[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Razumevanje geometrijskih pojmov po van Hielovi teoriji v 4. in 6. razredu

Mojca Lokar (2011) Razumevanje geometrijskih pojmov po van Hielovi teoriji v 4. in 6. razredu. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2350Kb)

  Povzetek

  V teoretičnem delu diplomskega dela z naslovom Razumevanje geometrijskih pojmov po van Hielovi teoriji v 4. in 6. razredu smo predstavili teoretična spoznanja o razvoju geometrijskih pojmov in predstav. Osredotočili smo se na teoriji van Hiela in Piageta ter ju primerjali. Cilj diplomskega dela je bil praktično preveriti, na kateri stopnji po van Hielovi teoriji so učenci 4. in 6. razreda. Zanimalo nas je predvsem, ali se kažejo razlike znotraj razreda in kolikšna je razlika med obema razredoma. Na podlagi prebrane literature smo pripravili preizkus znanja s 15 nalogami, ki je temeljil na prvih treh stopnjah van Hielove teorije (vizualno, deskriptivno-analitično (opisno) in teoretično). Vsaka stopnja je predstavljala pet nalog v našem preizkusu, torej: prvih pet nalog je preverjalo znanje vizualne stopnje, naloge od 6 do 10 znanje deskriptivno-analitične stopnje, zadnjih pet nalog pa znanje teoretične stopnje. Vsako nalogo smo ovrednotili z dvema točkama, kar pomeni, da je učenec na posamezni stopnji lahko dosegel 10 točk. Učenca smo umestili na določeno stopnjo, če je pri nalogah te stopnje dosegel 7 točk ali več. Preizkus znanja nam je služil kot merski inštrument v empiričnem delu. V empiričnem delu smo uporabili deskriptivno metodo. Raziskovalni vzorec, ki je bil izbran naključno, je zajemal 60 učencev 4. in 6. razreda dveh slovenskih osnovnih šol. Predmet statistične obdelave je bilo število točk, ki so jih učenci dosegli pri posamezni nalogi. Za vsak razred smo rezultate posameznega učenca predstavili v skupni tabeli. Razlike v reševanju posameznih nalog med učenci 4. in 6. razreda smo določili z uporabo studentovega t-testa dveh vzorcev z istima oz. različnima variancama. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da je 87 % učencev 4. razreda našega vzorca na vizualni stopnji po van Hielovi teoriji, največji odstotek učencev 6. razreda pa je na deskriptivno-analitični stopnji, tj. 57 % učencev raziskovalnega vzorca. Pri reševanju posameznih nalog se razlike med razredoma kažejo pri nalogah od 8 do 15, saj pri dani stopnji tveganja (α = 0,05) lahko trdimo, da so učenci 6. razreda pri teh nalogah dosegli statistično pomembno višje število točk od učencev 4. razreda.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: geometrija, geometrija na razredni stopnji, poučevanje geometrije, geometrijski pojmi in predstave, van Hielova teorija
  Število strani: 78
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Tatjana Hodnik ČadežMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9082185)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 560
  Datum vnosa: 10 Jan 2012 12:10
  Zadnja sprememba: 12 Nov 2015 16:07
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/560

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa