[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Povezanost med dosežki bralnega razumevanja in medijem posredovanja besedila v angleščini pri slovenskih šestošolcih

Lucija Slapničar (2017) Povezanost med dosežki bralnega razumevanja in medijem posredovanja besedila v angleščini pri slovenskih šestošolcih. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (7Mb)

  Povzetek

  Magistrsko delo obravnava, kako se različna medija posredovanja besedila (tiskana in interaktivna elektronska knjiga) povezujeta oz. vplivata na dosežke učencev pri bralnem razumevanju v angleščini v 6. razredu osnovne šole. Proučuje tudi druge dejavnike, kot sta hitrost branja in odnos do branja, ter motivacijo za nadaljnje branje interaktivnih e-knjig v angleščini. V teoretičnem delu je opredeljeno branje, predstavljeni so pojmi: bralna zmožnost, bralno razumevanje (v prvem in tujem jeziku ter vpliv prvega jezika na tuji jezik), odnos do branja (bralna kultura in motivacija za branje) ter hitrost in tekočnost branja. V nadaljevanju je omenjena kratka zgodovina nastanka in razvoja knjig, sledi opredelitev elektronskih knjig, njihova primerjava s tradicionalnimi tiskanimi knjigami, opis prednosti in slabosti e-knjig, v končnem delu teoretičnega dela pa je opisana pedagoška uporaba angleških (interaktivnih) e-knjig pri pouku. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati kvantitativne raziskave, izvedene na priložnostnem vzorcu 203 učencev in učenk 6. razreda osnovne šole. Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, kako različni mediji posredovanja besedila vplivajo na bralno razumevanje učencev v angleščini. Učenci so pred preverjanjem bralnega razumevanja rešili splošen umestitveni test, ki je bil oblikovan za namen naše raziskave in je bil podlaga za interpretacijo rezultatov znotraj treh enakovrednih skupin. Osrednji del je vključeval branje dveh avtentičnih angleških literarnih knjig različnih semantičnih in skladenjskih zahtevnosti, ki sta bili prvotno oblikovani za branje na e-bralniku (iPadu), za namen raziskave pa sem ju iz digitalizirane oblike pretvorila v obliko tradicionalne tiskane knjige. Po testih bralnega razumevanja so učenci rešili še kratek vprašalnik, oblikovan za namen moje raziskave. Rezultati so pokazali, da med dosežki bralnega razumevanja in različnimi mediji posredovanja besedila (tiskana in interaktivna e-knjiga) ni statistično pomembne povezanosti. Med hitrostjo branja in dosežki pri bralnem razumevanju prihaja do statistično pomembnih razlik, in sicer besedila hitreje preberejo učenci, ki berejo tiskano različico knjige (razlogov je lahko več: od dokaj nepoznanega načina branja e-knjig oz. upravljanja z e-bralnikom do neoptimalne porabe časa za upravljanje interaktivnih funkcij e-knjige). Iz dobljenih rezultatov je razvidna priljubljenost (interaktivnega) elektronskega formata knjige; več kot polovici vseh učencev je bilo bolj všeč branje interaktivne e-knjige. Užitek v branju in motivacija za nadaljnje branje interaktivnih e-knjig v angleščini sta visoka, vendar ne prihaja do statistično pomembne povezanosti med naštetima spremenljivkama in dosežki bralnega razumevanja. Z raziskavo sem ugotovila, da je glavna prednost e-knjig (v primerjavi s tiskanimi) avtentično pripovedovanje zgodbe ob spremljavi animiranih slik in zvočnih učinkov, ki so neposredno povezani z zgodbo.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: bralno razumevanje, tradicionalna tiskana knjiga, interaktivna elektronska knjiga, učenci 6. razreda, angleščina kot tuji jezik
  Število strani: 149
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Karmen PižornMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11738441)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4763
  Datum vnosa: 27 Sep 2017 08:13
  Zadnja sprememba: 27 Sep 2017 08:13
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4763

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa