usmerjenimi je delež te skupine le okoli 0,6 %). Dekleva ugotavlja tudi, da v prihodnosti to dejstvo narekuje spremembe tako v usmerjanju kot pri delu z učenci in tudi potrebo po intenziviranju izobraževanja pedagoških delavcev o tej tematiki.Prepričana sem, da bo razmišljanje avtorjev člankov te številke prispevalo tudi k temu cilju. Članki vsi po vrsti nadaljujejo pot, ki je zastavljena že v omenjeni knjigi, saj utemeljujejo interakcijsko naravo nastajanja čustvenih in vedenjskih težav ter odzivov nanje. To pomeni, da poudarjajo celostno in sistemsko razumevanje ter odzivanje na čustvene, vedenjske in socialnointegracijske probleme, težave in motnje. Tematsko so precej raznovrstni. Prvi opozori na družbeni in strukturni okvir, v katerem se težave/motnje družbeno označujejo in s tem konstruirajo, dva prispevka se nanašata predvsem na analizo dejavnikov, ki izvirajo iz posameznika in neposrednega okolja ter odzive nanje, eden pa odslikava izkušnje tistih, ki odločajo o umestitvi v skupino in s tem posredno o oblikah pomoči otroku.

  Tip vnosa: Članek
  Ključne besede: socialna integracija, motnje vedenja
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za socialno pedagogiko
  ID vnosa: 629
  Datum vnosa: 05 Mar 2012 10:10
  Zadnja sprememba: 05 Mar 2012 10:21
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/629

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa