[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije

Jožko Lango (2011) Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Doktorska disertacija.

[img]
Predogled
PDF
Download (10Mb)

  Povzetek

  Doktorska disertacija se ukvarja z učinkovitostjo poučevanja glasbene vzgoje z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Namen naloge je ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti poučevanja glasbene vzgoje z uporabo IKT. V teoretičnem delu smo predstavili dejavnosti, ki vplivajo na učinkovito poučevanje glasbene vzgoje. Osrednje mesto zavzema aktivno učenje, dejavnostna oblika dela, ki omogoča razvijanje posameznih spretnosti in nadgrajevanje znanja. Izpostavili smo pomen intrizične motivacije, ki spodbuja učenje, saj izhaja iz učenca samega in je samoregulativna, prav tako pa je za uspešno učenje nujna povezanost notranje motivacije z zunanjo. V eksperimentalni raziskavi, ki smo jo izvajali v šolskem letu 2008/2009, smo proučevali uporabo IKT in njeno učinkovitost pri poučevanju glasbene vzgoje. Za raziskavo sta bila oblikovana dva vzorca. Prvega predstavljajo profesorji razrednega pouka, ki poučujejo glasbeno vzgojo v 1. triletju, ter profesorji razrednega pouka in profesorji glasbe, ki poučujejo glasbeno vzgojo v 2. triletju. V drugi vzorec smo vključili eksperimentalno (ES) in kontrolno skupino (KS); v eksperimentalno skupino sta bila vključena dva peta razreda ene šole, kontrolno skupino pa predstavljata dva peta razreda druge šole. Pred začetkom raziskave smo izpeljali preizkuse znanja, preizkus ritmičnega in melodičnega posluha, motivacije in melodične ustvarjalnosti v obeh skupinah učencev. Sledilo je vodeno delo z eksperimentalno skupino. Pouk je potekal ob IKT. Učenci so z uporabo računalniškega programa Finale Note Pad oblikovali ritmične in melodične zapise pesmi, medsebojno so preko e-učenja sodelovali pri nastajanju notnega zapisa. Zapisano so lahko poslušali in svoje izdelke tudi posneli. Ob koncu eksperimenta, ki je trajal eno šolsko leto, smo ponovno izvedli preizkus glasbenih znanj, motivacije, melodične ustvarjalnosti in preizkus ritmičnega in melodičnega posluha. Preizkuse smo izpeljali v obeh skupinah – v eksperimentalni in kontrolni. Pomembne ugotovitve raziskave so: učitelji in učenci so naklonjeni uvajanju IKT v pouk glasbene vzgoje, kaže se pozitiven vpliv IKT na motivacijo učencev, na ritmično in melodično avdiacijo. Raziskava ni pokazala učinkov na področju melodične ustvarjalnosti in glasbenih znanj, kljub temu pa je bil tudi na teh dveh področjih dosežen boljši rezultat v ES. S kvalitativno raziskavo smo ugotovili prednosti in pomanjkljivosti takega načina poučevanja. Prednosti se kažejo v samostojnosti učencev, medsebojnem sodelovanju, pomoči in skupnem oblikovanju melodij in priredb ter v konstruktivizmu lastnega znanja, pa tudi v tem, da je mogoče izdelke poslušati, spreminjati spremljave in pošiljati notne zapise po e-pošti. Pri praktičnem delu je lahko uspešen vsak učenec, mogoče je sprotno spremljanje napredka vsakega posameznika. Pomanjkljivosti se kažejo na ravni razvitosti digitalne pismenosti in poznavanja glasbene teorije pri učencih, mogoče pa je tudi, da se določeni učenci "skrijejo" za sošolci. Poleg tega ne sme IKT postati prevladujoč pripomoček za poučevanje glasbe. IKT prispeva k motivaciji učencev in omogoča medsebojno sodelovanje in pomoč, tudi učenje na daljavo. Učitelj vodi in usmerja učno-vzgojni proces. Spreminjata se tudi preverjanje in ocenjevanje znanja, prilagojena vsakemu učencu posebej. Pri delu s sodobno tehnologijo je bistvenega pomena opremljenost učilnic z ustrezno strojno in programsko opremo. Uspešno delo je hkrati pogojeno z digitalno pismenostjo učiteljev in z njihovo naklonjenostjo uvajanju IKT v pouk.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Doktorska disertacija)
  Ključne besede: osnovna šola, drugo triletje, glasbena vzgoja, IKT, notacijski program
  Število strani: 276
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Barbara Sicherl KafolMentor
  izr. prof. dr. Andrej MissonSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9049417)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 535
  Datum vnosa: 08 Dec 2011 07:19
  Zadnja sprememba: 08 Dec 2011 07:19
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/535

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa