[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pogledi staršev in vzgojiteljev na kakovost delovanja vrtca

Ula Rakuša (2017) Pogledi staršev in vzgojiteljev na kakovost delovanja vrtca. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1711Kb)

  Povzetek

  V diplomskem delu sem raziskala, kakšen je pogled vzgojiteljev in staršev na kakovost v vrtcu in to tudi primerjala. Najprej sem v teoretičnem delu opredelila cilje in naloge predšolske vzgoje, kjer je opredeljena tudi kakovost v vrtcu. Zatem sem definirala značilnosti in dejavnike, ki pripomorejo k zagotavljanju in ohranjanju kakovostne predšolske vzgoje v vrtcu. Pri pedagoški kakovosti vrtca gre predvsem za skupek različnih pogledov, povezanih z materialnimi in človeškimi viri. To so pogoji, ki otrokom omogočajo razvoj na telesnem, gibalnem, spoznavnem, govornem, socialnem in čustvenem področju. Gre za realizacijo in uresničevanje ciljev predšolske vzgoje v vrtcu. V kakovostnem vrtcu imajo otroci občutek varnosti, zaupajo vase, so spretni pri uporabi jezika, uspešni pri reševanju miselnih težav ter vedo, kako se odzvati na agresivne in impulzivne težnje. Večina avtorjev opredeli kakovost skozi strukturne, procesne in posredne kazalce kakovosti (Marjanovič Umek, 2014). V empiričnem delu sem s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki sem jih razdelila med vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev ter starše prvega in drugega starostnega obdobja, dobila odgovore na to, kaj je po njihovem mnenju kakovost v vrtcu, kako so strokovni delavci vključeni v proces zagotavljanja kakovosti in kako vanj vključujejo starše. S pomočjo kvantitativnega pristopa raziskovanja sem pridobila tudi informacije, čemu vzgojitelji namenjajo največ pozornosti pri svojem delu in kateri kazalec kakovosti je najpomembnejši, tako za starše kot tudi vzgojitelje. Rezultati empiričnega dela so pokazali, da vzgojitelji in starši pod besedo kakovost vidijo strokovno kompetentnega vzgojitelja, ki otroku zagotovi občutek varnosti in upošteva njegove individualne potrebe ter vzpostavi dobro komunikacijo in sodelovanje s starši. Ti so v proces zagotavljanja kakovosti vključeni predvsem preko rednih roditeljskih sestankov in neformalnih oblik dela. Vzgojitelji namenijo zelo veliko pozornosti predvsem strokovnosti pri svojem delu, ustrezni komunikaciji s starši in odzivnosti na potrebe otrok ter njihovo aktivno vključevanje v dejavnosti. Ugotovila sem, da je vzgojiteljem in staršem najpomembnejša procesna raven kakovosti, katero dopolnjuje posredna, predvsem z usposobljenim vzgojiteljem in uspešnim timskim sodelovanjem s starši, medtem ko strukturnih kazalcev kakovosti starši in strokovni delavci vrtca ne povezujejo s kakovostno predšolsko vzgojo.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: vrtec, vzgojitelji, starši, kakovost v vrtcu, kazalci kakovosti
  Število strani: 51
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Tatjana DevjakMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11691593)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4644
  Datum vnosa: 12 Sep 2017 12:50
  Zadnja sprememba: 12 Sep 2017 12:50
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4644

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa