[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Podpora ranljivim družinam na domu

Kaja Leskovšek (2017) Podpora ranljivim družinam na domu. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2158Kb)

  Povzetek

  Delo obravnava socialnopedagoško prakso podpore ranljivi družini na domu oz. v njihovem življenjskem polju. V teoretičnemu delu opredelim ranljive družine ter problemska področja oz. izzive, s katerimi se pogosto soočajo, ter raziščem obstoječe pristope in usmeritve dela z družino v polju socialne pedagogike ter podobnih strok, pri čemer izhajam iz socialnopedagoških ter transteoretičnih konceptov. Namen empiričnega dela je s študijo primera (z metodo kvalitativne analize lastnih 82 anekdotskih poročil, poleg ostalih virov) ugotoviti značilnosti in specifike lastne podporne dejavnosti pri ranljivi družini, s katero sodelujem poltretje leto, kot soudeleženka v akcijski raziskavi o ranljivih družinah, ki poteka na Pedagoški fakulteti, v sodelovanju z Društvom Kralji ulice. Namen sodelovanja z družino je bilo spodbujanje virov družinske odpornosti, večanje participacije in krepitve (družbene) moči, spodbujanje socialne vključenosti družine ter družinskih članov. Moje ugotovitve o pristopu se v osnovi analize lastnega sodelovanja v veliki meri prekrivajo z ugotovitvami avtoric Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel, Poljšak Škraban (2016), ki kot ključne značilnosti našega pristopa (poleg inovativnih metod, kot so družinske konference in konference primera pri spodbujanju odpornosti, participacije družine ter bolj uglašenega, učinkovitega, dialoško usmerjenega sodelovanja s strokovnimi službami) navajajo tudi: prožnost, prisotnost v vsakodnevnem življenju družine, samorefleksivnost, sprotno odzivanje na potrebe, grajenje sodelujočega odnosa ter dajanje prednosti dinamiki in potrebam družine pred formalnimi/organizacijskimi zadevami. K omenjenemu dodajam še večperspektivnost, horizontalnost, usmerjenost v akcijo, usmerjenost v perspektivo otrok ter sinergetičnost. Ugotovitve prinašajo, navkljub potrebi po dodatnem raziskovanju in razvoju, bogat vpogled v nekatere značilnosti in specifike t.i. pristopa prožne podpore ranljivi družini v njenem življenjskem polju. S tem sem orisala zemljevid konceptualnih metod, vsebin, potreb, pristopov, značilnih za metodo prožnega nudenja podpore na domu, kot tudi bolj specifično: številne izzive in odprte dileme konkretnega primera sodelovanja. Ugotovitve pričujoče naloge tako doprinašajo socialnopedagoški stroki v smislu prikaza primera (dovolj dobre) prakse (navkljub delnim rezultatom, saj sodelovanje z družino še poteka, ter nekaterih možnih omejitev kvalitativnega raziskovanja, kot je neobjektivnost in (ne)prenosljivost ugotovitev), prav tako pa tudi v smislu dopolnitve konceptualizacije, saj je raziskava doprinesla tudi k prepoznavi strokovnih konceptov, ki omogočajo razvijanje in izvajanje prožnega, potrebam prilagojenega sinergetičnega pristopa (stroke) k sodelovanju z ranljivimi družinami.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: ranljive družine, socialna izključenost, življenjski prostor, prožne oblike podpore
  Število strani: 168
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  prof. dr. Bojan DeklevaMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11691337)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4638
  Datum vnosa: 12 Sep 2017 12:51
  Zadnja sprememba: 12 Sep 2017 12:51
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4638

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa